Toàn Chức Pháp Sư - Quan Zhi Gao Shou (2017) Mở mắt tỉnh giấc, thế giới đại biến. Một trường cấp 3 quen thuộc giảng dạy Ma pháp, cổ vũ các học sinh phải trở thành Ma pháp sư xuất sắc. Bên ngoài đô thị, lũ yêu ma quỷ quái đăng chằm chằm nhìn loài người như hổ đói, chực chờ tấn công. Thế giới vốn tôn sùng khoa học giờ đây tôn sùng Ma pháp...

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Toàn Chức Pháp Sư - Quan Zhi Gao Shou (2017)

[Toàn Chức Pháp Sư - Quan Zhi Gao Shou (2017)]

[stt/Tập 36 / 36] [info] [+]Toàn Chức Pháp Sư [/info] [nd]Mở mắt tỉnh giấc, thế giới đại biến. Một trường cấp 3 quen thuộc giảng dạy Ma pháp, cổ vũ các học sinh phải trở thành Ma pháp sư xuất sắc. Bên ngoài đô thị, lũ yêu ma quỷ quái đăng chằm chằm nhìn loài người như hổ đói, chực chờ tấn công. Thế giới vốn tôn sùng khoa học giờ đây tôn sùng Ma pháp... Mạc Phàm phát hiện hầu hết mọi người chỉ học được một hệ ma thuật, nhưng cậu lại là một pháp sư toàn năng...[/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1y5QGp0MUC2H2PTD03ll3Hu-U35Ja5Lud/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/141gTId-7t_W8Zfdtx0_jX9pwKWTgq8es/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1M2rHSK0Xa2sTUugK7uXwUfKxug5hK3jE/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/17veQhAp_KkPYpOMSJgWd6Pz7YMewAE2p/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1cOHkbmv4U5_lml5alBAcGS47eYXgMfm0/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1SuHPOwL23LFVuEWBO9nD_biL_v24oBUB/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1iRvEtAVHxJ6uSKfRE_H2lCsN1s1cQAXQ/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1fcIpo8qUtxH5XXeU_pAPjhxNBKPtC8-7/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1ZHrN6oKJVHoTvIBiiZtlFtvjEr4a2qqK/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1Ag6l0ROBtZQ-2AnGdgyJl6LPSwvP9y5Y/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1gdryc9BkHbxItgkbQoNfI3bl9Vq01veA/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1EMhyTkMUcHB1Wqk7d_WxCP21bwpuue2f/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1tiBk5eMXe8mhWSncLTnORJvmDponq7xp/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1YQtJyDfr97_epC4HQzEtS5pxirZ_SQbo/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1fOPmzmOMPFmw1wu2-OPhGlyFVU5CYej9/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1C8_31xJIhkqQNHM5KBadfdveuLc3HrYi/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1WcaY89DKGCb6ifhghR-HPoNxVZBZEPMF/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/1Qv9JPHoYltWRAdra_GM1r3U2CBzk-We_/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/16ua68uA5TvPrka_JnDty3465jfjSI-AM/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/1a-t7GvZOA0xUHwofkAo_3oI7B6_BCU5c/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/1dYr7MeleYPoxYgTfwe33amFfbQ409zOv/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1yP3KZbstb0oSFNYMP-rm9Mggx5Q6mqYB/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1AtEO14w-8EP2SrH3EwibX0Y7f2WEvMe5/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1DZEH_zMUKvANZfwarZmzYzmjm2RX1Snb/preview] [25|https://drive.google.com/file/d/1_MZAzSUywdKLg64Mpm8JQmkLptaMvyUF/preview] [26|https://drive.google.com/file/d/1U-FmY5wnLi29rPC8alahiIy_Qzuu4HQZ/preview] [27|https://drive.google.com/file/d/1pV94gkF9Tr7FsBRYR7JMiGb6r5HCwPgV/preview] [28|https://drive.google.com/file/d/1HMU64imp4-uD0nSGMsx-V0SD5PVOQh9Y/preview] [29|https://drive.google.com/file/d/1ohf0KV8ehZGGsuMcQ7r5A3pz0gOShWy7/preview] [30|https://drive.google.com/file/d/16Bt3LoBUTKsHF-v6WZrrhiey76gc3K8t/preview] [31|https://drive.google.com/file/d/1Z-5H66G06HoOxZX7jAi88JsrsEbcQgl-/preview] [32|https://drive.google.com/file/d/1fkEVwN-ULeyLRs-iv2X2VThS8hNUjeTV/preview] [33|https://drive.google.com/file/d/1xw24NRWodWyCnfn1Wod0mhdAAwyMB3ZK/preview] [34|https://drive.google.com/file/d/1Imn8qOVdCoXnDgEKD_3HRvjAhdeuemd_/preview] [35|https://drive.google.com/file/d/1zTi14aMuClE0aw-_vdUaQb-1kwFucpO4/preview] [36|https://drive.google.com/file/d/1iEK7KTZDmO9esa4wmt5-RLoSa0QrOHox/preview]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Toàn Chức Pháp Sư - Quan Zhi Gao Shou (2017) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Toàn Chức Pháp Sư - Quan Zhi Gao Shou (2017) Kho Phim Plus
Toàn Chức Pháp Sư - Quan Zhi Gao Shou (2017) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Toàn Chức Pháp Sư - Quan Zhi Gao Shou (2017) Full HD Kho Phim Plus
Toàn Chức Pháp Sư - Quan Zhi Gao Shou (2017) Phụ Đề Kho Phim Plus