Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018) Đấu La Đại Lục: Một đại lục không hề yên bình, một cuộc sống đầy hiểm nguy, phiêu lưu nhưng cũng không kém phần lãng mạn. tình yêu, thù hận, trách nhiệm… Tiếp bước những tiền bối đi trước, Hoắc Vũ Hạo và đời sau sử lai khắc thất quái, bằng niềm tin nhiệt huyết tuổi trẻ đã gây dựng lại đường môn.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018)

[Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018)]

  • [stt/Tập 53]
  • Huyền Huyễn
  • 6/30/2018
[stt/Tập 53] [info] [+] Đấu La Đại Lục Đấu La Đại Lục [/info] [nd]Một đại lục không hề yên bình, một cuộc sống đầy hiểm nguy, phiêu lưu nhưng cũng không kém phần lãng mạn. tình yêu, thù hận, trách nhiệm... Tiếp bước những tiền bối đi trước, Hoắc Vũ Hạo và đời sau sử lai khắc thất quái, bằng niềm tin nhiệt huyết tuổi trẻ đã gây dựng lại đường môn tái lập những huy hoàng xưa kia của các tiền bối đi trước...[/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/11GB6OvbzpJj6xPuJvDQ-u1Iop2r5ue39/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1r4dsdfNVqrR6mEnn4kQTFubgZZoIXLzP/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/11B3yfjBKORLs9DBCPKUyFTyBG1jKY5PY/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1reiDJQc4uAfMIzASO8zryY_QfGMoAV8a/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1lMdEi8mjaUWVXlta7_35o1Z8ncGgUBvI/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1oeaWHPrAvb1gNm5HTRlO6mQJIl-k_JwI/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1-1rpXbwcd8SHTp_fxp4ZrwwUkIvpIfbg/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1ayumEeaSHwkeofjlyemQ2rMZczbBb8s9/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1hJ1Kuk2A7XkgFeTK2WVp-owI0-UUSN2W/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1lJjh5-Qx3-kYh7HeKTV5u7GqC9IXy-IZ/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1wGweql54xPieFH5ErhRzkT97U8a_C00i/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1HHpSxrBO6_-QaDeOE0AvT0zN8hatcl2M/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1F1U_GjH-N7PS4atWm0L5NC38IMrZrWcF/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1RAgvwGF3si7ljnpWTghWfGtYQOuWMsMJ/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1gVG942BFWMbBngCtwooIU8yDotnfXgxn/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1_Vp0UijDbfpbltuzVIavfPiSxTCKyhBz/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1ImKJwXmqbQn2Gg0Z34yKLc0hQC0VE30V/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/1VMINvv7V1GmfWWK9skXlYvw3xxw3xq9G/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/13iWQikckcV4IXgJUILF4f6YgZhVs7QS-/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/1XTdyvTcLkug4PnKixLMyLAMyZz-KRjtq/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/1FJZxTo73CDYPaLpLMGHvcb6suqO1jnZN/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1poUzjfIJM98xSHSRE831Au33Fsv33-xR/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1hK4WGqlPmUncf7B5mDqz5_1g-vYca25K/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1rM84ngdk_NzL86LEoXM_O59DNqAGX7_s/preview] [25|https://drive.google.com/file/d/1dbxOmflDEz1hJ2KtLn_v-AZiKjttughJ/preview] [26|https://drive.google.com/file/d/19zap9V-XNUftfAlTf1PF5d3NXwL2J27D/preview] [27|https://drive.google.com/file/d/1c7dqA0dwNxOecs7q4P7h_MBC-fHApJbC/preview] [28|https://drive.google.com/file/d/1kcULzXra02tGg4GwLJAwLPqYRiAILkZ1/preview] [29|https://drive.google.com/file/d/1KAnl7ay0jfkQoeS8dlDPFTqPihF2M440/preview] [30|https://drive.google.com/file/d/1byEwREQsdok1U0FgSCms--Ys6Zg3-hnJ/preview] [31|https://drive.google.com/file/d/1p472R1RuMcLr_rvQiMUjpkfS4Le5MqwL/preview] [32|https://drive.google.com/file/d/1lrZzTq9o_TizP-mPrMaxpkkWNjmtiKmY/preview] [33|https://drive.google.com/file/d/1XqU0zjY9Ci8DmMjLUBMMNK3enpKovxT_/preview] [34|https://drive.google.com/file/d/1JXF3efsNy8Pj1LWlqZcEvpJprQmEoRUZ/preview] [35|https://drive.google.com/file/d/1JecEnYhnVXCpCnyYGCEXC-XC43_fDmpe/preview] [36|https://drive.google.com/file/d/1ctvpc0AnfW6RY0bQPh5ZbKgB8PWPdvL9/preview] [37|https://drive.google.com/file/d/1JPq88fgnQ3Q6Fyj3lvkPkuZqI4PLDD1H/preview] [38|https://drive.google.com/file/d/17rD8YvVFyXDlL72mKba8rxosY9cBpYHf/preview] [39|https://drive.google.com/file/d/1OthM6IqACKjHr5Z99IG_2ST0NCezMolR/preview] [40|https://drive.google.com/file/d/1eSVcJoIUKSpJyAwzH70tCIefLvwUG9jf/preview] [41|https://drive.google.com/file/d/1c-lmqvrqpVaO4SroIP4skPymV58piRRx/preview] [42|https://drive.google.com/file/d/1ejkwMtVDUiEgL1N8ZEBcbIzn6Txpz1-0/preview] [43|https://www.youtube.com/watch?v=Xz3mpvxohdI] [44|https://www.youtube.com/watch?v=NBua8uasTaI] [45|https://www.youtube.com/watch?v=35ZuL959K4s] [46|https://www.youtube.com/watch?v=bTnXDU8ABAc] [47|https://www.youtube.com/watch?v=lONuwFmYEgI] [48|https://www.youtube.com/watch?v=eJy6n2N2FNU] [49|https://www.youtube.com/watch?v=lr1t_XTXxgw] [50|https://www.youtube.com/watch?v=bAEp3Dv1RpA] [51|https://www.youtube.com/watch?v=_pgwbFbqflA] [52|https://www.youtube.com/watch?v=h0NUGsLZPtg] [53|https://www.youtube.com/watch?v=Cnm5KbG4dBY]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018) Kho Phim Plus
Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018) Full HD Kho Phim Plus
Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus
Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018) Tập Mới Kho Phim Plus
Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018) Bản Đẹp Kho Phim Plus
Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus
Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018) Tập Cuối Kho Phim Plus