Đế Vương Công Lược - De Vuong Cong Luoc (2018) Đế Vương Công Lược: Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi việc làm đều như đi một nước cờ - có thể nhìn như không có gì, nhưng có ảnh hưởng đến cả đại cục. Đăng cơ năm mười tám tuổi thì chưa tới nửa năm sau Vân Nam đã nổi loạn.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Đế Vương Công Lược - De Vuong Cong Luoc (2018)

[Đế Vương Công Lược - De Vuong Cong Luoc (2018)]

  • [stt/Tập 20 / 20]
  • Đam Mỹ .
  • 6/22/2018
[stt/Tập 20 / 20] [info] [+]Đế Vương Công Lược Đế Vương Công Lược Cover [/info] [nd] Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi việc làm đều như đi một nước cờ - có thể nhìn như không có gì, nhưng có ảnh hưởng đến cả đại cục. Đăng cơ năm mười tám tuổi thì chưa tới nửa năm sau Vân Nam đã nổi loạn, mặc dù các lão thần đương triều mỗi người một tâm tư khác nhau nhưng đều muốn xem tân hoàng đế sẽ xử lý cục diện như thế nào. Cũng thật khó lường, tân đế ở vương thành còn chưa kịp tạo ra động tĩnh thì ngàn dặm ngoài kia, Tây Nam Vương Đoàn Bạch Nguyệt đã sớm tự xuất binh dẹp loạn, thế như chẻ tre, không quá nửa năm đã bình định giặc cỏ.

Nội cung lác đác ánh trăng, Sở Uyên tự tay đóng con dấu, hạ lệnh đưa mật hàm khẩn cấp tám trăm dặm tới Vân Nam – Lần này lại muốn trẫm dùng cái gì trao đổi?
Nét chữ cứng rắn thấm qua cả mặt sau giấy tuyên thành, hầu như có thể nhìn ra được lúc viết mấy chữ này, vị đế vương trẻ tuổi đã phẫn nộ ra sao.
Đoàn Bạch Nguyệt thong thả mở giấy ra, đoan đoan chính chính trả lời một chữ. [/nd] [Full|https://www.youtube.com/watch?v=l5QZN8p18QU] [01|https://drive.google.com/file/d/1icvgHdoAJRjenXoyS7r93dWSM-lyqXna/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1lAkdDR4TD-a9jMYBiFdHAv3V9cGpRjhl/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/12VjfvcaMAINjaYZ9Qz_Tx2SPSd19eczS/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1Tk-MrVb9hHxRAbhKG9m_INBsaTwJziwW/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1EEVAC4g1wOGvJ3e4o7NxXzOwW3p_n4TT/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1WEr2YJTRJYJqlqGifJ8e5aiV6qD8tfqs/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1ZZDyqKy0kQXtYzfXyOernZQ58rqMTUJa/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1DCW0r5uQCCWpm5hE0EZRtEWqxqHqNs-K/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1UW2UTIMsGwrpo-qMXCRmjB9xw0UJxYav/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1-x_IKEBAqxpZvZXvscBCfnkJufNnxPaO/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1v--xPruqgFcfwcEfizYQQxB4T2j4Y_sk/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1vVvF306E-Z4gOLpyMDOu92mDBKcIspMi/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1A_pXyDGZgIrLUycgpGO4UfJhSF7IFCAg/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1ljsLIdRtEp3-py68GrPQ8YYKT4_QfRtr/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/18nQHuKTZsDDVnXc9OCUo6U9aI2fsallF/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1McBwUzNth0Tzx6-KXQOgbg4Fhag2U_3L/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1cXbGMcM9dzEs2lYf96jh3uaL58jPziKJ/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/1lQlyZMqcUZUWTq5Oj62S3dLF84YCAqbE/preview] [19|https://www.youtube.com/watch?v=bMLNh9Leun0] [20|https://www.youtube.com/watch?v=kh58-nMuFPE]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Đế Vương Công Lược - De Vuong Cong Luoc (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Đế Vương Công Lược - De Vuong Cong Luoc (2018) Kho Phim Plus
Đế Vương Công Lược - De Vuong Cong Luoc (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Đế Vương Công Lược - De Vuong Cong Luoc (2018) Full HD Kho Phim Plus
Đế Vương Công Lược - De Vuong Cong Luoc (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus