Linh Chủ - Họa Giang Hồ (2015) Họa Giang Hồ Chi Linh Chủ tiếp nối chuyện hành tẩu giang hồ của các cao thủ võ lâm với tinh thần võ hiệp trừ gian diệt ác. Đây là phần tiếp theo của Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân. Trên thế gian có 2 loại người: 1 loại là tay sai cho người sống, 1 loại là làm việc cho người chết.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Linh Chủ - Họa Giang Hồ (2015)

[Linh Chủ - Họa Giang Hồ (2015)]

  • [stt/Tập 42 / 42]
  • Kiếm Hiệp .
  • 6/20/2018
[stt/Tập 42 / 42] [info] [+]Họa Giang Hồ Chi Linh Chủ [/info] [nd] Họa Giang Hồ Chi Linh Chủ tiếp nối chuyện hành tẩu giang hồ của các cao thủ võ lâm với tinh thần võ hiệp trừ gian diệt ác. Đây là phần tiếp theo của Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân. Trên thế gian có 2 loại người: 1 loại là tay sai cho người sống, 1 loại là làm việc cho người chết. những người này chúng ta gọi là linh đồ mà những người chết sai khiến chúng làm việc chính là linh chủ...! [/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1LzGcaQ_ILn4afOtw-peIXAiP4pW3fNZn/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1PomRunuJaWwDdkvcb4jhSrmV-Q0l1FNb/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1ugUcoxJeYqPcvA3mNKT_us4GuWNBPMQW/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1hU35KMDzxaWIB-TInTFINomFc0q14ayQ/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1KCRP0iE5kAnCRhyzCAd602j_kU1ofZ-s/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1qJMRbhC_LcE_4dPsAmbIOfBVkRfkMe3C/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1URhB0NN8tmgplZBSGU0jCWmKLTdQPJl6/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1NweEj2WANtYBnaS6OnRIKJ8M9hdpPAMj/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1phbd9y8MQKNMrYWevj1H5Tjn8sOnt02W/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1BYViuHDbbHf1OeVGxYW5vultX9abC2yy/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1Jb5-g5ZCrcS8GMiW8qxwaHrzlNvvmHII/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1kUhbdtkZt30q-DAWXy6c3yoNAr2RTCqa/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1fnMq5KCVJT4SDsOne7gTFrJ14L1ubq9i/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1i7iDmPNYTsX6dUhlpYb7jYQmo64Q4bxW/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/16nD64tCIRssjIXovzl_ckQc7YXE56y4B/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1JY4PFrjK8DdBvUHlB0-NWonb5i6OUzCg/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1heHxGLvEf6kiBHivZS3VD1VVjjFDMZkj/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/14WkvoEqeFxSzK4y8K9l4eedEZYZ36K17/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/1qv8JprbAqokZzjTwC2pB8PeTQnB4eZQR/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/12AkVoBynS0klYohXZgu-NLm2ImsgWngz/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/1AoON7ELaQjKiKUmVYiHXDqeXBx-HBReq/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1cKvy2Dq8Viokif-XXGuM28BZDm25pmba/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1gWMkR33Jk-hG2LFNmC2rAjnTmbkDN5vX/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1qRCL1yNojvqcLq2Oh4b7DQMeKfkT17UX/preview] [25|https://drive.google.com/file/d/1bOCPfCxzW3fHknGzPSNBW7sTmqUA9xeS/preview] [26|https://drive.google.com/file/d/1Zmvm7SgFu8jI48dwalnjRnLVNvkVb5H1/preview] [27|https://drive.google.com/file/d/1o-o4rQ0wkh6Ff0v9gswY1UdX4LrWBkKt/preview] [28|https://drive.google.com/file/d/1IoqkTfnTiV_noK-sfpKDb_NtQOTq9p_J/preview] [29|https://drive.google.com/file/d/1b4f_g0sEt2MeVNvq7y21SI9zZkdfDHE-/preview] [30|https://drive.google.com/file/d/1ac4hDj1BXRGiQQ5i7pUP661po7d87kB3/preview] [31|https://drive.google.com/file/d/1io3vhUVsYAXXxrwMtiRROJZt6177mCww/preview] [32|https://drive.google.com/file/d/1I53Qk5-XwAEzNWMdQP_0MvX9sCzP2ae1/preview] [33|https://drive.google.com/file/d/1zdnBhogWy3AwN1MY91jFC_-jK8maw0fc/preview] [34|https://drive.google.com/file/d/1gI6kozz5EmhU3Jh9aOrhFnYH9IaTnqNV/preview] [35|https://drive.google.com/file/d/1PVcQ3yf51eCcymluKXBqcJlRKToVT603/preview] [36|https://drive.google.com/file/d/11QPGg5F4DW1eZIWiHIxCgx41mb8WpjWM/preview] [37|https://drive.google.com/file/d/1-DZcB4_TERCJBZyfBlA2J8hKO15yt4dW/preview] [38|https://drive.google.com/file/d/1X_BrgKw6o245OGqWEGjF39az7dhKEy_Q/preview] [39|https://drive.google.com/file/d/11eRY9SS-rbKAuvFZ9Th4pdfEwziRn7Ch/preview] [40|https://drive.google.com/file/d/1r6TbGarcUIPVmgL4EtKUHYlqvNFmyqg1/preview] [41|https://drive.google.com/file/d/114z_m9jUlwk3aR1W_cDBxoYXPkMW7Tp_/preview] [42|https://drive.google.com/file/d/11esQoE3VEQzsLCBij1UjZR4KDbel-Ybo/preview]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Linh Chủ - Họa Giang Hồ (2015) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Linh Chủ - Họa Giang Hồ (2015) Kho Phim Plus
Linh Chủ - Họa Giang Hồ (2015) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Linh Chủ - Họa Giang Hồ (2015) Full HD Kho Phim Plus
Linh Chủ - Họa Giang Hồ (2015) Phụ Đề Kho Phim Plus