Học Viện Siêu Nhiên - League Of Legend: Super Seminary (2019) Học Viện Siêu Nhiên là câu chuyện được lấy bối cảnh ở một tương lai không xa, khi đó sự xuất hiện của những kẻ thù lớn nhất của địa cầu chính là thế lực ác ma, chúng luôn âm mưu thôn tính cả thế giới để dưới chướng của mình.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Học Viện Siêu Nhiên - League Of Legend: Super Seminary (2019)

[Học Viện Siêu Nhiên - League Of Legend: Super Seminary (2019)]

[stt/Tập 59 - Phần 2-Tập 26] [info] [+]Học Viện Siêu Nhiên / Học Viện Thần Thánh [/info] [nd]Học Viện Siêu Nhiên Phần 2 là dự án phim hoạt hình của điện ảnh Trung Quốc sắp được ra mắt khán giả vào năm 2019. Hứa hẹn sẽ đem đến cho những ai mê dòng phim hoạt hình 3D. Nối tiếp sự thành công của nhiều bộ phim hoạt hình 3D từng làm mưa làm gió trên thị trường như Họa Giang Hồ hay Tần Thời Minh Nguyệt, Học Viên Siêu Nhiên sẽ là thước phim hoạt hình bom tấn kế tiếp mà điện ảnh hoa ngữ tung ra.[/nd] [01|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn8p7r6epd] [02|https://www.fembed.com/v/0p4wnulw6dnk62x] [03|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnylzp5k5y] [04|https://www.fembed.com/v/112w8ij6gnzq6yj] [05|https://www.fembed.com/v/m8501t52y46dlqn] [06|https://www.fembed.com/v/dm08guxnpwdqkl7] [07|https://www.fembed.com/v/3zdwxbm4d68pe-7] [08|https://www.fembed.com/v/m8501t52y4l622q] [09|https://www.fembed.com/v/n-5rks2qdrx-gpn] [10|https://www.fembed.com/v/r8wz-tej2p4mx0p] [11|https://www.fembed.com/v/xwly-a54x3pqzqn] [12|https://www.fembed.com/v/m8501t52y4626dg] [13|https://www.fembed.com/v/xwly-a54x3p-1pj] [14|https://www.fembed.com/v/3zdwxbm4d6g17rx] [15|https://www.fembed.com/v/-dmwgbpwr2ld3ym] [16|https://www.fembed.com/v/q85k-teypw3gjxp] [17|https://www.fembed.com/v/112w8ij6gnz87y4] [18|https://drive.google.com/file/d/19BJp4e8Z6fUcL590y6p2S7V1PSolTQXP/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/1jS1ylW19-BeXf30I99XLphm1gS8c1-3U/preview] [20|https://www.fembed.com/v/q85k-teypw31-3y] [21|https://www.fembed.com/v/yxl38uewk7x1261] [22|https://www.fembed.com/v/3zdwxbm4dq-mk8d] [23|https://www.fembed.com/v/p8j2-tmxnpqjqre] [24|https://www.fembed.com/v/8e475s865wl3rm-] [25|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjn72yly0k] [26|https://www.fembed.com/v/yxl38uewk7g5qq0] [27|https://www.fembed.com/v/3zdwxbm4d6-1wgk] [28|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjn72y-kwp] [29|https://www.fembed.com/v/72365bgy4517qj6] [30|https://www.fembed.com/v/0p4wnulw6dp46dd] [31|https://www.fembed.com/v/8e475s865w46x-w] [32|https://www.fembed.com/v/4m0w5uzlkxrzprj] [33|https://www.fembed.com/v/65p4yt0zqgnlj0z] [34|https://www.fembed.com/v/q85k-teyp1183rm] [35|https://www.fembed.com/v/112w8ij6g11wdrg] [36|https://www.fembed.com/v/j8560td1n4eep7j] [37|https://www.fembed.com/v/dm08guxnp--pz6-] [38|https://www.fembed.com/v/m8501t52yjjj6wl] [39|https://www.fembed.com/v/q85k-teyp1523xg] [40|https://www.fembed.com/v/-dmwgbpwrj87g0n] [41|https://www.fembed.com/v/-dmwgbpwrjl75le] [42|https://www.fembed.com/v/eqr83t-0y2lddm0] [43|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjn7xxj2g1] [44|https://www.fembed.com/v/n-5rks2qd0mjr3r] [45|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjn7xggpy7] [46|https://www.fembed.com/v/j8560td1n4e7p6x] [47|https://www.fembed.com/v/0p4wnulwyme3y75] [48|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjn5dp66zm] [49|https://www.fembed.com/v/8e475s865kl8e2q] [50|https://www.fembed.com/v/yxl38uewkgm6q3p] [51|https://www.fembed.com/v/-dmwgbpwrj1k1j3] [52|https://www.fembed.com/v/0p4wnulw6zzxnd8] [53|https://www.fembed.com/v/4m0w5uzlkx6n1wg] [54|https://www.fembed.com/v/yxl38uewkg13jmn] [55|https://www.fembed.com/v/65p4yt0zqnn2k7g] [56|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjn7xxxr62] [57|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn8pllen7j] [58|https://www.fembed.com/v/m8501t52y0nmdg4] [59|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjn7y27d4n]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Học Viện Siêu Nhiên - League Of Legend: Super Seminary (2019) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Học Viện Siêu Nhiên - League Of Legend: Super Seminary (2019) Kho Phim Plus
Học Viện Siêu Nhiên - League Of Legend: Super Seminary (2019) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Học Viện Siêu Nhiên - League Of Legend: Super Seminary (2019) Full HD Kho Phim Plus
Học Viện Siêu Nhiên - League Of Legend: Super Seminary (2019) Phụ Đề Kho Phim Plus