Mộng Tháp - Tuyết Mê Thành (2017) Mọi mộng cảnh cực đoan đều tập trung những luồng sức mạnh đáng sợ mà chúng ta chưa biết, tạo nên sự méo mó và hỗn tạp của thế giới hiện thực. Một Nhậm Tiểu Xung với cá tính hoạt bát, cơ duyên xảo hợp được Độ Mộng Sứ đưa vào trong mộng giới, làm võ sĩ hóa mộng của Địch Kiến Tháp.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Mộng Tháp - Tuyết Mê Thành (2017)

[Mộng Tháp - Tuyết Mê Thành (2017)]

[stt/Tập 13 /13] [info] [+]Mộng Tháp Chi Tuyết Mê Thành [/info] [nd] Mọi mộng cảnh cực đoan đều tập trung những luồng sức mạnh đáng sợ mà chúng ta chưa biết, tạo nên sự méo mó và hỗn tạp của thế giới hiện thực. Một Nhậm Tiểu Xung với cá tính hoạt bát, cơ duyên xảo hợp được Độ Mộng Sứ đưa vào trong mộng giới, làm võ sĩ hóa mộng của Địch Kiến Tháp, trở thành bạn bè với tháp chủ Bạch Diệc Quân, thiên kim của bên quân phiệt Ngải Diệu Diệu và văn thư Nhan Nhất. Nhưng trưởng võ sĩ là Võ Già do hiểu lầm chồng chất ở hiện thực mà luôn bài xích Nhậm Tiểu Xung. Đồng thời với việc mâu thuẫn giữa hai người không ngừng gia tăng, thì âm mưu xâm lược của Mặc Quyết Tháp bên ngoài cũng dần dần được triển khai. [/nd] [00|https://drive.google.com/file/d/1byNes4qE9j_DGnAf7ip81onC5_yE6nXP/preview] [01|https://drive.google.com/file/d/1LHDdcEiVXOicfbjWkgsK2lO9zPDhZxq6/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/17XiWPc5enELv3N8jkRH2K_4knRRC4sKE/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1_olR6lvR4l5yUhLXAmGHo49Viu4a4rf7/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1VIhtPAJ7VsMn8-UP94yFJdkUNOdXvFVk/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1Qa-5PrDVg6nNOcRVRhsglXEwzqMCap5w/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/178KCl5tF4LvXsnyhe10PX_qYofsFHJZx/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/16fNn1ig7p46NG9TuI6ZY87GwB7h8OEv2/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1UfwlsvtyVwyhX2GXX7mStJMfShN8AwK8/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1VOLKZtnJdFlYpHjkS8MFgMKvp_ZzDifs/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1anQoQD1UdA5x0mMGjsLHB5qjBvR8P4MQ/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1_OCkR3iDuTvgk2JJgwDud6hqRUBoJ_xd/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1Izam8J6tveBvpQ-tRkwLFJMBkS2z3XI0/preview]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Mộng Tháp - Tuyết Mê Thành (2017) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Mộng Tháp - Tuyết Mê Thành (2017) Kho Phim Plus
Mộng Tháp - Tuyết Mê Thành (2017) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Mộng Tháp - Tuyết Mê Thành (2017) Full HD Kho Phim Plus
Mộng Tháp - Tuyết Mê Thành (2017) Phụ Đề Kho Phim Plus