Tây Hành Kỷ - Tây Du (2018) Tây Hành Kỷ - Ở thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Tây Hành Kỷ - Tây Du (2018)

[Tây Hành Kỷ - Tây Du (2018)]

[stt/Tập 16 / 16] [info] [+]Tây Hành Kỷ [/info] [nd]Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...[/nd] [Full #1|https://www.youtube.com/watch?v=WhxFo3qgS-8] [Full #2|https://www.fembed.com/v/r8wz-tejl68jwrn]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Tây Hành Kỷ - Tây Du (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Tây Hành Kỷ - Tây Du (2018) Kho Phim Plus
Tây Hành Kỷ - Tây Du (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Tây Hành Kỷ - Tây Du (2018) Full HD Kho Phim Plus
Tây Hành Kỷ - Tây Du (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus