Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019) Linh Kiếm Tôn là câu chuyện kể về cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước, kiếp này quyết tâm bù đắp. Linh Kiếm trường khiếu,

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019)

[Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019)]

[stt/Tập 45] [info] [+]Linh Kiếm Tôn [/info] [nd]Linh Kiếm Tôn được biết đến là một bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên, hiện tại bộ truyện này cũng chưa hề kết thúc, tuy nhiên để đáp ứng được nhu cầu cảu khán giản bộ phim cùng tên Linh Kiếm Tôn đã chính thức được công chiếu để có thể đáp ứng như cầu cảu fan hâm mộ một cách tốt nhất.

Nội dung trong phim Linh Kiếm Tôn là câu chuyện kể về cường giả tập kích, trở lại thời đại thiếu niên, trở thành năm đó nhỏ yếu phế vật thiếu chủ. Kiếp trước cừu nhân, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua! Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi đến thời gian Linh Kiếm thét dài, thiên địa tam giới, ta là Chí Tôn. [/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1SquSEHb8VfOs80IMu6W1KetfjXK9684p/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1AsLZ1nBRcT2SlwsNsehpC-BmZjb_Xpdv/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1sZhsoFsd3zhwkOl9s7ckbYd6T5YnLRyv/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1s4vM_4FqDD4e8bpfOsocGDGQjfHjP45C/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1pbTGdiiuy4_qSBc1C7DW6vVB2uuJ51Vw/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/13YSiTePDQ0i1oJ0CMYvXo7-8dwcrv4aG/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1sm_6vf4Pz8bBka2MK6jeVvD3vPy9L5Kk/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1ipoAKN-KnBxAUmIgPEwCpGxRdM4t1idW/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1Dw9b-HNmc1g7t_tTHrw6axK4gnUU6VmO/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1Kdk421TdDgXinbu3TQ0jbUD1kUWshLyO/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1BUTQSdDxJs--Z3qS8iiKPCUF1LD2h2eY/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1M7aErQ3VjSFTKz0GGUA1zGIcw3Lm3k22/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1Yhu8Z9km-2IOEgvQBuk64MpTJ8q0e1go/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1EnlwdrS3ENcd4c9brzWGSBkWGfRnro-h/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1Mc9aa24ofg7Gx6lHpJKe6QrdZ1Xc3qMH/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1BO5pFgyit-xM7S2JY4rIwE0KMVysVv4n/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1nIB6g-YhFWpMtTkhc9fAEJp7IYwFkklk/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/1-EKfWx5Rlu2PJ3WEaRyvsmTUEOvF8qj4/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/1NBgY4_j2ytUTPBpaPOta2kYlZ3Q04QKh/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/1kPsjHocx8rO03l228R3XjNWqpcIhFat1/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/1XMZc94nzT3vd4K7tDnrMu6cqpfh6gjcd/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1iOfze0ZaI8RrdjLVQ558t_GlwgJbBWb1/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1xI7eRYve-1sVnTVOA9hkme_BXP4i2xZw/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1puG_FqG6XY3hnX6yV39Cpzq42TR-ZQyq/preview] [25|https://drive.google.com/file/d/1eIQzi4GNahLmoui2aqfKsU2k6yGAJjhL/preview] [26|https://drive.google.com/file/d/1BWjXaF7_0e5SpV_THbEhXX6I5rB09DVW/preview] [27|https://drive.google.com/file/d/1kxcm_IOwEDZCk0Ph_i4Z4HAgBmRdpJbU/preview] [28|https://drive.google.com/file/d/1aRwZwIP7S3aoGYX5-ej8ex-tw3vtzIXu/preview] [29|https://drive.google.com/file/d/1PbAyF9eR6P6PLpJvhNxcdeWT3Yvq_T-8/preview] [30|https://drive.google.com/file/d/1mxW8kuMOQ298rlJL62GKDcBRaQ7EYIId/preview] [31|https://drive.google.com/file/d/1fhcsBsQujhoh_wlHKFi0RqE5oCpYfvKN/preview] [32|https://drive.google.com/file/d/1HXnnm44OUrnkzDteEz5kb7vB8vO1vzCT/preview] [33|https://drive.google.com/file/d/1YZHxHXYRcz8nw5DD5Nm2eES60OlEAxrd/preview] [34|https://drive.google.com/file/d/1WxDLd7zvL_9E0bJ4e_7an9jM4PvbKVW5/preview] [35|https://drive.google.com/file/d/1n0ulqLGALW_WKuD95_BYwrC0--eCrxA4/preview] [36|https://www.fembed.com/v/8e475s86gl2q88x] [37|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn85j3j84g] [38|https://www.fembed.com/v/g2-86b-dnykjdy6] [39|https://www.fembed.com/v/k857rt3-d4k3mr1] [40|https://www.fembed.com/v/5qr35tdgry03q4d] [41|https://www.fembed.com/v/q85k-teyz0qmklq] [42|https://www.fembed.com/v/dm08guxn35kgx73] [43|https://www.fembed.com/v/j8560td1p366xxq] [44|https://www.fembed.com/v/yxl38uew0pjegn2] [45|https://www.fembed.com/v/n-5rks2qe17er5x] [01|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwRa4-jMUStM9inEJ4KfygFnNCHkecUixWFdmqQtnIT_aj8hP3QGUCIeAQFY9HMk4yERLLHcOR1UsF4hue_sMP0H2azu-4bba8LxQxZg-DgsuzxHw8HNUi9pvcM3Ygw56KI9ck] [02|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxoMtBNijhufhh9xyYgvMkuXMwrm5a2HVOdjpONOUYgtlPMaqriq7FRlnEavLx0-NcOPe_pcQUpvrr4HdCx5YWlpp9wu1UpNlkk0uKoDy-wizgmj__bP53LnFkJsdR7i_vOsTA] [03|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwtfZRN32HjowFkSyk7a4zNRK4LdieF53uNCr71ZJHI7heDp9MgMZKKrHljH7K-k8dMM3_vaAS0q10NVpPa8H1JeRiKvvolDMtrRDe9KFNjhe2qj9yMvG1Xd3VWl7aXc3sQaLYU] [04|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyJcpBtIp0E54stad18az5fDeKvSKDOBojZfaSgnyizsT4hXKuKirhgFMFQqDURztwKfGF9RzJhaTjXX24t49NTp0hUNdUT_9Jb02xlfOnhmfO5itg2coivLfxsJBYngjwf9AZu] [05|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dycwdlbZjq4OtrYsG5Ck37Du7Q4-eTzLrc4flnCyIW0E5b-k20CYHido4DgKdCfL6rNVKycGAFJbPCBbAfltO-kioMRfG2BXTEn99EcfhTsyZp-WAcGTwXgRFo087DZPgGHoeo] [06|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwkwLAwI45Rhe9V3uc_pLgSqCumL8tfRnA0YDDUg-2LzAnLM8zzRxdsUgJ-TnJluMH3dnJ-JldZBdfhOHXUxphC-uDsbQvD9douAYLGj4kW-QQSAGo6PBHDbZ6jhGRDqYcB7Q] [07|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dybrAZ7UJRot9Swnpk2dlMVE8qDz6jJHFfGaESHh5wV7kHeMa_mGWeUUBHGWtWhSrQ5rs80DsfHD2KKJGtnrjUnTy8FMlrhewhY0vMmX-FwxUfKHKpIbbFUnsY_8KdAJ69KjFI] [08|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyqkb7lndgPAYgIOYXABfusyhyp63Wjy69XgXBEYkge5SR7syqFU3Hoe0y8mB8clhjS8zUukVArqA9TfPf3y5Mp2KXey8mF0K3Cn5Njqspa6EktHeTun-d8qqGawF2vrEc-EnY] [09|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dw1BCuE_ZmL_TlseTSyI1FEVrslzVynXypDZ3C_YMvNE7UHCaYkcBYKLfMzPqLYvmmcpvPMuUXu68Keeqqzq2pGeKHtTKczEiW0VsN2LWNl80BWN4cX2YW5_P2WYmWxfBqWx97D] [10|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxotEiPCT1Th1zPmUy3t6gm7JKT2KWLZ7oLEPNG6rY5YxGE5ZTY6XbNVr6JjO7uqTzRi8OWEfPlnMdwqpJOQ7aQW82s6yny16FIeP8nEFTBXirym_t46nb9sSGIlw8Jf33gynN5] [11|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzj83TtFvl5HJjMj_B0C2mybWolOq6n_UhyJEgHIWfJHOjVtg0Rt-VUmAFfTFUSSFF1DA-ADfex2_Fr0PyBs4NiPMuMqq6ovt8hTezPPR5HFmfkl8gp4K5YTVXlD0ANuTxzS_Q] [12|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy3fyNhNx6R2PefZsT68kYuHe6a_F_S9Q0X9KGWi__lvZPA5z3Roy1uycXifTvfJKqTfjM9S8q9trg3iSXE9Xp6w63qe1GS6Cx1_C6AyxML0mCQhB1l_2gKgY4i2fIO6nDFk-Cy] [13|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxHqlmRichUklE0OzcNlHnsr-9O1FDpQK9xAG2giJwSZcMdODIH7bCdx4RErqYJETlVytaYY8ZGOtcrJAk4xHSPtDhROq-k7uEdcFoSyuHzDti9tm2TJcAdlBD838eay3_wUqY] [14|https://www.fembed.com/v/xwly-a5-8y-rjz2] [15|https://www.fembed.com/v/112w8ij82x85-zq] [16|https://www.fembed.com/v/p8j2-tm2gw2g64j] [17|https://www.fembed.com/v/8e475s8jxq6w4g0] [18|https://ok.ru/videoembed/1913783257786] [19|https://www.fembed.com/v/n-5rks2yjk-mnz2] [20|https://www.fembed.com/v/m8501t57-z8w140] [21|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjeg3r4mr4] [22|https://www.fembed.com/v/yxl38ue-32zm70k] [23|https://www.fembed.com/v/112w8ij82x-zp3-] [24|https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwx267d-g] [25|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjeg3248-d] [26|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmg5d2qpq] [27|https://www.fembed.com/v/2k7wyb270eq60z7] [28|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnkjxz601j] [29|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmg5d2ewx] [30|https://www.fembed.com/v/g2-86b-6lgx841e] [31|https://www.fembed.com/v/112w8ij82xqdez6] [32|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6g1q1mkr] [33|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6g1q1rz8] [34|https://www.fembed.com/v/n-5rks2yjk6y6k6] [35|https://www.fembed.com/v/5qr35td7j-q7w3y] [01|https://ok.ru/videoembed/1835553196730] [02|https://ok.ru/videoembed/1835553262266] [03|https://ok.ru/videoembed/1836024597178] [04|https://ok.ru/videoembed/1836024662714] [05|https://ok.ru/videoembed/1841394748090] [06|https://ok.ru/videoembed/1848710335162] [07|https://ok.ru/videoembed/1851465403066] [08|https://ok.ru/videoembed/1855564024506] [09|https://ok.ru/videoembed/1858524875450] [10|https://ok.ru/videoembed/1862750571194] [11|https://ok.ru/videoembed/1866597534394] [12|https://ok.ru/videoembed/1872523102906] [13|https://ok.ru/videoembed/1874834164410] [14|https://ok.ru/videoembed/920924130015] [15|https://ok.ru/videoembed/961829735099] [16|https://ok.ru/videoembed/1901856950970] [17|https://ok.ru/videoembed/1905811262138] [18|https://ok.ru/videoembed/1913783257786] [19|https://ok.ru/videoembed/1917973629626] [20|https://ok.ru/videoembed/1923417967290] [21|https://ok.ru/videoembed/1925673716410] [22|https://ok.ru/videoembed/1929544600250] [23|https://ok.ru/videoembed/1933002017466] [24|https://ok.ru/videoembed/1947144620730] [25|https://ok.ru/videoembed/1256270334533] [26|https://ok.ru/videoembed/1260403755589] [27|https://ok.ru/videoembed/1262442056261] [28|https://ok.ru/videoembed/1268475300421] [29|https://ok.ru/videoembed/1271108864581] [30|https://ok.ru/videoembed/1274508347973] [31|https://www.fembed.com/v/112w8ij82xqdez6] [32|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6g1q1mkr] [33|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6g1q1rz8] [34|https://www.fembed.com/v/n-5rks2yjk6y6k6] [35|https://www.fembed.com/v/5qr35td7j-q7w3y]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019) Kho Phim Plus
Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019) Full HD Kho Phim Plus
Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019) Phụ Đề Kho Phim Plus