Ma Đạo Tổ Sư - Mo Dao Zu Shi (2018) Kiếp trước, Ngụy Vô Tiện bị vạn người thóa mạ, thanh danh nát bét, bị sư đệ mà hắn thề sẽ bảo vệ cả đời dẫn người đến phá tan tành sào huyệt. Tung hoành một đời, chết không toàn thây. Một thời là Ma Đạo tổ sư từng gây ra bao cuộc tinh phong huyết vũ, lại trọng sinh thành...

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Ma Đạo Tổ Sư - Mo Dao Zu Shi (2018)

[Ma Đạo Tổ Sư - Mo Dao Zu Shi (2018)]

[stt/Tập 15 / 15] [info] [+]Ma Đạo Tổ Sư [/info] [nd]Kiếp trước, Ngụy Vô Tiện bị vạn người thóa mạ, thanh danh nát bét, bị sư đệ mà hắn thề sẽ bảo vệ cả đời dẫn người đến phá tan tành sào huyệt. Tung hoành một đời, chết không toàn thây. Một thời là Ma Đạo tổ sư từng gây ra bao cuộc tinh phong huyết vũ, lại trọng sinh thành... một tên não tàn. Lại còn đặc biệt là một tên não tàn đoạn tụ bị người người đánh mắng! Ta thấy chư vị bệnh rất nặng, liệu chư vị có thấy ta cũng thế không! Thế là hắn quyết định sẽ trở thành một tên não tàn hàng xịn. Nhưng mà chỉ tu Quỷ đạo không tu tiên, cho dù ngươi có thiên quân vạn mã, ác bá khắp phương, hiệp khách giang hồ, cho dù là đóa hoa cao lãnh, một khi đã về với cát bụi, hết thảy đều trở thành kẻ dưới trướng của ta, tùy ta sử dụng, vì ta mà hành sự![/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1icaq2-pRWpQp9WZC0UzBSfR3QY7sae-D/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/15KGU1dYMNI4DCmkeDcnAwF6yPOnMSFLS/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1ON3kStgiwaoAsH-Vs4NDgsed-tTaeH7u/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1pDyr7q2StcVVvw9cjRI4yRKvxayLC2g-/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1eHQSfIpp1Kx_ycOdnOy5lp3mvsPwtvkA/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1rzEpFp4k3HrxllrY-4LV5ITFDV-6ljEQ/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1LZnd7N-VQwyc0n9u1axj9gbViKMTbcOn/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1IXo_vZuNd90aKVEgHYOp3-xDstdRbsNJ/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1j51NalgfxzohM4cm9KUD1zVei6_wziDE/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/15NfwETrCRX4VEx1My89HVwB-9SACBczG/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1JAmTrumqN9szLrUeCiAR3fmrW1G9VoDR/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1baH1SeCm-kHJi39eJfee-wEzBkiyu6gI/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1LakklPh125Qof8sMLpdn7PYGZNZ2sZ86/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1gIDadROWO1PSe-ju0XMzYoL6MQc8irRP/preview] [15 - End|https://drive.google.com/file/d/1usZIhO6RGXrm4r6Gltz7QkzSW1FV0pDC/preview]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Ma Đạo Tổ Sư - Mo Dao Zu Shi (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Ma Đạo Tổ Sư - Mo Dao Zu Shi (2018) Kho Phim Plus
Ma Đạo Tổ Sư - Mo Dao Zu Shi (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Ma Đạo Tổ Sư - Mo Dao Zu Shi (2018) Full HD Kho Phim Plus
Ma Đạo Tổ Sư - Mo Dao Zu Shi (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus