Thái Ất Tiên Ma Lục - Linh Phi Kỷ (2018) Thái Ất Tiên Ma Lục kể về đệ tử Huyền môn Thanh Thành phái Lãnh Sương Ngưng thiên tư trác tuyệt, vốn là người thừa kế chức vị Chưởng môn, do tu hành vấp phải chướng ngại, tới Thanh Ngọc Đàn để vấn đạo.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Thái Ất Tiên Ma Lục - Linh Phi Kỷ (2018)

[Thái Ất Tiên Ma Lục - Linh Phi Kỷ (2018)]

  • [stt/Tập 53 - Phần 3-Tập 1]
  • Tiên Hiệp .
  • 7/21/2019
[stt/Tập 53 - Phần 3-Tập 1] [info] [+]Thái Ất Tiên Ma Lục [/info] [nd]Thái Ất Tiên Ma Lục kể về đệ tử Huyền môn Thanh Thành phái Lãnh Sương Ngưng thiên tư trác tuyệt, vốn là người thừa kế chức vị Chưởng môn, do tu hành vấp phải chướng ngại, tới Thanh Ngọc Đàn để vấn đạo. Sau khi bất ngờ biết rằng tiền kiếp của bản thân có liên quan tới lần quyết chiến thứ hai tại Côn Luân đã một mình rời khỏi Thanh Thành Sơn nhằm tìm kiếm người có thể cải biến mệnh bàn kỳ lạ của nàng, giải khai bí ẩn về tiền thế. Tình cờ gặp phải mưu mô của Ma giáo, đồng thời cũng kết giao với những người đã định trong số mệnh, từ đó bắt đầu một cuộc hành trình tiên hiệp kỳ huyễn...[/nd] [01|https://www.fembed.com/v/q85k-texg2z7yjw] [02|https://www.fembed.com/v/-dmwgbp017zexel] [03|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6gw54p06] [04|https://www.fembed.com/v/eqr83t-5nwd7pj1] [05|https://www.fembed.com/v/xwly-a5-8dnj6r3] [06|https://www.fembed.com/v/4m0w5uz463-dy23] [07|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmgy42zzq] [08|https://www.fembed.com/v/k857rt3qgldkdjw] [09|https://www.fembed.com/v/m8501t57-rp0p5l] [10|https://www.fembed.com/v/yxl38ue-30k6565] [11|https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwxzdl6xp] [12|https://www.fembed.com/v/g2-86b-6lrj4g4r] [13|https://www.fembed.com/v/112w8ij82dgqn0z] [14|https://www.fembed.com/v/xwly-a5-8dxm588] [15|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6gwp7g57] [16|https://www.fembed.com/v/4m0w5uz46327p4w] [17|https://www.fembed.com/v/5qr35td7j68e5n3] [18|https://www.fembed.com/v/8e475s8jxn-yeyn] [19|https://www.fembed.com/v/yxl38ue-30r1k2j] [20|https://www.fembed.com/v/g2-86b-6lr15ye8] [21|https://www.fembed.com/v/m8501t57-r1d5wr] [22|https://www.fembed.com/v/yxl38ue-30ry3g1] [23|https://www.fembed.com/v/4m0w5uz4632m15y] [24|https://www.fembed.com/v/n-5rks2yjee0lmq] [25|https://www.fembed.com/v/8e475s8jxnnl3j5] [26|https://www.fembed.com/v/2k7wyb270nnx82w] [27|https://www.fembed.com/v/k857rt3qglq1848] [28|https://www.fembed.com/v/xwly-a5-8d-ky-y] [29|https://www.fembed.com/v/r8wz-te6gl6866x] [30|https://www.fembed.com/v/72365bg8l28z6kg] [31|https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwxzw3en5] [32|https://www.fembed.com/v/112w8ij82d8mm4p] [33|https://www.fembed.com/v/k857rt3qglq5ym3] [34|https://www.fembed.com/v/xwly-a5-8d-kkm8] [35|https://www.fembed.com/v/5qr35td7j67e46m] [36|https://www.fembed.com/v/8e475s8jxnjppmp] [37|https://www.fembed.com/v/2k7wyb270n73n77] [38|https://www.fembed.com/v/n-5rks2yjeypx1l] [39|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6gw6dj-r] [40|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnkj1keqr0] [41|https://www.fembed.com/v/xwly-a5-8d-qg12] [42|https://www.fembed.com/v/j8560tdxgpx2q3m] [43|https://www.fembed.com/v/5qr35td7j67e7yw] [44|https://www.fembed.com/v/4m0w5uz4634nj6m] [45|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmgym7g7z] [46|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6gw6z87j] [47|https://www.fembed.com/v/k857rt3qglq5224] [48|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmgym7y0e] [49|https://www.fembed.com/v/eqr83t-5nw5z30m] [50|https://www.fembed.com/v/72365bg8l285jp2] [51|https://www.fembed.com/v/k857rt3qglq54pq] [52|https://www.fembed.com/v/yxl38ue-30-1y5g] [53|https://www.fembed.com/v/r8wz-tej3nxl0wx]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Thái Ất Tiên Ma Lục - Linh Phi Kỷ (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Thái Ất Tiên Ma Lục - Linh Phi Kỷ (2018) Kho Phim Plus
Thái Ất Tiên Ma Lục - Linh Phi Kỷ (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Thái Ất Tiên Ma Lục - Linh Phi Kỷ (2018) Full HD Kho Phim Plus
Thái Ất Tiên Ma Lục - Linh Phi Kỷ (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus