Thiên Dụ - Revelation (2017) Thiên Dụ kể về ngàn năm trước, linh thú Thận cùng Huyền thủy tế ti Huỳnh tình như tỷ đệ, nhưng mà Thận tính tình ngỗ nghịch, đọa lạc ma đạo, cứ thế sinh linh đồ thán, Huỳnh vì cứu thiên hạ thương sinh hợp lực cùng tịch tộc lừa đem Thận phong ấn. Khi phong ấn, Huỳnh niệm tình xưa mà để cho Thận 1 con đường sống.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Thiên Dụ - Revelation (2017)

[Thiên Dụ - Revelation (2017)]

[stt/Tập 13 / 13] [info] [+] Thiên Dụ [/info] [nd] Thiên Dụ kể về ngàn năm trước, linh thú Thận cùng Huyền thủy tế ti Huỳnh tình như tỷ đệ, nhưng mà Thận tính tình ngỗ nghịch, đọa lạc ma đạo, cứ thế sinh linh đồ thán, Huỳnh vì cứu thiên hạ thương sinh hợp lực cùng tịch tộc lừa đem Thận phong ấn. Khi phong ấn, Huỳnh niệm tình xưa mà để cho Thận 1 con đường sống. Từ đó về sau, Huỳnh hy sinh chính mình để chuộc tội, tịch tộc cũng bị vây khốn trong thời gian rất lâu... Ngàn năm sau, ngày thận ma sống lại càng tới gần, Huỳnh chuyển thế thành Huyền thủy tế ti Đồng Minh. Thận ma ngủ say ngàn năm, chỉ vì trả thù Huỳnh phản bộ, câu chuyện mới bắt đầu... [/nd] [01|https://www.fembed.com/v/r8wz-tej7-4jerl] [02|https://www.fembed.com/v/dm08guxn35djqe1] [03|https://www.fembed.com/v/eqr83t-0dlxmglr] [04|https://www.fembed.com/v/112w8ij605znz65] [05|https://www.fembed.com/v/m8501t52p3l4gl8] [06|https://www.fembed.com/v/65p4yt0z-13lkd6] [07|https://www.fembed.com/v/5qr35tdgryxww-e] [08|https://www.fembed.com/v/g2-86b-dnypj3z5] [09|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnyrwprgqd] [10|https://www.fembed.com/v/j8560td17e567qw] [11|https://www.fembed.com/v/k857rt3-d41d6n7] [12|https://www.fembed.com/v/m8501t52p3l4rng] [13|https://www.fembed.com/v/n-5rks2qzmx3z7q]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Thiên Dụ - Revelation (2017) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Thiên Dụ - Revelation (2017) Kho Phim Plus
Thiên Dụ - Revelation (2017) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Thiên Dụ - Revelation (2017) Full HD Kho Phim Plus
Thiên Dụ - Revelation (2017) Phụ Đề Kho Phim Plus