Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018) Bước chân của người khổng lồ sống giữa dòng dung nham có thể phá hủy cả ngôi thành, ác ma vực sâu luôn muốn tiến vào cái thế giới này. Nhưng toàn bộ thế giới lại do đế quốc Long Sơn thống trị. Đây là một đế quốc của con người.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018)

[Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018)]

[stt/Tập 26 / 26] [info] [+]Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Tuyết Ưng Lĩnh Chủ [/info] [nd] Bước chân của người khổng lồ sống giữa dòng dung nham có thể phá hủy cả ngôi thành...
Ác ma vực sâu luôn muốn tiến vào cái thế giới này...
Mà thần linh giáng trần, đi lại giữa nhân gian truyền bá sự vinh quanh của họ...
Nhưng toàn bộ thế giới lại do đế quốc Long Sơn thống trị. Đây là một đế quốc của con người. Toàn bộ những tri thức uyên bác được cất giữ trong tháp pháp sư cả trăm, ngàn năm. Các kỵ sĩ tuần tra canh giữ bầu trời, mặt đất và trên biển...
Tại tỉnh An Dương của đế quốc có một lãnh địa của quý tộc rất bình thường gọi là Tuyết Ưng lĩnh...
Câu chuyện được bắt đầu từ nơi này! [/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1VbTGqpcp_bhBRkYdyIEZFrmAR1TmvCiP/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1lzBi5OAzuU4scsWmmDSmD3hUFXrIf2JJ/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1gHrhgxAXI3qK2_oE1aqY6HQHQFSg8vTb/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/10UolJyZ63SUB9YgZBwnpm1_6r7hVXon3/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/16YA2R-oBW7jfoDyM8aap4SzF95fVXGTa/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1D9yR2HRbXQ1TN0tiHydQ5bis6om0wCtp/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/128-4zuuNCKJ_0XrVf1Dp-mAW1XERzOmH/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1i7UudQQRdtxmtf5aszpzqZp8n7QkenPf/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1iCMnMDOP1JPdVX_qegRyKY8xqMVsBlJC/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/17GO_NlfuQGhxnI-w8WYDon_dcuZbWgX4/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1SI-emLjgfs0_1rjgXS9VbItgmZFnNh3n/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1YEM2xj7lkCEBGOzgYS7-moe6H7I8PN5M/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1bKoZ0DbpE-AOjNvbe7hfx3zh7w09h_-_/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1y8BV7kDpwC9HgZkiU4SkOmPRkaT29cY-/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1Tpgs-SZRBkSp3VENPzKVW4om_0RNhPzm/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1H2KNe_vhvQn6nYte5balP3_KIamE1M2r/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1sG8mPAPgvzgYz75zHQbq_ry2xEiyirZ7/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/1LTPgx2tWf12YIrXtOCs3Z_0TNVujvrUB/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/1aLI78YLFYacVHq7PVN09oFVc3Wa5uP_k/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/12dOJEvXFkBvyOynyQBKbf30T6hoQh1Tu/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/1TXNv-hcj0Vulak9nV3l_rOFGyMEP6DJ8/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1B8XBJ8rAW243myGF66EhmD-781K074ya/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1XsloP9idUJMN1OEK5ENGAuqjub87aXZI/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1v68D-wpmotvU0r66rGXZ2qHK5GG45diY/prepreview] [25|https://www.fembed.com/v/4m0w5uz4ndk4jpd] [26|https://www.fembed.com/v/m8501t576w1p0x3]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018) Kho Phim Plus
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018) Full HD Kho Phim Plus
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus