Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019) Diệp Thần từ thế giới hiện đại xuyên không qua Nam Châu, thành chủ nhân Di Hồng Viện, trước khi lên đường tiến về phía bắc, nhận lời hỗ trợ thánh nữ Tuyết Ảnh tộc thoát khỏi khốn cảnh, lại không nghĩ rằng...

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019)

[Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019)]

[stt/Tập 49] [info] [+]Vạn Giới Thần Chủ [/info] [nd]Diệp Thần từ thế giới hiện đại xuyên không qua Nam Châu, thành chủ nhân Di Hồng Viện, trước khi lên đường tiến về phía bắc, nhận lời hỗ trợ thánh nữ Tuyết Ảnh tộc thoát khỏi khốn cảnh, lại không nghĩ rằng...[/nd] [01|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6g2y71q0] [02|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnkj58072r] [03|https://www.fembed.com/v/xwly-a5-8172-0x] [04|https://www.fembed.com/v/k857rt3qgmxw15l] [05|https://www.fembed.com/v/q85k-texg47ng5j] [06|https://www.fembed.com/v/p8j2-tm2g76ky4j] [07|https://www.fembed.com/v/q85k-texg47n060] [08|https://www.fembed.com/v/8e475s8jxp4qe16] [09|https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwxp1rg22] [10|https://www.fembed.com/v/n-5rks2yj7n375j] [11|https://www.fembed.com/v/j8560tdxg6ymmxy] [12|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnkj580xz3] [13|https://www.fembed.com/v/k857rt3qgmxwd6m] [14|https://www.fembed.com/v/72365bg8ln1kemk] [15|https://www.fembed.com/v/dm08gux6r8zl58j] [16|https://www.fembed.com/v/eqr83t-5n8mkl7p] [17|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6g2ymm4x] [18|https://www.fembed.com/v/xwly-a5-81722-p] [19|https://www.fembed.com/v/4m0w5uz465q8yjl] [20|https://www.fembed.com/v/5qr35td7j4lkm23] [21|https://www.fembed.com/v/n-5rks2yj7n3ggn] [22|https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwxp1rr5k] [23|https://www.fembed.com/v/k857rt3qgmxmqpe] [24|https://www.fembed.com/v/5qr35td7j4lkzgm] [25|https://www.fembed.com/v/r8wz-te6gyndg71] [26|https://www.fembed.com/v/eqr83t-5n8mkme7] [27|https://www.fembed.com/v/72365bg8ln1dn6r] [28|https://www.fembed.com/v/-dmwgbp01-8xpdg] [29|https://www.fembed.com/v/8e475s8jxpdwpwr] [30|https://www.fembed.com/v/2k7wyb270d4pypm] [31|https://www.fembed.com/v/xwly-a5-81gy6lw] [32|https://www.fembed.com/v/5qr35td7j43n352] [33|https://www.fembed.com/v/n-5rks2yj75q5ww] [34|https://www.fembed.com/v/2k7wyb270d4qk1d] [35|https://www.fembed.com/v/5qr35td7j43gm7z] [36|https://www.fembed.com/v/-dmwgbp01-32lyy] [37|https://www.fembed.com/v/m8501t57-eq44m5] [38|https://www.fembed.com/v/xwly-a5-81g37r7] [39|https://www.fembed.com/v/4m0w5uz465mw63m] [40|https://www.fembed.com/v/eqr83t-0d1lw0-n] [41|https://www.fembed.com/v/65p4yt0z-e1p-2y] [42|https://www.fembed.com/v/k857rt3-d84l4rn] [43|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnyrdwxx1y] [44|https://www.fembed.com/v/3zdwxbm40jedg5g] [45|https://www.fembed.com/v/p8j2-tmxl0gjd1g] [46|https://www.fembed.com/v/n-5rks2qz-mk-n5] [47|https://www.fembed.com/v/65p4yt0zm8eykkm] [48|https://www.fembed.com/v/p8j2-tmx3emdymr] [49|https://www.fembed.com/v/112w8ij6dm33565] [01|https://drive.google.com/file/d/1k7QmCLO_mqzJ4wMdNBR4H4gqVNjBghnw/view] [02|https://drive.google.com/file/d/1hJnQS_LapFHBrBXO4nikkGNKc4gvlwBc/view] [03|https://drive.google.com/file/d/1fkm3Lyi9hJh1AFWWdcQW1-HTGWCibeGC/view] [04|https://drive.google.com/file/d/1tBFXO4r0ZtCOeug5Ke1g8qJfb60hDZFn/view] [05|https://drive.google.com/file/d/1b8wFSWEvljLGcZ6JKgjHBCMO3ZKta45o/view] [06|https://drive.google.com/file/d/1zhdUurwPPnyt6TOor3Jq_TcPd4w6CWIa/view] [07|https://drive.google.com/file/d/1CykCZEKW7VVMZnuURuwL6zuYZVYtZj4I/view] [08|https://drive.google.com/file/d/1EBZ5qoSBnoG1_-WpvFgYDDznJOY6y0H2/view] [09|https://drive.google.com/file/d/18puu8TFbeOlsos9KYOnGi5nNpXJawPBA/view] [10|https://drive.google.com/file/d/1ckIBRatgWfvCoHravJqWLypYtERgwRjo/view] [11|https://drive.google.com/file/d/12OKwcPoUcG4kRYdJA0ZCapVx1csr12AL/view] [12|https://drive.google.com/file/d/1_YCieCpVvyEjIm4FRL0LSGHa7v0LOu0G/view] [13|https://drive.google.com/file/d/1a1_fQMk7wMClExyRx6DftGMfNyYr2EYq/view] [14|https://drive.google.com/file/d/1iwirZbtW2Z9k0gToC2z78xft5ycftpfI/view] [15|https://drive.google.com/file/d/11gJscha_OXuAGlk8G0ALgjz0OMcvI2Qp/view] [16|https://drive.google.com/file/d/1cSQQpEebuSUubebWfr-9jLXeUZHrpmJU/view] [17|https://drive.google.com/file/d/1Pf6XytrwGCHHYF2jKEVAnxaDsft2DrUo/view] [18|https://drive.google.com/file/d/1CgKiGqTxmfdpvOwxbs9mg7jHVEPPESVy/view] [19|https://drive.google.com/file/d/1tbMxR-0QJJgcPTzuGF6sHtwZKZGvykYg/view] [20|https://drive.google.com/file/d/1eoNw54TGuWbvIfe4Jzw5YLr8Tgk17qXA/view] [21|https://drive.google.com/file/d/1nlBiiwOyrBnaJJROWsWkfVbHBCKYnIi8/view] [22|https://drive.google.com/file/d/1BanJhaOR65v6fB14SgOjSU-OfLQwkMdN/view] [23|https://drive.google.com/file/d/1bMhNvYmuAFGQj_u8l6H-FgpTy5tDK_Wi/view] [24|https://drive.google.com/file/d/1XLlDfzqbyWimOsob3nSOdRcANn_j6Y9d/view] [25|https://drive.google.com/file/d/1ATDEyzqoIye9n9xvKbmoV0bBki55XjLH/view] [26|https://drive.google.com/file/d/1S-tOp_AMt_Oy_Z0C4VS1bhIaulk5u5I4/view] [27|https://drive.google.com/file/d/1CfNjFxNGZkonFCn-pMxdjf5s9GyRBeLW/view] [28|https://drive.google.com/file/d/1c4UBu4vM5kRCD1hOvxBclYEimkTEA3mL/view] [29|https://drive.google.com/file/d/1FomwJGbzcXw03LcSyP0vHmMRn6sxjySq/view] [30|https://drive.google.com/file/d/1eJ4P54a3TWg_3K-TrUKdhvgrlAIKB0ZP/view] [31|https://drive.google.com/file/d/1kCv5WsH2AQtUiSVuE9kEuWcNM0x5G7_t/view] [32|https://drive.google.com/file/d/16Q-iVY7F1l01aQe9SH7Z0CNHdIeLaA-b/view] [33|https://drive.google.com/file/d/19zKCuEsNcadhNs2uL4ynzT1bXEXedG32/view] [34|https://drive.google.com/file/d/1kfp7wAVi19osrw31gRmHWgh1ECffwOYL/view] [35|https://drive.google.com/file/d/1yf8HGWLXpRl0xchAPzvKaoKsnHM0TYbP/view] [36|https://drive.google.com/file/d/1Gbd4-epFziILQDRoaL6mdpNQ32TBBtqx/view] [37|https://drive.google.com/file/d/1XYSENPJDJHtYC6n0u7m4cJXwoY9pzalm/view] [38|https://drive.google.com/file/d/1PBAojRBJC0lD_PZ7GQZUY7CdMspQ61Yf/view] [39|https://drive.google.com/file/d/128RcvL4vytsrInE5JTlItwKiFvnIfS2_/view]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019) Kho Phim Plus
Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019) Full HD Kho Phim Plus
Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019) Phụ Đề Kho Phim Plus