Bình Minh Của Ngày Tận Thế - Mạt Nhật Thự Quang (2018) Phim Bình Minh Của Ngày Tận Thế chỉ dành cho đối tượng trên 17 tuổi. Năm 2013, đại dịch thây ma bùng nổ. Quê hương lâm nguy, loài người buộc phải triển khai cuộc chiến tự vệ quy mô lớn. Những nhân vật chính của chúng ta phải đợi chờ ánh bình minh trong đêm dài thăm thẳm.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Bình Minh Của Ngày Tận Thế - Mạt Nhật Thự Quang (2018)

[Bình Minh Của Ngày Tận Thế - Mạt Nhật Thự Quang (2018)]

[stt/Tập 20 / 20] [info] [+] Bình Minh Của Ngày Tận Thế [/info] [nd]Bình Minh Của Ngày Tận Thế chỉ dành cho đối tượng trên 17 tuổi. Năm 2013, đại dịch thây ma bùng nổ. Quê hương lâm nguy, loài người buộc phải triển khai cuộc chiến tự vệ quy mô lớn. Những nhân vật chính của chúng ta phải đợi chờ ánh bình minh trong đêm dài thăm thẳm. Ngày tận thế đến gần, họ biết phải đi đâu về đâu? Quá khứ đã vụn vỡ dưới đống tro tàn. Nhưng niềm tin lại tái sinh từ trong lửa đỏ.[/nd] [Playlist|https://www.fembed.com/p/-dmwgbp0ex-1znq]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Bình Minh Của Ngày Tận Thế - Mạt Nhật Thự Quang (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Bình Minh Của Ngày Tận Thế - Mạt Nhật Thự Quang (2018) Kho Phim Plus
Bình Minh Của Ngày Tận Thế - Mạt Nhật Thự Quang (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Bình Minh Của Ngày Tận Thế - Mạt Nhật Thự Quang (2018) Full HD Kho Phim Plus
Bình Minh Của Ngày Tận Thế - Mạt Nhật Thự Quang (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus