Chiến Đấu Đi Ca Cơ - Chien Dau Đi Ca Co (2018) Chiến Đấu Đi Ca Cơ xoay quanh 5 vị thiếu nữ muốn trở thành “Swan” , đã chuẩn bị tốt cho việc “Chiến đấu” . Nghênh đón các nàng, là những lần huấn luyện địa ngục. Mà càng tàn khốc hơn, là trong 5 người bọn họ cuối cùng có thể lưu lại, chỉ có 3 người.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Chiến Đấu Đi Ca Cơ - Chien Dau Đi Ca Co (2018)

[Chiến Đấu Đi Ca Cơ - Chien Dau Đi Ca Co (2018)]

[stt/Tập 4] [info] [+] Chiến Đấu Đi Ca Cơ [/info] [nd]Chiến Đấu Đi Ca Cơ xoay quanh 5 vị thiếu nữ muốn trở thành “Swan” , đã chuẩn bị tốt cho việc “Chiến đấu” . Nghênh đón các nàng, là những lần huấn luyện địa ngục. Mà càng tàn khốc hơn, là trong 5 người bọn họ cuối cùng có thể lưu lại(ở lại), chỉ có 3 người. Vì tín niệm cùng mộng tưởng của từng người, 5 người dùng hết toàn bộ sức lực, cạnh tranh trực diện một cách tàn khốc , luân phiên hoàn thành các vòng huấn luyện . Cuối cùng chờ đợi các nàng, là 1 lần đánh giá không oán không hối hận . Mà cái đánh giá quyết định kia việc các nàng lưu lại —— chính là bạn.[/nd] [01|https://www.youtube.com/watch?v=UJ4BdGyPJ28] [02|https://www.youtube.com/watch?v=g86BXDfTMFE] [03|https://www.youtube.com/watch?v=Y63J8z-zSE4] [04|https://www.youtube.com/watch?v=QmoISK167WY]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Chiến Đấu Đi Ca Cơ - Chien Dau Đi Ca Co (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Chiến Đấu Đi Ca Cơ - Chien Dau Đi Ca Co (2018) Kho Phim Plus
Chiến Đấu Đi Ca Cơ - Chien Dau Đi Ca Co (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Chiến Đấu Đi Ca Cơ - Chien Dau Đi Ca Co (2018) Full HD Kho Phim Plus
Chiến Đấu Đi Ca Cơ - Chien Dau Đi Ca Co (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus
Chiến Đấu Đi Ca Cơ - Chien Dau Đi Ca Co (2018) Tập Mới Kho Phim Plus
Chiến Đấu Đi Ca Cơ - Chien Dau Đi Ca Co (2018) Bản Đẹp Kho Phim Plus
Chiến Đấu Đi Ca Cơ - Chien Dau Đi Ca Co (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus
Chiến Đấu Đi Ca Cơ - Chien Dau Đi Ca Co (2018) Tập Cuối Kho Phim Plus