Đông Quách Tiểu Tiết - Dong Quach Tieu Tiet (2016) Thiếu nữ Đông Quách Tiểu Tiết vốn là một con lang bán yêu, may mắn sống sót sau họa diệt tộc của Thanh Hoa tộc và được Mặc Vương Phủ thu dưỡng. Để cứu dưỡng mẫu đang mang trọng bệnh, nàng cùng huynh trưởng là Mặc Tử Hiên bước vào hành trình tìm kiếm Tử Minh Châu đầy rẫy hiểm nguy, gian khổ.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Đông Quách Tiểu Tiết - Dong Quach Tieu Tiet (2016)

[Đông Quách Tiểu Tiết - Dong Quach Tieu Tiet (2016)]

  • [stt/Tập 15 / 15]
  • Hành Động .
  • 3/15/2019
[stt/Tập 15 / 15] [info] [+] Đông Quách Tiểu Tiết [/info] [nd]Thiếu nữ Đông Quách Tiểu Tiết vốn là một con lang bán yêu, may mắn sống sót sau họa diệt tộc của Thanh Hoa tộc và được Mặc Vương Phủ thu dưỡng. Để cứu dưỡng mẫu đang mang trọng bệnh, nàng cùng huynh trưởng là Mặc Tử Hiên bước vào hành trình tìm kiếm Tử Minh Châu đầy rẫy hiểm nguy, gian khổ. Nhưng mỗi lần xuất hiện hiểm cảnh lại làm hướng đi của cốt truyện có những thay đổi long trời lở đất.[/nd] [01|https://www.youtube.com/watch?v=Mi3xfJt9CSA] [02|https://www.youtube.com/watch?v=zYGjYLSD15g] [03|https://www.youtube.com/watch?v=kff2cWlBIRI] [04|https://www.youtube.com/watch?v=lno9HOulr6A] [05|https://www.youtube.com/watch?v=ThAUSuELZX4] [06|https://www.youtube.com/watch?v=VCtWJ30-2js] [07|https://www.youtube.com/watch?v=ULVNtQ-ijTc] [08|https://www.youtube.com/watch?v=P6Jkpq-q7Uo] [09|https://www.youtube.com/watch?v=IOl8PdBoNDc] [10|https://www.youtube.com/watch?v=3g-MRqrexfA] [11|https://www.youtube.com/watch?v=jHMsClQYIpM] [12|https://www.youtube.com/watch?v=bDnHj4dmknc] [13|https://www.youtube.com/watch?v=MvCefFszDeg] [14|https://www.youtube.com/watch?v=Gq7Rgy-ny8I] [15|https://www.youtube.com/watch?v=yJa7gcH1wis]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Đông Quách Tiểu Tiết - Dong Quach Tieu Tiet (2016) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Đông Quách Tiểu Tiết - Dong Quach Tieu Tiet (2016) Kho Phim Plus
Đông Quách Tiểu Tiết - Dong Quach Tieu Tiet (2016) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Đông Quách Tiểu Tiết - Dong Quach Tieu Tiet (2016) Full HD Kho Phim Plus
Đông Quách Tiểu Tiết - Dong Quach Tieu Tiet (2016) Phụ Đề Kho Phim Plus