Hàng Linh Ký / Giáng Linh Ký - Jiang Ling Ji / Xiang Ling Ji (2017) Hàng Linh Ký / Giáng Linh Ký kể về Họa Cửu là một pháp sư trừ linh. Trong một lần trừ linh đã tình cờ quen biết được với "ác linh" – Thất gia và thu phục được hắn làm linh thị. Chủ tớ hai người từ đó đã bắt đầu một cuộc hành trình trừ ma dở khóc dở cười.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Hàng Linh Ký / Giáng Linh Ký - Jiang Ling Ji / Xiang Ling Ji (2017)

[Hàng Linh Ký / Giáng Linh Ký - Jiang Ling Ji / Xiang Ling Ji (2017)]

  • [stt/Tập 15 / 15]
  • Huyền Huyễn .
  • 8/04/2019
[stt/Tập 15 / 15] [info] [+] Hàng Linh Ký / Giáng Linh Ký [/info] [nd]Hàng Linh Ký / Giáng Linh Ký kể về Họa Cửu là một pháp sư trừ linh. Trong một lần trừ linh đã tình cờ quen biết được với "ác linh" – Thất gia và thu phục được hắn làm linh thị. Chủ tớ hai người từ đó đã bắt đầu một cuộc hành trình trừ ma dở khóc dở cười. Thông qua các cuộc chiến đấu với các yêu quái lợi hại, hai người đã kết thành những chiến hữu đáng tin cậy nhất của nhau.[/nd] [01|https://www.youtube.com/watch?v=DaMjTMFLXFU] [02|https://www.youtube.com/watch?v=s7d83GzKsv0] [03|https://www.youtube.com/watch?v=du3-VeXr9Go] [04|https://www.youtube.com/watch?v=Alf2pSRF_-A] [05|https://www.youtube.com/watch?v=-F99WjU5smo] [06|https://www.youtube.com/watch?v=BbeHwp8eX-M] [07|https://www.youtube.com/watch?v=X8752mUomRY] [08|https://www.youtube.com/watch?v=6qcfMjPnhrI] [09|https://www.youtube.com/watch?v=w5WLMuEPwmg] [10|https://www.youtube.com/watch?v=RqI9Nsl46xU] [11|https://www.youtube.com/watch?v=BSBSYJYn0h4] [12|https://www.youtube.com/watch?v=XHYhmQBkidY] [13|https://www.youtube.com/watch?v=oxrxgeqov7U] [14|https://www.youtube.com/watch?v=iMCBs36Ztus] [15|https://www.youtube.com/watch?v=jeHqumsg9Pk]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Hàng Linh Ký / Giáng Linh Ký - Jiang Ling Ji / Xiang Ling Ji (2017) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Hàng Linh Ký / Giáng Linh Ký - Jiang Ling Ji / Xiang Ling Ji (2017) Kho Phim Plus
Hàng Linh Ký / Giáng Linh Ký - Jiang Ling Ji / Xiang Ling Ji (2017) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Hàng Linh Ký / Giáng Linh Ký - Jiang Ling Ji / Xiang Ling Ji (2017) Full HD Kho Phim Plus
Hàng Linh Ký / Giáng Linh Ký - Jiang Ling Ji / Xiang Ling Ji (2017) Phụ Đề Kho Phim Plus