Huyễn Giới Vương - Eudemon Quest (2018) Huyễn Giới Vương hay còn gọi là Huyễn Giới Đại Lục, tại đây xuất hiện nhân vật chính là Sở Lăng Tiêu, một chàng trai trẻ tính cách rất ngỗ ngược, luôn đi quậy phá khắp nơi, mặc dù không có Huyễn hỗn lực nhưng lúc nào cũng muốn thể hiện tài năng của mình, tuy nhiên anh là lại một người có sức mạnh kinh khủng, nhưng không thể kiểm soát được nguồn sức mạnh vô hạn này.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Huyễn Giới Vương - Eudemon Quest (2018)

[Huyễn Giới Vương - Eudemon Quest (2018)]

[stt/Tập 20 / 20] [info] [+] Huyễn Giới Vương [/info] [nd] Huyễn Giới Vương hay còn gọi là Huyễn Giới Đại Lục, tại đây con người và những loài thú cùng sống chung trên một đại lục, tuy nhiên mối quan hệ giữa người và thú lại bất đồng rất nhiều, liên tiếp xảy ra mâu thuẫn. Tại đó xuất hiện một nhân vật, cũng chính là nhân vật chính của bộ phim Sở Lăng Tiêu, một chàng trai trẻ tính cách rất ngỗ ngược, luôn đi quậy phá khắp nơi, mặc dù không có Huyễn hỗn lực nhưng lúc nào cũng muốn thể hiện tài năng của mình, tuy nhiên anh là lại một người có sức mạnh kinh khủng, nhưng không thể kiểm soát được nguồn sức mạnh vô hạn này. [/nd] [01|https://www.fembed.com/v/dm08guxnqj2yjl0] [02|https://www.fembed.com/v/q85k-teyk6lx8rz] [03|https://www.fembed.com/v/k857rt3-z8x0p64] [04|https://www.fembed.com/v/l-5dpsny2d845e1] [05|https://www.fembed.com/v/65p4yt0zxe7--q-] [06|https://www.fembed.com/v/2k7wyb2kyp47j81] [07|https://www.fembed.com/v/eqr83t-0e1jegpy] [08|https://www.fembed.com/v/yxl38uew6z8438p] [09|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjn-rz8qrk] [10|https://www.fembed.com/v/r8wz-tejwmq7mmy] [11|https://www.fembed.com/v/j8560td1jkrxk1n] [12|https://www.fembed.com/v/112w8ij6q-pm8x-] [13|https://www.fembed.com/v/k857rt3-z80ex6w] [14|https://www.fembed.com/v/yxl38uew6z4pzwm] [15|https://www.fembed.com/v/xwly-a54mr0qe8x] [16|https://www.fembed.com/v/8e475s86zre011r] [17|https://www.fembed.com/v/112w8ij6q-ppgjr] [18|https://www.fembed.com/v/n-5rks2q6-w1ynz] [19|https://www.fembed.com/v/3zdwxbm4ljypr0j] [20|https://www.fembed.com/v/n-5rks2q6-w5djj]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Huyễn Giới Vương - Eudemon Quest (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Huyễn Giới Vương - Eudemon Quest (2018) Kho Phim Plus
Huyễn Giới Vương - Eudemon Quest (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Huyễn Giới Vương - Eudemon Quest (2018) Full HD Kho Phim Plus
Huyễn Giới Vương - Eudemon Quest (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus