Ngoan Tây Du - The Ruthless Journey (2019) Bốn thầy trò Đường Tăng vượt qua bao gian nan lấy được chân kinh, khi trở về gặp phải cường địch không rõ lai lịch muốn cướp chân kinh. Tôn Ngộ Không đại chiến với cường địch bị thất bại. Bốn thầy trò rơi xuống một nơi không rõ.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Ngoan Tây Du - The Ruthless Journey (2019)

[Ngoan Tây Du - The Ruthless Journey (2019)]

[stt/Tập 40 / 40] [info] [+] Ngoan Tây Du [/info] [nd]Bốn thầy trò Đường Tăng vượt qua bao gian nan lấy được chân kinh, khi trở về gặp phải cường địch không rõ lai lịch muốn cướp chân kinh. Tôn Ngộ Không đại chiến với cường địch bị thất bại. Bốn thầy trò rơi xuống một nơi không rõ. Vào thế kỉ 21, một học sinh bình thường bị Tôn Ngộ Không trong lúc rơi xuống nhập vào thân xác. Một thân thể vô dụng chứa đựng hai linh hồn bất đồng. Tôn Ngộ Không tiếp tục sinh tồn ở thể kỉ 21 như thế nào? Chân Kinh đã thất lạc đi đâu?[/nd] [br/Phần 1] [01|https://drive.google.com/file/d/1nu4I_9BPcMDWGWV1zh1Og89Q9xxhyUzQ/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1KKjoux006FgfW8NNN5c7ARBntdZpj0L-/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1IZVSp6ZMC7MLGocvfRs-fxIEU8GreDHH/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1Hot3gCR94NfUQceRNdOVOZMWxRK3wSOs/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1np8gFfSOpusb90afw3H3Lm-cNav-Nkda/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1hbZYLHpRyEggAATgDoGAo65KHLwzHgnX/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/19s_tfORPYhUtQ0m--nhU81_1cTD7fnBl/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1-0f7_9jZjHCBBA7LUgFpg2ws-Udn2aJ7/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1jAyvK6HesejSdIvgMm7E6quhI-1Icuqv/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1jphJBXeeD12hWji_xzKW1QFxEP1wHQGL/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1u_RTSgTOkPUeRT8G2VXvzHoEUjJcWuJv/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/17-jqjnjKyedidG80LhbRJ_PfdzYzJMKT/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1imTqaX_ujGdkIzv5mJo0g-vdPeGq5sSr/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1fJ2dcySbbaFS8W9QiWvkOo3uXMVJ_4Kd/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/17epGzrG9SMm1TB4H_IwFVIu5-t2VSzWz/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1xBAjT9SmgvH84sjgbtdAJIRSnxXng1Vn/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1E_0IyGcP89MCRjBDmrJFHX70RWcbjncw/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/1xDSo4Tuarx7Ezc4tdDf9TcyGpD7KM9l-/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/1LBEHjigNFVaoVY-nl__NG2yCNS2fcH0Z/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/1jPCAT_e4g0uB6MQh5PBY2x8GF_mke4Lh/preview] [br/Phần 2] [01|https://ok.ru/video/1855988632250] [02|https://ok.ru/video/1855988697786] [03|https://ok.ru/video/1855988763322] [04|https://ok.ru/video/1855988828858] [05|https://ok.ru/video/1256504691269] [06|https://ok.ru/video/1256504887877] [07|https://ok.ru/video/1256505018949] [08|https://ok.ru/video/1256505150021] [09|https://ok.ru/video/1256505215557] [10|https://ok.ru/video/1256505281093] [11|https://ok.ru/video/1256505084485] [12|https://ok.ru/video/1256504953413] [13|https://ok.ru/video/1256504822341] [14|https://ok.ru/video/1256504756805] [15|https://ok.ru/video/1276792146501] [16|https://ok.ru/video/1276792212037] [17|https://drive.google.com/file/d/1wm7YMG7nkWKfMzlJY0NGvn-wejHj-Gj8/preview] [18|https://ok.ru/video/1286783175237] [19|https://ok.ru/video/1305228544581] [20|https://ok.ru/video/1305228610117]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Ngoan Tây Du - The Ruthless Journey (2019) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Ngoan Tây Du - The Ruthless Journey (2019) Kho Phim Plus
Ngoan Tây Du - The Ruthless Journey (2019) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Ngoan Tây Du - The Ruthless Journey (2019) Full HD Kho Phim Plus
Ngoan Tây Du - The Ruthless Journey (2019) Phụ Đề Kho Phim Plus