Quan Hải Sách - Quan Hai Sach (2018) Sơn hà vụn vỡ, ngoại bang rình rập ngày đêm, như hổ rình mồi. Triều đình và dân chúng đối lập, quần hùng phân tranh, dân chúng nổi dậy.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Quan Hải Sách - Quan Hai Sach (2018)

[Quan Hải Sách - Quan Hai Sach (2018)]

[stt/Tập 16 / 16] [info] [+] Quan Hải Sách [/info] [nd]
Tinh Hỏa Thừa Viễn Đạo
Vân Khai Nguyệt Thủy Hoàn
Trường Canh Dẫn Hồng Nhật
Phong Vân Khởi Thương Sơn

Sơn hà vụn vỡ, ngoại bang rình rập ngày đêm, như hổ rình mồi. Triều đình và dân chúng đối lập, quần hùng phân tranh, dân chúng nổi dậy. Tìm cách đem nhân tài mới làm quan tốt, khen ngợi tài văn chương nhiểu trường phái của Chư tử nhớ lại vạn dạng của chúng sinh Vũ Lục, viết lên hoành đồ bá nghiệp quân vương.

Năm xưa sau khi Đại Vũ trị thủy vẫn còn thừa quá nửa tức nhưỡng (*), ông đem bỏ vào dòng chảy của Đông Hải, tức nhưỡng rơi xuống thế giới khác tạo thành lục địa, tên gọi "Hồng Phương". Đại Vũ phong ấn các ma tộc trong thiên hạ như Vô Chi Kì, Tương Liễu, Si Mị Võng Lượng và các tộc phản đối Đại Vũ như Tam Miêu, Phòng Phong vào lục địa Hồng Phương, lại phái tộc Ứng Long tiến hành chăm nom, nền văn minh Hồng phương bắt đầu hưng thịnh.

Trăm ngàn năm qua, Trung Nguyên và các thế lực nhập cư từ bên ngoài, vì nhiều cơ duyên đã chuyển vào sống nơi đây, rồi sinh sôi nảy nở trên đại lục này. Mỗi tộc đều sáng chế văn minh, xưng vương xây dựng đế chế, đưa quốc gia vào cuộc chiến, viết lên một khúc chiến ca dị thế quyết liệt và hùng tráng.

(*) Là loại đất trong truyền thuyết, có thể liên tục sinh sôi không bao giờ suy giảm, rất thích hợp để đắp đê điều. [/nd] [01|https://www.fembed.com/v/g2-86b-68qjye78] [02|https://www.fembed.com/v/j8560tdxzlnew5k] [03|https://www.fembed.com/v/z8l4ytje4w768-y] [04|https://www.fembed.com/v/m8501t57wky660q] [05|https://www.fembed.com/v/p8j2-tm2qjn81q7] [06|https://www.fembed.com/v/z8l4ytje4w7ydlg] [07|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnk64l-368] [08|https://www.fembed.com/v/q85k-texqdy45k0] [09|https://www.fembed.com/v/4m0w5uz4d0kxn6g] [10|https://www.fembed.com/v/112w8ij8wy63-d0] [11|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmpkw876k] [12|https://www.fembed.com/v/65p4yt06ldz5kww] [13|https://www.fembed.com/v/yxl38ue-drwjmpe] [14|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6408mmrr] [15|https://www.fembed.com/v/2k7wyb27x8k2733] [16|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnk-qy5k40]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Quan Hải Sách - Quan Hai Sach (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Quan Hải Sách - Quan Hai Sach (2018) Kho Phim Plus
Quan Hải Sách - Quan Hai Sach (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Quan Hải Sách - Quan Hai Sach (2018) Full HD Kho Phim Plus
Quan Hải Sách - Quan Hai Sach (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus