Quân Lâm Thần Hạ - Jun Lin Chen Xia (2016) Gian hùng Tào Tháo biến thành nữ nhân, trở thành huynh đệ với địch nhân là Lưu Bị. Khi Lưu Bị hóa thân thành Kinh thế Bạch Liên (bạch liên thường chỉ những bánh bèo thánh thiện nhưng lại đáng ghét), mang khí chất của nam nhân ấm áp (nam nhân ân cần chu đáo, có thể đem lại cảm giác ấm áp cho người khác), khiến bao nữ nhân tranh giành theo đuổi.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Quân Lâm Thần Hạ - Jun Lin Chen Xia (2016)

[Quân Lâm Thần Hạ - Jun Lin Chen Xia (2016)]

[stt/Tập 13 / 13] [info] [+] Quân Lâm Thần Hạ [/info] [nd]Gian hùng Tào Tháo biến thành nữ nhân, trở thành huynh đệ với địch nhân là Lưu Bị. Khi Lưu Bị hóa thân thành Kinh thế Bạch Liên (bạch liên thường chỉ những bánh bèo thánh thiện nhưng lại đáng ghét), mang khí chất của nam nhân ấm áp (nam nhân ân cần chu đáo, có thể đem lại cảm giác ấm áp cho người khác), khiến bao nữ nhân tranh giành theo đuổi; còn khi Tào Tháo biến thành nữ nhân, quan hệ quân thần sẽ thành ra thế nào?[/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1hy0gjBKhjNOxPC5ulz5Zp_txANWROOWt/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1QrZbi7BZlByqhZ-87vywcICG2E2Cw9n3/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1dhuo-7jCrvsjxFW9K9o-Te8jvogRFOPq/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1lLfgckTtoptxXb55GrUgi7yAqm7aZvrQ/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/14uBUpWaAzELdPTylGQySJ847Pwaz6dFK/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1eLZa5DW6cwva2pEV3Qx-5CxXrJNFCZpA/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/12urbwMpNLyfm2T6naJF8sJ1G4Fiy2Erk/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1gMXYu5aUoRU9pvP_rRtAhYWTUWwZ9EeE/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/19t4VHo91Et7WgslFASIZ2jGyuXYqqCsr/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1ReAqr93Wbez-w6E5nhxVSuAGiCifAGp-/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1NALIlMuJcqbti_-t_Zc8qx2cl5du0r7V/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1L-oeGMa4JGpO480VZfHjY8dR-tb8XWgv/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1uzm6HRbkmGQZ2AZHeIDT0WhcgcBD5L4W/preview]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Quân Lâm Thần Hạ - Jun Lin Chen Xia (2016) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Quân Lâm Thần Hạ - Jun Lin Chen Xia (2016) Kho Phim Plus
Quân Lâm Thần Hạ - Jun Lin Chen Xia (2016) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Quân Lâm Thần Hạ - Jun Lin Chen Xia (2016) Full HD Kho Phim Plus
Quân Lâm Thần Hạ - Jun Lin Chen Xia (2016) Phụ Đề Kho Phim Plus