Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Ta Lam Lon O Hau Cung (2018) Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung kể về vị Y Y ta vốn là quốc sắc thiên hương ai dè vào mắt hoàng đế bệ hạ lại bị nói là dung mạo ta xấu rồi lấy đó làm lý do không cho ta nhập cung làm phi. Ta đây không phục, nhất định phải ra mặt làm đến cùng. Hừ, không cho ta vào cung, vậy ta liền giả trai, giả thành họa sư cung đình cho hoàng thượng một bài học.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Ta Lam Lon O Hau Cung (2018)

[Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Ta Lam Lon O Hau Cung (2018)]

  • [stt/Tập 12 / 12]
  • Tình Cảm .
  • 3/27/2019
[stt/Tập 12 / 12] [info] [+] Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung [/info] [nd] Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung kể về vị Y Y ta vốn là quốc sắc thiên hương ai dè vào mắt hoàng đế bệ hạ lại bị nói là dung mạo ta xấu rồi lấy đó làm lý do không cho ta nhập cung làm phi.
Ta đây không phục, nhất định phải ra mặt làm đến cùng. Hừ, không cho ta vào cung, vậy ta liền giả trai, giả thành họa sư cung đình cho hoàng thượng một bài học.
Tú nữ quá xấu? Được thôi, ta giúp nàng ta trở nên khuynh quốc khuynh thành! Ừm... Vóc dáng của bệ hạ không tệ ? Ta sẽ giúp bệ hạ làm một cuốn sách tranh truyền bá rộng rãi, giúp bệ hạ lưu danh sử sách.
[/nd] [Playlist|https://www.fembed.com/v/72365bg8prm4z1g]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Ta Lam Lon O Hau Cung (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Ta Lam Lon O Hau Cung (2018) Kho Phim Plus
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Ta Lam Lon O Hau Cung (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Ta Lam Lon O Hau Cung (2018) Full HD Kho Phim Plus
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - Ta Lam Lon O Hau Cung (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus