Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi - Wo De Ni Tian Shen Qi (2018) Một ngày nọ, một sinh viên tên THường Thiên vì đắc tội với lũ lưu manh mà bị uy hiếp tới tính mạng. Ngay lúc nguy hiểm, anh ta nhặt được một thần khí không rõ lai lịch. Thần khí đó bảo vệ Thường Thiên, sau đó, Thường Thiên đặt tên cho thần khí là Tiểu Bạch. Việc Thường Thiên bỗng nhiên có trong tay một thần khí nghịch thiên khiến anh rơi vào trận chiến Thiên Cương Diễn Võ.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi - Wo De Ni Tian Shen Qi (2018)

[Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi - Wo De Ni Tian Shen Qi (2018)]

[stt/Tập 16 / 16] [info] [+] Mô Tả [/info] [nd]Một ngày nọ, một sinh viên tên Thường Thiên vì đắc tội với lũ lưu manh mà bị uy hiếp tới tính mạng. Ngay lúc nguy hiểm, anh ta nhặt được một thần khí không rõ lai lịch. Thần khí đó bảo vệ Thường Thiên, sau đó, Thường Thiên đặt tên cho thần khí là Tiểu Bạch.
Việc Thường Thiên bỗng nhiên có trong tay một thần khí nghịch thiên khiến anh rơi vào trận chiến Thiên Cương Diễn Võ. Thêm nữa là Thường Thiên có thể triệu hoán người như một loại vũ khí gọi là Nguyên Võ giả. Nguyên Võ giả có trận doanh khác nhau, giữa trận doanh khác nhau sẽ tranh giành lẫn nhau hoặc có thể hợp tác với nhau..[/nd] [br/Sv HY] [01|https://hydrax.net/watch?v=inbD3g5Ym] [02|https://hydrax.net/watch?v=pfOITlw-V] [03|https://hydrax.net/watch?v=Gg-SHMEyz] [04|https://hydrax.net/watch?v=vZfXWzbvz] [05|https://hydrax.net/watch?v=df_i84eha] [06|https://hydrax.net/watch?v=HTUeU-WMr] [07|https://hydrax.net/watch?v=WNzdUDTx1] [08|https://hydrax.net/watch?v=uYa-u5K6E] [09|https://hydrax.net/watch?v=0wn3BDYds] [10|https://hydrax.net/watch?v=cYIUFDLiM] [11|https://hydrax.net/watch?v=0O6MAfhm_] [12|https://hydrax.net/watch?v=ZrLiZFb3l] [13|https://hydrax.net/watch?v=6qoKEzyRv] [14|https://hydrax.net/watch?v=5WV9_OVJn] [15|https://hydrax.net/watch?v=fChKDsSwV] [16|https://hydrax.net/watch?v=RcOg5Z1Vp] [br/Sv FE] [01|https://www.fembed.com/v/n-5rks2q64n6pyp] [02|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn8q3yplpm] [03|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjn-4qrwrm] [04|https://www.fembed.com/v/m8501t52nwgr12m] [05|https://www.fembed.com/v/j8560td1jzyk6g6] [06|https://www.fembed.com/v/k857rt3-z2xw2lz] [07|https://www.fembed.com/v/l-5dpsny26-7k3e] [08|https://www.fembed.com/v/n-5rks2q64ny1ne] [09|https://www.fembed.com/v/q85k-teyk5qw-ek] [10|https://www.fembed.com/v/l-5dpsny268205g] [11|https://www.fembed.com/v/k857rt3-z22357w] [12|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjn-4y0el2] [13|https://www.fembed.com/v/112w8ij6q47g75w] [14|https://www.fembed.com/v/3zdwxbm4l7--pg1] [15|https://www.fembed.com/v/2k7wyb2ky6mkjz5] [16|https://www.fembed.com/v/dm08guxnqkze6z3]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi - Wo De Ni Tian Shen Qi (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi - Wo De Ni Tian Shen Qi (2018) Kho Phim Plus
Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi - Wo De Ni Tian Shen Qi (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi - Wo De Ni Tian Shen Qi (2018) Full HD Kho Phim Plus
Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi - Wo De Ni Tian Shen Qi (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus