Thiên Ngọc Truyền Kỳ - Châu Long Thiên Niên Châu Long Thiên Niên kể về thần khí Linh Ngọc thời Thượng Cổ liên kết vũ trụ bị Tà Tinh xâm nhập, nát tan rơi xuống nhân gian. Linh Ngọc mất làm vũ trụ loạn động, đại địa tứ phân ngũ liệt. Vì tìm mảnh vỡ Linh Ngọc, 12 con giáp hóa thân thành người giáng lâm đại địa, cứu lê dân trong cơn nước lửa, bắt đầu hành trình tìm Ngọc.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Thiên Ngọc Truyền Kỳ - Châu Long Thiên Niên

[Thiên Ngọc Truyền Kỳ - Châu Long Thiên Niên]

[stt/Tập 26 / 26] [info] [+] Thiên Ngọc Truyền Kỳ [/info] [nd]Thần khí Linh Ngọc thời Thượng Cổ liên kết vũ trụ bị Tà Tinh xâm nhập, nát tan rơi xuống nhân gian. Linh Ngọc mất làm vũ trụ loạn động, đại địa tứ phân ngũ liệt. Vì tìm mảnh vỡ Linh Ngọc, 12 con giáp hóa thân thành người giáng lâm đại địa, cứu lê dân trong cơn nước lửa, bắt đầu hành trình tìm Ngọc.[/nd] [01|https://www.youtube.com/watch?v=nLdjhpQY9zo] [02|https://www.youtube.com/watch?v=G2ksS2v-I9o] [03|https://www.youtube.com/watch?v=vSa3EaGkjSo] [04|https://www.youtube.com/watch?v=oADkxzDz65Y] [05|https://www.youtube.com/watch?v=RzitGp-2f4g] [06|https://www.youtube.com/watch?v=CGXztRE6yM0] [07|https://www.youtube.com/watch?v=gybpJzP2_wg] [08|https://www.youtube.com/watch?v=Ls1Pv1MIdBk] [09|https://www.youtube.com/watch?v=5hRZ745w5SY] [10|https://www.youtube.com/watch?v=q1Fq-zLewxU] [11|https://www.youtube.com/watch?v=vJ3s7pPN4Pc] [12|https://www.youtube.com/watch?v=gfPXhnr0a4c] [13|https://www.youtube.com/watch?v=8BLhKpLlVfE] [14|https://www.youtube.com/watch?v=bfsviISuUBE] [15|https://www.youtube.com/watch?v=j_UmWlvrbdM] [16|https://www.youtube.com/watch?v=55giGE2LRzc] [17|https://www.youtube.com/watch?v=gzvdo4rleYo] [18|https://www.youtube.com/watch?v=RWR2BD-n4Vc] [19|https://www.youtube.com/watch?v=znyxMMrIhIM] [20|https://www.youtube.com/watch?v=LClH3lxgUlk] [21|https://www.youtube.com/watch?v=j6htHLCNlok] [22|https://www.youtube.com/watch?v=aEorFr2niBs] [23|https://www.youtube.com/watch?v=VBDWBKo_Wpk] [24|https://www.youtube.com/watch?v=ut-lwxL1UjE] [25|https://www.youtube.com/watch?v=G0d_rpvujY0] [26|https://www.youtube.com/watch?v=u-W9U5GV3lc]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Thiên Ngọc Truyền Kỳ - Châu Long Thiên Niên VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Thiên Ngọc Truyền Kỳ - Châu Long Thiên Niên Kho Phim Plus
Thiên Ngọc Truyền Kỳ - Châu Long Thiên Niên VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Thiên Ngọc Truyền Kỳ - Châu Long Thiên Niên Full HD Kho Phim Plus
Thiên Ngọc Truyền Kỳ - Châu Long Thiên Niên Phụ Đề Kho Phim Plus
Thiên Ngọc Truyền Kỳ - Châu Long Thiên Niên Tập Mới Kho Phim Plus
Thiên Ngọc Truyền Kỳ - Châu Long Thiên Niên Bản Đẹp Kho Phim Plus
Thiên Ngọc Truyền Kỳ - Châu Long Thiên Niên Phụ Đề Kho Phim Plus
Thiên Ngọc Truyền Kỳ - Châu Long Thiên Niên Tập Cuối Kho Phim Plus