Thiếu Niên Ca Hành - Shao Nian Ge Xing (2018) Sau khi Vong Ưu đại sư của Hàn Thủy Tự tọa hóa, một cỗ quan tài vàng thần bí nhập thế, vén lên phân tranh trong giang hồ. Thế lực các nơi đối chọi gay gắt.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Thiếu Niên Ca Hành - Shao Nian Ge Xing (2018)

[Thiếu Niên Ca Hành - Shao Nian Ge Xing (2018)]

[stt/Tập 26 / 26] [info] [+] Thiếu Niên Ca Hành [/info] [nd] Phim Thiếu Niên Ca Hành: Sau khi Vong Ưu đại sư của Hàn Thủy Tự tọa hóa, một cỗ quan tài vàng thần bí nhập thế, vén lên phân tranh trong giang hồ. Thế lực các nơi đối chọi gay gắt, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy lần lượt rơi vào phân tranh. Sách mã giang hồ mộng, ỷ kiếm đạp ca hành. Câu chuyện về bí mật của quan tài vàng dần dần được hé mở!![/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1Y1xUOfvNicIVuA9t5l2a-RnYhryng8ud/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1tlLYyeDukO68NYFYpe9vVSmxI1-e7brg/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1vDkupjiC9bJbYXFF0k388BM9hDNa9T6c/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1Mwp2wwlFxmWr1t41gGB_M7nf8oruwMmP/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1bWBIptgCuVWdEdfy8txOubZ8SrciKLvZ/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1eu-ZCkvnne42XGvt6bCa2xhpbI1bluQR/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1A0cAMj3CEkXWzbPf5jXICMvDYEabD2lj/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1oEpIY2fwDOJjcQswrHevPqPIM4oCFEPT/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1Nb13aQunH6Xoh8GjxuQxPDV2-yTFQXhF/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1Z6Zf5Wg0I8UbC3-i8d2OiGYbm0W9gSYt/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1IDCNjMjlJrxuBZLrv8aNIo14NYf25zOv/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/16YmONsQxM0rcXhhfKF07KKBV2iQQZClG/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1n1QCXp0WGlK1rHPPHcaZu6yFTklnnH-4/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1eNTTuGvI4rN2P5UEahRL-ll42ah8g4mV/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1P7MjY18_q2ncSjO4scuKCEjhZczi4eBq/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1B6JF-qKJFwKa7OoMpKEGEZLVJTaZlX5B/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1Uj2vFaYzsfBuzqjR86et-02fKaGpuRcf/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/1ty6OGOQwkmpIsahVsnL9sHOUELatk42k/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/14VedfdNJ6kt0-ssy7HW_LbpgnuXSRPLS/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/10-qdOZWnftdo8h-_Ky8tSFayN9vOB4YT/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/1FMqQI905LeYa5JzVI0obU3iObbLXVbpw/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1xfxgWzcWCkZnIhs6MUsBcAb8nNIT4u9Q/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1o6KS0Sw5ocSzjDFzHYKJjmNS4GMPJ1pc/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1pabBjHCWkdnunN4BG3_joO7H9d7_Itd8/preview] [25|https://drive.google.com/file/d/1R7ULlqcM5iN16YV5OQ6clxa4DrV4xL2R/preview] [26|https://drive.google.com/file/d/1bMOejqTkvvgVs8QjA-ZS5a62BuJp_40H/preview] [01|https://www.fembed.com/v/r8wz-te6gzy01-y] [02|https://www.fembed.com/v/72365bg8l3nwd7g] [03|https://www.fembed.com/v/-dmwgbp01g-yynn] [04|https://www.fembed.com/v/8e475s8jx0p0wje] [05|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6gz2m0w2] [06|https://www.fembed.com/v/4m0w5uz46e5epg-] [07|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6gz22g-3] [08|https://www.fembed.com/v/k857rt3qgem5yzj] [09|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjegdp-jwe] [10|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmg-8ljyd] [11|https://www.fembed.com/v/j8560tdxg36247z] [12|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnkj353kwx] [13|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjegdppwd-] [14|https://www.fembed.com/v/k857rt3qgemej0k] [15|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmg-80k-x] [16|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmg-8dg-7] [17|https://www.fembed.com/v/dm08gux6re8xp2q] [18|https://www.fembed.com/v/r8wz-te6gzyz58w] [19|https://www.fembed.com/v/8e475s8jx0pp6d6] [20|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjegdpdpz1] [21|https://www.fembed.com/v/xwly-a5-8q1kygm] [22|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmg-82z1w] [23|https://www.fembed.com/v/g2-86b-6lzwn510] [24|https://www.fembed.com/v/p8j2-tm2gemr620] [25|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6gz24p23] [26|https://www.fembed.com/v/eqr83t-5nz8l4pz]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Thiếu Niên Ca Hành - Shao Nian Ge Xing (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Thiếu Niên Ca Hành - Shao Nian Ge Xing (2018) Kho Phim Plus
Thiếu Niên Ca Hành - Shao Nian Ge Xing (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Thiếu Niên Ca Hành - Shao Nian Ge Xing (2018) Full HD Kho Phim Plus
Thiếu Niên Ca Hành - Shao Nian Ge Xing (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus