Thịnh Thế Trang Nương - Thinh The Trang Nuong (2018) Tư Nghiêm một chuyên viên hướng dẫn trang điểm nổi tiếng trên mạng xã hội, trong một buổi quay trực ngoài trời cô nàng vô tình bị tai nạn xe và xuyên về cổ đại. Xuyên qua cổ đại với bàn tay vàng là hệ thống trang điểm cao cấp, với nhiệm vụ đầu tiên là nhập cung làm nữ quan trang điểm cho các phi tần. Mỗi ngày điều bị kéo vào cuộc tranh sủng của quý phi và hoàng hậu, cuộc sống của Tư Nghiên rồi sẽ ra sao?

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Thịnh Thế Trang Nương - Thinh The Trang Nuong (2018)

[Thịnh Thế Trang Nương - Thinh The Trang Nuong (2018)]

[stt/Tập 20 / 20] [info] [+] Thịnh Thế Trang Nương [/info] [nd]Tư Nghiêm một chuyên viên hướng dẫn trang điểm nổi tiếng trên mạng xã hội, trong một buổi quay trực ngoài trời cô nàng vô tình bị tai nạn xe và xuyên về cổ đại. Xuyên qua cổ đại với bàn tay vàng là hệ thống trang điểm cao cấp, với nhiệm vụ đầu tiên là nhập cung làm nữ quan trang điểm cho các phi tần. Mỗi ngày điều bị kéo vào cuộc tranh sủng của quý phi và hoàng hậu, cuộc sống của Tư Nghiên rồi sẽ ra sao?[/nd] [01|https://www.fembed.com/v/g2-86b-6ydjgdr1] [02|https://www.fembed.com/v/8e475s8jl65qg31] [03|https://www.fembed.com/v/q85k-tex0ypmw5n] [04|https://www.fembed.com/v/5qr35td7yg2-2zm] [05|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnkwylxk4m] [06|https://www.fembed.com/v/yxl38ue-mwk05r6] [07|https://www.fembed.com/v/p8j2-tm21xnww33] [08|https://www.fembed.com/v/-dmwgbp0kwr4w00] [09|https://www.fembed.com/v/112w8ij856gx8wk] [10|https://www.fembed.com/v/-dmwgbp0kwr7nww] [11|https://www.fembed.com/v/n-5rks2ymqde50d] [12|https://www.fembed.com/v/65p4yt061zqpqj0] [13|https://www.fembed.com/v/xwly-a5-w4xy1l1] [14|https://www.fembed.com/v/-dmwgbp0kwrxqdp] [15|https://www.fembed.com/v/q85k-tex0ypmkjm] [16|https://www.fembed.com/v/eqr83t-5l0ygw4q] [17|https://www.fembed.com/v/r8wz-te6-j23w-x] [18|https://www.fembed.com/v/eqr83t-5l0yr873] [19|https://www.fembed.com/v/g2-86b-6ydjgd6r] [20|https://www.fembed.com/v/112w8ij856gxgp2]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Thịnh Thế Trang Nương - Thinh The Trang Nuong (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Thịnh Thế Trang Nương - Thinh The Trang Nuong (2018) Kho Phim Plus
Thịnh Thế Trang Nương - Thinh The Trang Nuong (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Thịnh Thế Trang Nương - Thinh The Trang Nuong (2018) Full HD Kho Phim Plus
Thịnh Thế Trang Nương - Thinh The Trang Nuong (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus