Vạn Cổ Thiên Khung - Van Co Thien Khung (2019) Vạn Cổ Thiên Khung xoay quanh bàn cờ. Thiên địa là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ! Không nguyện làm quân cờ, thì làm người đánh cờ! Cờ bại, thân tử đạo tiêu! Cờ thắng, vạn thọ vô cương! Một viên cổ điển cờ vây, mang theo Cổ Hải xuyên qua đến Thần Châu đại địa! Thiên Đạo vô cùng, nhân thọ hữu hạn, làm thiên địa quân cờ, an hưởng mấy chục năm tuổi thọ, chờ cờ chết, hóa thành một nắm đất vàng, tan thành mây khói. Hoặc nhảy ra bàn cờ, cùng thiên đánh cờ, vì chính mình thắng lấy vĩnh sinh?

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Vạn Cổ Thiên Khung - Van Co Thien Khung (2019)

[Vạn Cổ Thiên Khung - Van Co Thien Khung (2019)]

[stt/Tập 2] [info] [+] Vạn Cổ Thiên Khung [/info] [nd] Vạn Cổ Thiên Khung xoay quanh bàn cờ.

Thiên địa là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ! Không nguyện làm quân cờ, thì làm người đánh cờ! Cờ bại, thân tử đạo tiêu! Cờ thắng, vạn thọ vô cương!

Một viên cổ điển cờ vây, mang theo Cổ Hải xuyên qua đến Thần Châu đại địa!

Thiên Đạo vô cùng, nhân thọ hữu hạn, làm thiên địa quân cờ, an hưởng mấy chục năm tuổi thọ, chờ cờ chết, hóa thành một nắm đất vàng, tan thành mây khói. Hoặc nhảy ra bàn cờ, cùng thiên đánh cờ, vì chính mình thắng lấy vĩnh sinh?

Ta đến rồi, ta muốn vạn thọ vô cương![/nd] [01|https://www.youtube.com/watch?v=Hl_pMfiHWCw] [02|https://www.youtube.com/watch?v=kjfY-nGrt3k]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Vạn Cổ Thiên Khung - Van Co Thien Khung (2019) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Vạn Cổ Thiên Khung - Van Co Thien Khung (2019) Kho Phim Plus
Vạn Cổ Thiên Khung - Van Co Thien Khung (2019) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Vạn Cổ Thiên Khung - Van Co Thien Khung (2019) Full HD Kho Phim Plus
Vạn Cổ Thiên Khung - Van Co Thien Khung (2019) Phụ Đề Kho Phim Plus
Vạn Cổ Thiên Khung - Van Co Thien Khung (2019) Tập Mới Kho Phim Plus
Vạn Cổ Thiên Khung - Van Co Thien Khung (2019) Bản Đẹp Kho Phim Plus
Vạn Cổ Thiên Khung - Van Co Thien Khung (2019) Phụ Đề Kho Phim Plus
Vạn Cổ Thiên Khung - Van Co Thien Khung (2019) Tập Cuối Kho Phim Plus