Cự Binh Trường Thành Truyện - The Great Warrior Wall (2019) Truyền thuyết kể rằng trong lục địa này, có 10 vị đại tướng truyền kỳ. Mỗi người đều có tài nghệ phi phàm, bọn họ trấn thủ bốn phương. Bất kể mọi kẻ địch nào cũng không thể làm khó họ được

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Cự Binh Trường Thành Truyện - The Great Warrior Wall (2019)

[Cự Binh Trường Thành Truyện - The Great Warrior Wall (2019)]

[stt/Tập 15] [info] [+] Cự Binh Trường Thành Truyện [/info] [nd]Truyền thuyết kể rằng trong lục địa này, có 10 vị đại tướng truyền kỳ. Mỗi người đều có tài nghệ phi phàm, bọn họ trấn thủ bốn phương. Bất kể mọi kẻ địch nào cũng không thể làm khó họ được. Nhưng có một ngày Hắc Long Lang Vương gian ác dùng thượng cổ đế ấn, kêu gọi 10 vạn cự binh (lính khổng lồ) cao hơn cả núi. Trong một đêm bọn chúng liền phá hủy cả một đất nước. Vì những Cự binh đánh sợ này mà thế giới lâm vào nguy hiểm, lúc này ai còn có thể ra tay ngăn cản đây? Trong thời khắc hủy diệt, 1 đại tướng truyền kỳ xuất hiện, họ cùng Bách Thần Vương ra tay tập kích trong đêm tối, đánh bại Lang Vương, phong ấn Cự binh, giải cứu thiên hạ. Truyền kỳ của họ sẽ còn lưu mãi trong hậu thế.[/nd] [Playlist|https://www.fembed.com/p/3zdwxbmwepegjjy] [01|https://www.fembed.com/v/5qr35td7y4wz7w3] [02|https://www.fembed.com/v/65p4yt0615e0qj-] [03|https://www.fembed.com/v/2k7wyb27ldp120j] [04|https://www.fembed.com/v/112w8ij853-r4de] [05|https://www.fembed.com/v/k857rt3q4m88016] [06|https://www.fembed.com/v/p8j2-tm21707zep] [07|https://www.fembed.com/v/q85k-tex046jgj3] [08|https://www.fembed.com/v/2k7wyb27ldpdylr] [09|https://www.fembed.com/v/m8501t573e8ln2-] [10|https://www.fembed.com/v/p8j2-tm2170gedd] [11|https://www.fembed.com/v/n-5rks2ym7-x4jd] [12|https://www.fembed.com/v/dm08gux658jd0rr] [13|https://www.fembed.com/v/j8560tdxe6ke3yp] [14|https://www.fembed.com/v/j8560tdxe6k55wn] [15|https://www.fembed.com/v/r8wz-te6-ymgdwn]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Cự Binh Trường Thành Truyện - The Great Warrior Wall (2019) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Cự Binh Trường Thành Truyện - The Great Warrior Wall (2019) Kho Phim Plus
Cự Binh Trường Thành Truyện - The Great Warrior Wall (2019) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Cự Binh Trường Thành Truyện - The Great Warrior Wall (2019) Full HD Kho Phim Plus
Cự Binh Trường Thành Truyện - The Great Warrior Wall (2019) Phụ Đề Kho Phim Plus