Danh Sách Quái Yêu - Yaoguai Mingdan (2014) Theo đuổi một nam nhân bao lâu thì mới gọi là si tình? Cữu vỹ hồ yêu Tô Cửu đã theo đuổi Phong Tịch qua vô số lần luân hồi chuyển kiếp. Trải qua mấy ngàn năm, Tô Cửu vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ Phong Tịch. Mà Quách Song và Phong Tịch vốn là 2 người yêu nhau say đắm cùng trãi qua những gian nan cách trở trong kiếp trước nhưng kiếp này gặp lại họ vẫn chỉ là người qua đường.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Danh Sách Quái Yêu - Yaoguai Mingdan (2014)

[Danh Sách Quái Yêu - Yaoguai Mingdan (2014)]

[stt/Tập 39 / 39] [info] [+] Mô Tả [/info] [nd]Theo đuổi một nam nhân bao lâu thì mới gọi là si tình? Cữu vỹ hồ yêu Tô Cửu đã theo đuổi Phong Tịch qua vô số lần luân hồi chuyển kiếp. Trải qua mấy ngàn năm, Tô Cửu vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ Phong Tịch. Mà Quách Song và Phong Tịch vốn là 2 người yêu nhau say đắm cùng trãi qua những gian nan cách trở trong kiếp trước nhưng kiếp này gặp lại họ vẫn chỉ là người qua đường. Một người là yêu hồ đại nhân Đát Kỷ nói Rõ ràng ta là người đến trước. Một người là đạo gia thiếu nữ Quách Song nói Ngươi cũng thật là bản lĩnh đó. Cuối cùng, ai có thể cùng Phong Tịch tu thành chính quả.[/nd] [01|https://www.youtube.com/watch?v=MEsjq6uV2jU] [02|https://www.youtube.com/watch?v=-L_iRRTC1Y8] [03|https://www.youtube.com/watch?v=nLP2Exl81N4] [04|https://www.youtube.com/watch?v=rEM-ENqC6Cg] [05|https://www.youtube.com/watch?v=h9tVtcJcn3k] [06|https://www.youtube.com/watch?v=fUYkyqE0hXw] [07|https://www.youtube.com/watch?v=BCMjmHCGolg] [08|https://www.youtube.com/watch?v=YuI3CkBqtgE] [09|https://www.youtube.com/watch?v=Yyk_QUvdKfw] [10|https://www.youtube.com/watch?v=4dcD_vwKSOI] [11|https://www.youtube.com/watch?v=cBexpVrFPCo] [12|https://www.youtube.com/watch?v=d3-k7vZNXpI] [13|https://www.youtube.com/watch?v=dip2pNUnbGw] [14|https://www.youtube.com/watch?v=z3aAoJQ3IWU] [15|https://www.youtube.com/watch?v=vmV4oLJK93U] [16|https://www.youtube.com/watch?v=wIn3DbcSd4w] [17|https://www.youtube.com/watch?v=0kCcOSoJijE] [18|https://www.youtube.com/watch?v=0mxSJkfevk8] [19|https://www.youtube.com/watch?v=2qY75a3thvQ] [20|https://www.youtube.com/watch?v=RMMgiFHCNLk] [21|https://www.youtube.com/watch?v=dkglzad6TqQ] [22|https://www.youtube.com/watch?v=baoMtF5b_vI] [23|https://www.youtube.com/watch?v=IAI3IYWQxd0] [24|https://www.youtube.com/watch?v=V-1r_pKoasU] [25|https://www.youtube.com/watch?v=TBQI55Cz4Fg] [26|https://www.youtube.com/watch?v=1xXdmRwMXT4] [27|https://www.youtube.com/watch?v=Wry8eJKHONs] [28|https://www.youtube.com/watch?v=O4Qkj5sxHa8] [29|https://www.youtube.com/watch?v=4tXAfI4t49U] [30|https://www.youtube.com/watch?v=BpW2YwT_6TM] [31|https://www.youtube.com/watch?v=azY_-3iapQQ] [32|https://www.youtube.com/watch?v=9baDDfdAZO8] [33|https://www.youtube.com/watch?v=1neabdALm40] [34|https://www.youtube.com/watch?v=ACEjjLHLRNU] [35|https://www.youtube.com/watch?v=eF3oWTMPpDg] [36|https://www.youtube.com/watch?v=KEq6o8L4fT4] [37|https://www.youtube.com/watch?v=SQd7TyZs_Ko] [38|https://www.youtube.com/watch?v=uDzsd2mWHpo] [39|https://www.youtube.com/watch?v=TbcVB3kp0hc]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Danh Sách Quái Yêu - Yaoguai Mingdan (2014) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Danh Sách Quái Yêu - Yaoguai Mingdan (2014) Kho Phim Plus
Danh Sách Quái Yêu - Yaoguai Mingdan (2014) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Danh Sách Quái Yêu - Yaoguai Mingdan (2014) Full HD Kho Phim Plus
Danh Sách Quái Yêu - Yaoguai Mingdan (2014) Phụ Đề Kho Phim Plus