Hiệp Lam Chấn Dực Thiên - Họa Giang Hồ (2018) Hiệp Lam Chấn Dực Thiên là 1 bộ phim tiên hiệp 3D được chuyển thể từ 1 game nhập vai, cùng nhân vật chính phiêu lưu trong câu chuyện. Với những tình tiết thú vị, hấp dẫn, bộ Phim Hiệp Lam Chấn Dực Thiên xứng đáng là một bộ phim để mọi người đón xem và tìm cảm nhận riêng cho mình nhé.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Hiệp Lam Chấn Dực Thiên - Họa Giang Hồ (2018)

[Hiệp Lam Chấn Dực Thiên - Họa Giang Hồ (2018)]

[stt/Tập 95 / 95] [info] [+] Hiệp Lam Chấn Dực Thiên [/info] [ss] [Hiệp Lam;#*] [Phong Ngữ Chú;/2019/03/phong-ngu-chu.html] [/ss] [nd] Nếu các bạn đã từng "chết mê chết mệt" với thể loại tiên hiệp, phiêu lưu, lãng mạn, ý nghĩa và không kém phần kịch tính. Điển hình cho thể loại này ở Nhật Bản có thể kể tới loạt truyện cùng phim Naruto, thì Hiệp Lam Chấn Dực Thiên là 1 bộ phim tiên hiệp 3D tương tự nhưng không kém phần lôi cuốn của điện ảnh Trung Quốc
Bộ phim Hiệp Lam Chấn Dực Thiên được chuyển thể từ 1 game nhập vai, cùng nhân vật chính phiêu lưu trong câu chuyện.
Với những tình tiết thú vị, hấp dẫn, bộ Phim Hiệp Lam Chấn Dực Thiên xứng đáng là một bộ phim để mọi người đón xem và tìm cảm nhận riêng cho mình nhé. [/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/17DiCf1pEa_a7wu_Cewg8i69heclTJRRb/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1Vp9wT1W74O42AE4hYGB0KEj9kglG4bIp/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1UYFNY_lAnyNppOqSnbdRQ8EGz0kyKbpM/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1qQwA2ronISaj4AHZmFaNxQ_IuFuxoaU9/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1sIoNSIz_9UeESEwJY4ApisG8oQtpjpo1/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1ckteZhXY9J8g3HsSYVJzlQCVfsOqiJSA/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/128o0NMr-XM3HKVWzjOezlGsjecJYA0xC/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1EhUmfZAU6-lAlEHh2hWbphsiVD9sdSuj/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/17gBPD7wZ4TkEEZyccZEo6fEvf9swLcv_/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1Yk2UJtk61lrxDYQQn0AZ-lPDiGnp2CUJ/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1sKGkTibQiKyTbIFvWW8iEwpXgR_VlEH_/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1sDpxfIB_-aTOj5JjHIzykPMOpBoNWUHD/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1H_AGRJcMvuGxy6YXb2VePzsiIsPwHiRm/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1xVuc6YF7l9AtbIhZi8aTn0qpZegNGY47/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1w1njSdEThMPx7lcOIaAKy17nbVPdlF5U/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1frwBX-9Kl6tLe0sCNl2PDQTFs_IlJO7z/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1-mnNm4d4PRnNPE7VA224RAvLWtx8se-q/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/1d7ZxPeQDmOc63S194ocZ6ZLFMr9FGWoK/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/1YtlM96pUjD2RRoYc2zZ3vgN3BunE4Tcm/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/1_GjnfEFnyKxfiqJq9BYUCVKiuBhmW1yL/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/1KguOVlN2Bmreh_gmb42UE002BNHZUhLX/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1A9FV-SLIOLYNtf2TwbFA3cL3fLiEwf2F/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1AxnsVWXmAIii_bqlU2UYqb0DhH_0dq6N/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/13g0wkZWZbUaqUfc85y-zfDR8JyVXm34d/preview] [25|https://drive.google.com/file/d/1XcvDvRgHI-UzEF8WhJOpCCAVXNig3gUX/preview] [26|https://drive.google.com/file/d/1kMXb4EmtVRWP7LoYKorOuW_pU2aHbyN5/preview] [27|https://drive.google.com/file/d/15JEzC3Ja1IC50bRUWBo9izKQeHk_WkMY/preview] [28|https://drive.google.com/file/d/1SI9llWPEnVvYGzN1fPylTxzlftf1jg_b/preview] [29|https://drive.google.com/file/d/1GQlPCkf_3GVwqV67cEBZWW_-P06Xfmmy/preview] [30|https://drive.google.com/file/d/1SwWXLUW3WRSP6Rj_Q79coc05f3a5AfZ3/preview] [31|https://drive.google.com/file/d/1zU7znhus-0gY7bH7rauD7OVTeYBnOb4J/preview] [32|https://drive.google.com/file/d/1NJPHiz5HVPOJIxsaQSsLhD6Kmaqli5an/preview] [33|https://drive.google.com/file/d/1B-PALEjjKKIeFcPic-FKKwZevD_VRpT3/preview] [34|https://drive.google.com/file/d/1a7J4PthGr6YMVvySauhXpzFvZoKOv0ZX/preview] [35|https://drive.google.com/file/d/1jm_zLVjhghZbn9-sFdKuA4U8-EBHdDZx/preview] [36|https://drive.google.com/file/d/1fEdhKQ2DxKdbI9btw6iwYBBh2lDsvYNM/preview] [37|https://drive.google.com/file/d/1wfdG7J7-032pFec6N-W6uniZDzMMT6HN/preview] [38|https://drive.google.com/file/d/1kPJvEq4oVpnkRiGmhufTLokdvWJ0ycyY/preview] [39|https://drive.google.com/file/d/1wC2epSeMeTwvXA2UwkSiM73xRhR8viq7/preview] [40|https://drive.google.com/file/d/1alLOcT8HnxX807v85ARMddDq68Z4SUaL/preview] [41|https://drive.google.com/file/d/1ekKc9oBUxZ03FFmgFgnagey7ou0lYbiB/preview] [42|https://drive.google.com/file/d/1Ovw8KsSKneSjELQP8OhXugOJG_WHzDZO/preview] [43|https://drive.google.com/file/d/1SPIinUw0SfogSPJcsSY--hd4jEhFw_Br/preview] [44|https://drive.google.com/file/d/12XASi1PLCuCVuHiB6MqewYKwXc59t0Sl/preview] [45|https://drive.google.com/file/d/10cVu6Po4iN5WxPwmnHYx8NLMttZ-e9xC/preview] [46|https://drive.google.com/file/d/1jrSp_jCi5r6G-WoBy9KvdR05qsrXK4ng/preview] [47|https://drive.google.com/file/d/1H8aXlw7icXt3rl7cTLx34-vR_PQcEpiS/preview] [48|https://drive.google.com/file/d/1njvYcyBrILwLqLxXYOd-2YXtui468wj-/preview] [49|https://drive.google.com/file/d/1Y2l5nLvSX-6loOLedQMNQZCYVIH8zn9e/preview] [50+51+52|https://drive.google.com/file/d/10OqUcmKy8jPffneGGp2uILYCmqFsXyhh/preview] [53+54|https://drive.google.com/file/d/1rfxI5zsRK8OO5kGoMASyzB1uaZcinvi8/preview] [55+56|https://drive.google.com/file/d/1Xa0VLidBH5XYnS0Wuz4ZPurJXyAD1fQ2/preview] [57|https://drive.google.com/file/d/1etnZMFd_hOjjgdB0M60oqKpQ6qdnWKlZ/preview] [58|https://drive.google.com/file/d/1XghFw4eKQRQvG4SCyDJJpjG36kn3eCSi/preview] [59|https://drive.google.com/file/d/1kGRWcd563GAE0GMYuMrYmQQ5sPE-X7KS/preview] [60|https://drive.google.com/file/d/1i8ukBsuvgZ6lslqV2BI4zUVYFUEtSBak/preview] [61|https://drive.google.com/file/d/18RXULIHFJos5Ilg7K87vAwAeOr4drIkU/preview] [62|https://drive.google.com/file/d/17OqMEp44gT4bhOwui9rqfJ91ahYyd0vl/preview] [63|https://drive.google.com/file/d/1t5Wl2EoY3YPimyX6RoET0hXK6uWrm_aU/preview] [64|https://drive.google.com/file/d/1enfwHvdjIlhlrA_uSYF_mskNxgpd5Fhc/preview] [65|https://drive.google.com/file/d/1QbPiaMVPxceyl3a60C020MR6ny3DkcU3/preview] [66|https://drive.google.com/file/d/1LCi1kO1Rs0fUUFlFevwFYLvLYQwHq6L1/preview] [67|https://drive.google.com/file/d/1UHJdemjsahA0_ujFWPrVfxrEeodvvugV/preview] [68|https://drive.google.com/file/d/1azl8ZEBh_h6q__AQDiSIPgGMN1Ssr1U3/preview] [69|https://drive.google.com/file/d/1NAgn4WafQDdKf_0bgQmibLgPjNlYe-Xo/preview] [70|https://drive.google.com/file/d/12L3f_10nxPOv6NH3SRDatrsyzmsw8XHW/preview] [71|https://drive.google.com/file/d/1b6lYQUjCp_XwMwHzcB8WHuBDtnL5SkVE/preview] [72|https://drive.google.com/file/d/1qvGLjSuNNNvx0Mx4-AL5BD4z2UPOKdtW/preview] [73|https://drive.google.com/file/d/1KcXRawzTneUgnqDVYFraNKtEjwRKrg03/preview] [74|https://drive.google.com/file/d/1TYeezGO1HOD920Jdsja3WE9-bEnUFY6O/preview] [75|https://drive.google.com/file/d/1PgrCR1XnIHDMZuggRfCnFvJMpAnHH1Tw/preview] [76|https://drive.google.com/file/d/10rTo3fOGU4MkHxXX6DiswN6pjmTX-95f/preview] [77|https://drive.google.com/file/d/16qdL8JNaf1Ug_TIg5qsTGpLtCjy1UMhL/preview] [78|https://drive.google.com/file/d/1namWo5j_aDvniXkT5x2F-5Egjs6hC03A/preview] [79|https://drive.google.com/file/d/1Cw5HVy5qgTecqwo9LZjhepBDtWTF02_z/preview] [80|https://drive.google.com/file/d/19MczjNeiakgPVTlVemLGQmkV3wiQusRG/preview] [81|https://drive.google.com/file/d/1MVzSlTKzE8Pf_BeKwpFB5fWyaEMsUtgY/preview] [82|https://drive.google.com/file/d/12o2HPdWlPf-pQ48ZLZFhpbn9n_cAUkXW/preview] [83|https://drive.google.com/file/d/1IRzLVTKK993TP1F4ub-WBb6nu7D5ZlBQ/preview] [84|https://drive.google.com/file/d/1ENrzPKVZDIdsiTUB868yAcpEMQQRaWWg/preview] [85|https://drive.google.com/file/d/1Bu7ef3_mrJYwkvdRMfC_CwnF8ZTiq57x/preview] [86|https://drive.google.com/file/d/1l7v51YCYUN7xwFEsIeQD-i5ddtqH7kU2/preview] [87|https://drive.google.com/file/d/1SeL5gMx4Q1PuFpd4zi3hlzLGr3JIZLF9/preview] [88|https://drive.google.com/file/d/16MTtYo_c_VL51FdlverG3W7SAVNEaB9D/preview] [89|https://drive.google.com/file/d/1yHRK8n-7LFD_eE4UI81EagkykAr3-TvG/preview] [90|https://drive.google.com/file/d/1YhDkeXx-7uLNQpBTCjpYSmWNwqGYdkgD/preview] [91|https://drive.google.com/file/d/1xxFCi2FfM5PBvK2vedTTPHYrmMhrK0fW/preview] [92|https://drive.google.com/file/d/1sqme14aQzDC-N1d16uLYc0MmllcGTuat/preview] [93|https://drive.google.com/file/d/1rdHFfwpxAYAMx5Holw9r6_e1xpasCoXM/preview] [94|https://drive.google.com/file/d/1xvLu1udaqtE2nN8gQVyCCRr9tjdOYlEv/preview] [95|https://drive.google.com/file/d/1hLC2MESa0JS9KGFGH01tD2LAc40uUyaI/preview]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Hiệp Lam Chấn Dực Thiên - Họa Giang Hồ (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Hiệp Lam Chấn Dực Thiên - Họa Giang Hồ (2018) Kho Phim Plus
Hiệp Lam Chấn Dực Thiên - Họa Giang Hồ (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Hiệp Lam Chấn Dực Thiên - Họa Giang Hồ (2018) Full HD Kho Phim Plus
Hiệp Lam Chấn Dực Thiên - Họa Giang Hồ (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus