Linh Khế - Linh Qi (2017) Một thanh niên nghèo rớt mồng tơi gặp tai nạn ô tô, khi hắn tỉnh lại lần nữa, dường như một đêm đã trẻ hơn 10 tuổi, biến thành một đứa trẻ Đẹp! Trai! Rạng! Ngời! Lúc Dương Kính Hoa cho rằng sau khi mình chết đi sống lại tức bước lên con đường của Doanh Gia, thì trước mắt hắn, lại xuất hiện một kẻ tựa như soái ca tóc trắng có tiền, có cá tính.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Linh Khế - Linh Qi (2017)

[Linh Khế - Linh Qi (2017)]

[stt/Tập 32 / 32] [info] [+] Linh Khế [/info] [nd]Một thanh niên nghèo rớt mồng tơi gặp tai nạn ô tô, khi hắn tỉnh lại lần nữa, dường như một đêm đã trẻ hơn 10 tuổi, biến thành một đứa trẻ Đẹp! Trai! Rạng! Ngời! Lúc Dương Kính Hoa cho rằng sau khi mình chết đi sống lại tức bước lên con đường của Doanh Gia, thì trước mắt hắn, lại xuất hiện một kẻ tựa như soái ca tóc trắng có tiền, có cá tính. Soái ca tự xưng là Đoan Mộc Hi, hắn chẳng những nói cho Dương Kính Hoa rằng: Ngươi đã chết, mà còn đưa ra một lời mời vô cùng khả nghi..[/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1TAQo2Q-mmeN7Td1OZJsGdou4zsy9TZlq/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1m7u2SBmgSbXSa-7eoh_7bIDQnuyIfSR_/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1te1mkZxydP6D-TxYbtuUGiFUi2mJyipL/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/15tkg3RCIMzlYwe5NRpxaZvClm-pwxgoB/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/14XKMcGL_LHt3TcX1rg_M_I2aOEo_2Dcp/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1DVVD0vjEBR03ZqQdWLHdAT6kDgZ0-OrK/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1VQD5vsc7gwM2Q1w8oqGHo2nn13_7wv96/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1of5hWlTXS00erCvfvYXcJ3wBIc0cWetj/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1I9Ez4P5iF1Nw-SFETuL-M0qcGPjwoFoL/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1XipZiPN78igIZ9HInzI8xP3oJnav7ANt/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1GWFszBZdrOfq0UVRrM6k35MBaSQSEoYM/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1v_yrXclpckX4uAHg8e1VtxPR2UU9BYJI/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1Oa3yhW_E0U0SQTR-R-U1RooS2reOArJC/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1UB6db2PVEjc1h3-zMRP8jABfMr3JdUFu/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1uln8b5Wo974gqTk8mXGr5tqTtuEXKCUF/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/11i2tht5mX1ooL5lPL0v0Q5IjfPc9wiD3/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1VJPgRZUGD9y9gAfdoOdYLnG0QNztphJE/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/1m8R0jZwf7TFnJCNQK1w4VSGZ5ukxkk1g/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/11ApOZVLR9pWGjuTUbxJ4eM_KTK-Phtrh/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/1bDygEj5PSTXkH8iMOI1MY3N-1z7Fwatw/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/1RTPfqlkePmtsEin5r_L3_AssszErwOuG/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1_48HxuVbbj9qlxbGN3Dg2czkJYVEArOB/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1CNLuHiM-z25Qy_nOAs1pl0BNXMiM0khE/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1R15IoTIgOglX2VGvDHiOlWcEJYZMKF_1/preview] [25|https://drive.google.com/file/d/1nbc_49f36yrDxc2XsygV39b03V_KHJWC/preview] [26|https://drive.google.com/file/d/1dnjfrvvpQvmGGtkzCVEatIwAla2vM0cX/preview] [27|https://drive.google.com/file/d/1Z0-Hjd5ZqbUhypO8TVpVUtgm-Lr2RJjT/preview] [28|https://drive.google.com/file/d/1OQYoXc7z6GhgN-Vn0ate_PF0GgaNHOeX/preview] [29|https://drive.google.com/file/d/1Hb6ICSXaMcBjIBKsSPtfgdBN9Krvz5b4/preview] [30|https://drive.google.com/file/d/1vXxxzdSvqBjOH978jrx8mRE9EOekvRjD/preview] [31|https://drive.google.com/file/d/1JEJWv_bCernOegcxU_yj1MpaMDr_BsJM/preview] [32|https://drive.google.com/file/d/1OcKGYl0k8-m1lau0xPwmoT4exH-GpVUO/preview]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Linh Khế - Linh Qi (2017) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Linh Khế - Linh Qi (2017) Kho Phim Plus
Linh Khế - Linh Qi (2017) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Linh Khế - Linh Qi (2017) Full HD Kho Phim Plus
Linh Khế - Linh Qi (2017) Phụ Đề Kho Phim Plus