Nạp Mễ Hạch Tâm - Nanocore (2014) Câu chuyện Nạp Mễ Hạch Tâm mở ra tại một tinh cầu không tưởng - Nguyên Tinh (Birthigin). Trên tinh cầu trẻ tuổi này, nhân loại không hề chùn bước trước bất kì nỗi sợ hãi nào, trong quá trình phát triển và khám phá, nhân loại không ngừng thách thức với khả năng sáng tạo của tạo hóa vì thế đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt giữa mỗi người.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Nạp Mễ Hạch Tâm - Nanocore (2014)

[Nạp Mễ Hạch Tâm - Nanocore (2014)]

[stt/Tập 40 / 40] [info] [+] Nạp Mễ Hạch Tâm Nạp Mễ Hạch Tâm [/info] [nd]Câu chuyện Nạp Mễ Hạch Tâm mở ra tại một tinh cầu không tưởng - Nguyên Tinh (Birthigin). Trên tinh cầu trẻ tuổi này, nhân loại không hề chùn bước trước bất kì nỗi sợ hãi nào, trong quá trình phát triển và khám phá, nhân loại không ngừng thách thức với khả năng sáng tạo của tạo hóa vì thế đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt giữa mỗi người. Vì lí tưởng riêng mình mà mọi người tranh đấu, dùng tín ngưỡng thay thế lí do, làm bùng nổ nguy cơ Tử Vụ (Purple Fog), châm ngòi cho chiến tranh, kết thúc kỉ nguyên hòa bình của tinh cầu. Trong thời khắc nhân loại đang phải chiến đấu để sinh tồn, các kế hoạch NPS của đẳng cấp Tinh Anh khai triển lại lần lượt thất bại, mãi cho đến khi công nghệ Cốt Lõi Nano (Nano Core) ra đời. Đẳng cấp Tinh Anh cho rằng đây là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất, giúp nhân loại phát triển hơn, phá bỏ xiềng xích của chính mình trong tương lai, tìm lại nhữn gi đã mất. Trong quá trình phát triển, họ đã tiến hành một cuộc chọn lọc. Từ đó dẫn đến những bước ngoặt trong tương lai của cả tinh cầu.[/nd] [Playlist|https://www.fembed.com/p/2k7wyb27w51r2m8] [01|https://www.fembed.com/v/112w8ij81p3388r] [02|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmz18lgp6] [03|https://www.fembed.com/v/dm08gux6-087p3z] [04|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnk7453351] [05|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6lx2ze2j] [06|https://www.fembed.com/v/8e475s8jkepyw7z] [07|https://www.fembed.com/v/65p4yt06r-kjn6p] [08|https://www.fembed.com/v/n-5rks2y4z3w-mg] [09|https://www.fembed.com/v/2k7wyb276gr538-] [10|https://www.fembed.com/v/-dmwgbp0dz6n5r6] [11|https://www.fembed.com/v/m8501t57wpx-l12] [12|https://www.fembed.com/v/g2-86b-68nwld4-] [13|https://www.fembed.com/v/yxl38ue-x5q3gle] [14|https://www.fembed.com/v/4m0w5uz4d-86ekj] [15|https://www.fembed.com/v/2k7wyb276grl-q3] [16|https://www.fembed.com/v/eqr83t-523zr5ek] [17|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmz1e11gd] [18|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmz1ep2j0] [19|https://www.fembed.com/v/8e475s8jkemew3e] [20|https://www.fembed.com/v/xwly-a5-e02e1k1] [21|https://www.fembed.com/v/3zdwxbmwqygj04y] [22|https://www.fembed.com/v/q85k-tex1-jkmed] [23|https://www.fembed.com/v/q85k-tex1-jkk67] [24|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnk743264r] [25|https://www.fembed.com/v/g2-86b-62qz4zgz] [26|https://www.fembed.com/v/k857rt3q60eq011] [27|https://www.fembed.com/v/r8wz-te6kxzplkq] [28|https://www.fembed.com/v/eqr83t-523zellk] [29|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjexwd-4e6] [30|https://www.fembed.com/v/yxl38ue-g4pwq1r] [31|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6lxz8rl0] [32|https://www.fembed.com/v/g2-86b-62qz4nz-] [33|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmz1-xr4l] [34|https://www.fembed.com/v/g2-86b-62qzxw6w] [35|https://www.fembed.com/v/k857rt3q60e8-mx] [36|https://www.fembed.com/v/n-5rks2y0w1-y-z] [37|https://www.fembed.com/v/5qr35td7m5zw-5j] [38|https://www.fembed.com/v/q85k-tex1-82q4z] [39|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjexw13j7d] [40|https://www.fembed.com/v/112w8ij81pkxdg1]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Nạp Mễ Hạch Tâm - Nanocore (2014) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Nạp Mễ Hạch Tâm - Nanocore (2014) Kho Phim Plus
Nạp Mễ Hạch Tâm - Nanocore (2014) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Nạp Mễ Hạch Tâm - Nanocore (2014) Full HD Kho Phim Plus
Nạp Mễ Hạch Tâm - Nanocore (2014) Phụ Đề Kho Phim Plus