Sự Trổi Dậy Của Các Vệ Thần - Rise Of The Guardians (2012) Sự Trổi Dậy Của Các Vệ Thần kể về một tên ác quỷ có tên là Pitch âm mưu chiếm lĩnh thế giới bằng cách khơi dậy nỗi sợ hãi trong trái tim trẻ con khắp mọi nơi, một nhóm những người hùng - Ông Già Noel, Chú Thỏ Phục Sinh, Người Cát Nàng Tiên Răng và Jack Frost - hợp lực lại để ngăn cản Pitch. Cùng nhau hợp lực chống lại một kẻ thù chung, The Guardians lắng nghe lời kêu gọi và kết hợp sức mạnh để đánh bại Pitch và bảo vệ thế giới khỏi bóng ma sợ hãi...

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Sự Trổi Dậy Của Các Vệ Thần - Rise Of The Guardians (2012)

[Sự Trổi Dậy Của Các Vệ Thần - Rise Of The Guardians (2012)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh] [info] [+] Sự Trổi Dậy Của Các Vệ Thần [/info] [nd]Rise of the Guardians kể về một tên ác quỷ có tên là Pitch âm mưu chiếm lĩnh thế giới bằng cách khơi dậy nỗi sợ hãi trong trái tim trẻ con khắp mọi nơi, một nhóm những người hùng - Ông Già Noel, Chú Thỏ Phục Sinh, Người Cát Nàng Tiên Răng và Jack Frost - hợp lực lại để ngăn cản Pitch. Nhưng đây không phải là tập hợp những nhân vật lấy ra từ các câu chuyện kể, The Guardians là một nhóm người hùng với những sức mạnh đặc biệt. Giờ cùng nhau hợp lực chống lại một kẻ thù chung, The Guardians lắng nghe lời kêu gọi và kết hợp sức mạnh để đánh bại Pitch và bảo vệ thế giới khỏi bóng ma sợ hãi...[/nd] [VietSub|https://drive.google.com/file/d/1oCmp4SJG0Td5lfhClKJWI9vv07buf-kw/view] [Thuyết Minh|https://drive.google.com/file/d/1-357KMPsRGnXjWxhbfn7aFrxOktzxlWn/preview]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Sự Trổi Dậy Của Các Vệ Thần - Rise Of The Guardians (2012) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Sự Trổi Dậy Của Các Vệ Thần - Rise Of The Guardians (2012) Kho Phim Plus
Sự Trổi Dậy Của Các Vệ Thần - Rise Of The Guardians (2012) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Sự Trổi Dậy Của Các Vệ Thần - Rise Of The Guardians (2012) Full HD Kho Phim Plus
Sự Trổi Dậy Của Các Vệ Thần - Rise Of The Guardians (2012) Phụ Đề Kho Phim Plus