Khiên Hiệp Sĩ - Tate No Yuusha No Nariagari (2018) Khiên Hiệp Sĩ là cậu chuyện về Iwatani Naofumi được triệu tập vào một thế giới song song cùng với 3 người khác để trở thành Anh hùng của thế giới. Mỗi anh hùng lần lượt được trang bị trang bị huyền thoại của riêng mình khi được triệu tập.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Khiên Hiệp Sĩ - Tate No Yuusha No Nariagari (2018)

[Khiên Hiệp Sĩ - Tate No Yuusha No Nariagari (2018)]

[stt/Tập 25 / 25] [info] [+] Khiên Hiệp Sĩ [/info] [nd] Khiên Hiệp Sĩ là cậu chuyện về Iwatani Naofumi được triệu tập vào một thế giới song song cùng với 3 người khác để trở thành Anh hùng của thế giới. Mỗi anh hùng lần lượt được trang bị trang bị huyền thoại của riêng mình khi được triệu tập, Naofumi nhận được Khiên huyền thoại làm vũ khí của mình. Do sự thiếu lôi cuốn và kinh nghiệm của Naofumi, anh ta bị coi là yếu đuối nhất, cuối cùng chỉ bị phản bội, bị buộc tội sai lầm và bị cướp đi trong ngày phiêu lưu thứ ba. Bị thu hút bởi tất cả mọi người từ nhà vua đến nông dân, những suy nghĩ của Naofumi không có gì ngoài sự báo thù và hận thù. Do đó, định mệnh của anh ta trong một thế giới song song bắt đầu ... [/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1KeNTf4-mOtIHjQ7JsG3NLp958eEnDuHT/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/13wD3_eKAc7iEmsim17U5xCNHJ3h0fQ52/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1LO4xqqd1KBmn8jxDOlgsTVHNwS9cPLSB/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1S2V_nbGalK_1MOrrTfO7dXNP3pRVGIMh/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1YtMiYlnZU6W8UzJ8pN5P-i-nfIm3brwc/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1DBsZb_DDqLq-zO_C_GSzqeYk3YfEvkPa/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1HIBWsvZSKM_mBxw-eQ82gaWUxRXcccgY/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1f64epF4aP6ds9NrobMLc7ZRVWa_zVJe7/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/188EODbd7i6aKlL9tNBfU4eWFYv_pHg43/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1hvAHg5xY1RLTZ1TDBSj-HGJ9akzU995M/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1c8PKZbA8eLjsp_NGzM8PzgU3gL6lDt1j/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1ugrLNjgdIrNUByYp1PH0itKz5vzEi-XW/preview] [13|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzLD9PHdwQgR21L3-KLVRXxa1AMCsMKvB0AGP007yFxEc31r_5eT2sovsvRoEZVJ951XoYtGse2csqDi_NqTLYGpqIIIlMoZuzMnux2w1SGfNsZktFjqz99dQrGf-aWY5DeR_g] [14|https://drive.google.com/file/d/1P-Id2Dwb0PxlUPOuj_7KoZvmCu5Emzuv/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1LA-AcooDoReYpObr7dTXgfuUFK2tMQt3/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1ZMwLs_Dw4RHBB_XHwfigX6RUfsV0Xwdj/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1SAHnsb3AKG8IMQoaSLDnOaPLC4V6zaCn/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/1_Fx-9VSEukbydW9s2AfQAWsCZ3Svhq2S/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/19x66TSCBefR90pEIfzT7EOxURB1Jo8dW/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/1PE9giXQBEbo1YSS2HwVfoXpAcqLUYTGB/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/10sd-HbE-zHd6E6Qt8m4LgGohc1U21lK9/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1flvs4EE-ukLAVpFjeA0His9m6r4EljC_/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1RRgOg_rfkJ7QWlep6LrxMLmoopVtaq4H/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1VR1J3EQehj8S1ZX1GadNGkhQErB_h7Ij/preview] [25|https://drive.google.com/file/d/18XuGC3sqm8p-eypcx1rUnZkBr79N1OLG/preview]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Khiên Hiệp Sĩ - Tate No Yuusha No Nariagari (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Khiên Hiệp Sĩ - Tate No Yuusha No Nariagari (2018) Kho Phim Plus
Khiên Hiệp Sĩ - Tate No Yuusha No Nariagari (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Khiên Hiệp Sĩ - Tate No Yuusha No Nariagari (2018) Full HD Kho Phim Plus
Khiên Hiệp Sĩ - Tate No Yuusha No Nariagari (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus