Thời Gian Vàng Son - Golden Time (2013) Golden Time kể về câu chuyện tình cảm của 2 chàng trai và 1 cô gái dựa trên light novel cùng tên của tác giả Yuyuko Takemiya. Mitsuo và Kouko là bạn từ thưở bé, vì lỡ lời hứa hôn với Kouko nên suốt thời niên thiếu Mitsuo phải liên tục tránh né cô bạn, rốt cuộc tới lúc vào trường luật tại Tokyo thì bị Kouko đuổi kịp vì cô cũng thi vào trường đó.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Thời Gian Vàng Son - Golden Time (2013)

[Thời Gian Vàng Son - Golden Time (2013)]

[stt/Tập 24 / 24] [info] [+] Thời Gian Vàng Son [/info] [nd]Golden Time chỉ dành cho đối tượng trên 13 tuổi. Golden Time kể về câu chuyện tình cảm của 2 chàng trai và 1 cô gái dựa trên light novel cùng tên của tác giả Yuyuko Takemiya. Mitsuo và Kouko là bạn từ thưở bé, vì lỡ lời hứa hôn với Kouko nên suốt thời niên thiếu Mitsuo phải liên tục tránh né cô bạn, rốt cuộc tới lúc vào trường luật tại Tokyo thì bị Kouko đuổi kịp vì cô cũng thi vào trường đó. Người thứ ba trong mối quan hệ này là Tada Banri, một người bạn mà Mitsuo làm quen ngay buổi nhập trường; anh bạn này từng bị mất trí nhớ do một tai nạn và vừa nghỉ học 1 năm để hồi phục.....[/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1pl69oGWUQC96ZIIjvxcf1hzHvXX8n6gn/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1GYEeDf7N8qkqMBFWf7Fwvxk89p6yEy-N/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1-iepS5jL7zkpO7DD229cEViU2dXZ9QWM/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1Z1UE2FMdnEhsQjSdd8D5zL8xAdR9xGiL/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1ZH_h9e93PvrTu0leD0aB-wg6_7plxx7s/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1UgQWI_iw87Ew2eADs9XuqavzlOle7otY/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1kK-szXbzt5LxqgIWBkRtMX8VrR1PLAtx/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1d3u24NvddNX8Tyj25FSVcwX7EANCx15I/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1QUhA-v8DJG7qOH8-w2J9OuRTI4PY8RHe/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1S38EFoRwks1scdeLfXCLwo38hw_Numpj/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1nYsLy0-0eKIwUHuck6vyPQOkBw_jFdVb/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1Tql63R0mYQ9R4D4noAsiJvEO7nr66RhM/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1tmHCleygcsiVaboQIwY8q_ypAwhC2wuB/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1lDg-d_LQyrE-l4g3AnEcTRZmmjj8Enr3/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1LZXqGjItZ3Dc4Hu4Ss4eEkkLPEWcrQKs/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1OoEZ2m98N27HBzE0bNgB6NaaGXCYV3yf/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1dWhMc-tSVv1ryVcj7bx9G3O42rkBXbcI/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/1h0VUA5M33srCSedSixGI0XTg6v6sRsXO/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/117zcl_MLvVjizB9clR6iwWsDJAPOI7Th/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/1qE2YAKdi1qWkXfKY6YveykayWa77A-5Y/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/17CDq9pv-L10QKK_Y4eaSTuh8iSakbcrX/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1i1Akbm5kX_RANCRg4b---ECAtA_hgevY/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1Ib07H5T-fx6QHddGBndzMaQZS7rUdRmM/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/13JnNlHiE-u1DPbzM7ECZ7YYB2BAzzC8M/preview]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Thời Gian Vàng Son - Golden Time (2013) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Thời Gian Vàng Son - Golden Time (2013) Kho Phim Plus
Thời Gian Vàng Son - Golden Time (2013) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Thời Gian Vàng Son - Golden Time (2013) Full HD Kho Phim Plus
Thời Gian Vàng Son - Golden Time (2013) Phụ Đề Kho Phim Plus