Thương Thần Ký / Súng Thần Ký - Qiang Shen Ji / Age Of Gunslingers(2018) Thương Thần Ký là hoạt hình giả tưởng nói về hai thế lực Thâm Hải và Hoang Xà. Sự đấu tranh của hai thế lực với những lực lượng tinh nhuệ nhất trong đó có Đặc Công (Thâm Hải) tạo nên cuộc đấu tranh hấp dẫn của bộ phim. Thương Thần - người lãnh đạo đội ngũ Đặc Công được xưng tụng là Cao thủ bậc nhất.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Thương Thần Ký / Súng Thần Ký - Qiang Shen Ji / Age Of Gunslingers(2018)

[Thương Thần Ký / Súng Thần Ký - Qiang Shen Ji / Age Of Gunslingers(2018)]

[stt/Tập 24 / 24] [info] [+] Thương Thần Ký [/info] [nd]Phim có 4 tập chưa sub là tập 1, tập 2, tập 19 và tập 20. Mọi người xem vui vẻ!
Thương Thần Ký là bộ phim hoạt hình giả tưởng nói về hai thế lực Thâm Hải và Hoang Xà. Sự đấu tranh của hai thế lực với những lực lượng tinh nhuệ nhất trong đó có Đặc Công (Thâm Hải) tạo nên cuộc đấu tranh hấp dẫn của bộ phim. Thương Thần - người lãnh đạo đội ngũ Đặc Công được xưng tụng là Cao thủ bậc nhất... [/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1hclAEOp8-FtrHKTmKF_xi8eLFcUByL4H/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1HFyNn7q-xeQh73XtFGs_zqvj7Rtvu_nw/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1TbY-1WbZw2Db6-GKrShkut2HaMRLaNIc/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1oTmxW028cffeBBP0okU-N1dxbYJO0JNT/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/15eKVltM1xYX47h_TuvxWo1tebc5aNpFw/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1tFpi6fvOPUi8B8vlU1uaHF1BvJvaZkDq/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1ROSo96WWuHHtPseS1-kHOwzOrDYSUNmp/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1u98OgFzmatZ7-aKwmz-nLebenNXaDbBR/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1KtZt4fcKggcWHmCjGmucnct742rf1zQm/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1BPWlmFDkz3d0Yv46lZSDuC43bVrJHjQ9/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1QXRNJud72uJRlD4G1gOG2yOk-dI4UWpk/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/14RZ66HytDCG7yckfkSz7Nw0O5yx0iRWP/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1fSjf8C2v4UsKCiwL9b5Grzip4TjiC6kF/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1P_PdHTU5EcunBaMI66WRa7G58XPL37K4/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1_sgd2fWbU166seWlwjTwu4fkhticm7bZ/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1ziiXAHcE9SEWc39IsmkZZBXjbS3gDDi7/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1iy79K7s6FzV517laCIlyKXs73OImt_9I/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/10-Z1_DT5rUZDzF8CGQtsabRv5SrGsS1P/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/1cQZsV_mCRKQmiSEYHoOcozrj-dWW4DSK/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/1sREJZ_DjrWEzy5n6usdkywSOg7lWQFJP/preview] [21+22|https://drive.google.com/file/d/1MGQWuq-fmuzZ0R_JQRSlT5G5LmdTdgQM/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1-mk7bYzu-ayoYljcnw6kpOu-cxMptcCO/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1sNz-7XWTgPEqfSOTiMxZfRNLYj3LRew0/preview]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Thương Thần Ký / Súng Thần Ký - Qiang Shen Ji / Age Of Gunslingers(2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Thương Thần Ký / Súng Thần Ký - Qiang Shen Ji / Age Of Gunslingers(2018) Kho Phim Plus
Thương Thần Ký / Súng Thần Ký - Qiang Shen Ji / Age Of Gunslingers(2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Thương Thần Ký / Súng Thần Ký - Qiang Shen Ji / Age Of Gunslingers(2018) Full HD Kho Phim Plus
Thương Thần Ký / Súng Thần Ký - Qiang Shen Ji / Age Of Gunslingers(2018) Phụ Đề Kho Phim Plus