Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2016) Trấn Hồn Nhai là nơi mà con người và vong linh cùng tồn tại. Không phải bất kì ai cũng vào được những con phố này mà chỉ có Kì Linh Nhân cùng Thủ Hộ Linh của mình mới có thể bước vào. Nhân vật chính là Hạ Linh, một sinh viên bình thường nhưng lại vô tình lạc vào nơi đây... trong thế giới đầy các ác linh lảng vảng liệu cô có thể cùng Thủ Hộ Linh của mình tồn tại?

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2016)

[Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2016)]

[stt/Tập 24 / 24] [info] [+] Trấn Hồn Nhai [/info] [nd]Trấn Hồn Nhai là nơi mà con người và vong linh cùng tồn tại. Không phải bất kì ai cũng vào được những con phố này mà chỉ có Kì Linh Nhân cùng Thủ Hộ Linh của mình mới có thể bước vào. Nhân vật chính là Hạ Linh, một sinh viên bình thường nhưng lại vô tình lạc vào nơi đây... trong thế giới đầy các ác linh lảng vảng liệu cô có thể cùng Thủ Hộ Linh của mình tồn tại?[/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1wxeP-1V9O4b44wbonNF1LiiBdwOmiWd-/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1xtCqBn3X-LEhIe4bpH-_kNPTfJStS7Zr/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1iDJfcdYThs2VfNlHJz0kl3mcY60_tRTG/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1OjRKZ66cS7EqtIuVb9HYTrtECgkh7eTT/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1yCGuQWJgOG6m3RguAqL-_Gs-Pod4pKU_/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1otZCEoxSjSxkVaovdHzVQCKpw1pKNEUG/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1Vpbk6xqeSGlKlLBG_SX7dFq6JGVX9TV6/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1x1bSLOg-g9u7lyy5mA5DXMAmRH7uZyFV/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1nGchYcrwBI-EmaU9LTHGe6qznYqAsWR4/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1Bvaxn--K-sYFSPFQQhK3bXifbqrsib4G/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1BEjQH6S4XNiRlcWcynhHofHX3gEQSSfj/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1Lnm4VEoxVHoamb8pQajUECqTpJO1VLvj/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1u6rtI6cyRni43NvyAgHkXKM0TqzYwC7Q/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1sFHtFLQqi83vfBAz_22Hec9zl0Woa-_t/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1RVEKtHg1qkiM7xzeDWybKXpOzOUFqfhK/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1qe6YAAtsXLvphgNUgMQwrkHSInNYrfcY/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1003QZY8cXZTG4Anu0yrjIbMbBhqYs5mY/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/11SVoaY4Xm-sdltQr038s2SUO-vz78keZ/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/1h4q96jsa7lFQcf7xvZtTJzaC7y-iYijJ/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/1OICWQpdlUEXvm6R9wztP-Ubb4KD5HptD/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/1npgfnlOgjS-LphUzrCKRpQxD7cLvWy6i/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1foCo7YGwf7M2MeHr-ZYuh0TG0TQnlaPM/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1NS1Z08VtLdUvT3qcTVkprPpeZKmimdoB/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1DF87OXyVpgzXCOQnjYDhNsnlC_6c-lGh/preview]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2016) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2016) Kho Phim Plus
Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2016) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2016) Full HD Kho Phim Plus
Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street (2016) Phụ Đề Kho Phim Plus