Yêu, Sinh Tử Và Người Máy - Love, Death And Robots (2019) Yêu, Sinh Tử Và Người Máy kể về mối quan hệ giữa con người với con người khi máy móc và công nghệ phát triển đỉnh cao. Những viễn cảnh tăm tối về tương lai của loài người đã được Love, Death And Robots cảnh báo. Bộ phim có những cảnh nhạy cảm không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi nhé..

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Yêu, Sinh Tử Và Người Máy - Love, Death And Robots (2019)

[Yêu, Sinh Tử Và Người Máy - Love, Death And Robots (2019)]

[stt/Tập 18 / 18] [info] [+] Yêu, Sinh Tử Và Người Máy [/info] [nd] Yêu, Sinh Tử Và Người Máy trải dài qua những thể loại khác nhau và được một đạo diễn riêng sáng tạo ý tưởng và quay phim. Vốn là một nhà thiết kế đồ họa điện ảnh và là một đạo diễn từng được đề cử giải Oscar cho hạng mục Phim hoạt hình ngắn hay nhất năm 2004, Tim Miller đã chắc chắn rằng không một tín đồ video game lẫn phim ảnh nào có thể chối từ Love, Death And Robots với những thước phim tuyệt vời khiến người ta phải trầm trồ.

Love, Death And Robots bao gồm 18 tập phim hoạt hình viễn tưởng. Không có mối liên quan về cốt truyện giữa các tập. 18 tập phim được sản xuất bởi 20 đạo diễn, đến từ 11 đội sản xuất phim hoạt hình trên toàn thế giới. Phong cách của mỗi tập phim khác nhau nhưng đều có chung chủ đề. Đó là Trái Đất thời kỳ tương lai với thế giới khoa học viễn tưởng.

Phim kể về mối quan hệ giữa con người với con người khi máy móc và công nghệ phát triển đỉnh cao. Những viễn cảnh tăm tối về tương lai của loài người đã được Love, Death And Robots cảnh báo. Bộ phim có những cảnh nhạy cảm không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi nhé.. [/nd] [01|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy8_cDFXjz8VvOrjvjjdXgGJ7h4LuOTx8azPLPbfWkx_donsjKPyddhnWLM8hw4FBimmB3dNf6MGbjUpdjfXafAFg50OH6Mp9bc2s7KkJ7At311dhItafjT1C0-8Fl2IBOjHw] [02|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxZ-TfAERgU5t6l0Vvlw20VLpzYvg00JnAp6klBgkyh67iQV5Q55TEGlvpvFKyBXBKb17Jk9PXFQxF-tZaS4wtzVpRbgeHyYVNnsaP2bHtGDaK4qqh-yenCAy0EAPLtAUWamTU] [03|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzn9NNn2YrJPd8pOirHd1vyCHoXgYQsrNe2dasWe55j6CHol5Pkh2YrJqJzxp_03AaB1IxA4-VQdWu6Nkkw2pbtYoambV7hsE0AKnUF9Nr3b0_f2Ycti85Hxcu_V3pxsJU_vvI] [04|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy1PfEJWkXYrSzukardc1vUn9Bf3RQ8Eg0Rld0sAqFw0p3nWi5Yf2Xdh-KeaR8lFvJBRXomWYzkmQUy6-I8rLeXs-yjj23frzLG27OpSPINVgVxlEeyFSmBD_2tSCso_QreDkbz] [05|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyNJ8r2GALXdY8jI1--s8-SVEc7837lrrsgrybTUmWkjlBotH3umSD0TzJw3LUrwN7_HgfYPaOZEpAsrqgX6g8-LpRFFgTeg-nqDack7np4-83FEgpTc2H13hOFYDwYBWSqmPI] [06|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyT1PpjRCeU5zpOGKwWUgVB2A85nv4Dpc9Kl122_AIUTDtsg_PMqDTq2q7OqhvhBWCJx21vPXBWELZccNWxy6GotfZK8NL21ZkKhhQ2E5xI2Vguoclr0ZvA9cRy-oszlIQf7ZqC] [07|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxKj-Hb3U9G1lCeZHITlrekJpQwp9H-c6cwhk-WyHBNiTvV2QV75o_76DOIkxjaJmE_Qn9zazCE3uNwR9NImpBe6Hv5MfonkzM-XBxoTtcdxT2O4kgneN1pVWFTyiuoC82owZBu] [08|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyRIgZQA4tjAk4PLfOEmyLbMKRoIr5IzOa8xAtxlCBEuL9EBP5bkNSWN3U4Cjd69zD_3LJtMqS9gI-bWMnksi96oeV3a0SuhZIXZxPIhysCMcmm74iteUwoJDuE9sgOoUvkQobx] [09|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy_sQ-gyVBJA6Io_zC2Lj1IY4v2nXVi1zCbskbN4ExcR9SzhYDM5fANx37vRil_g5cPXnYhgeVr31r5tvbN1U6OVg9TXYNORS-UPAWk8jThfWBIKNFe-MMFi4OhISM48NDQBplf] [10|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dx6AMHTEoagvAlTjQ9UNCvhT-rPwjZJrHtu5KSHBxtD-Z2xgqg9185aS5kpnQ_O9Aa-shLX8eSVJSQ7ZTUOwnvFU0z0kvIzHXBJkMCwJ-B1Ic0bJY0hGRNdfST9WcrT3nL76g] [11|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzVaEZMwhTk0uuaIThUKE93egNKDqp0y7SYE4W1Oih4KyUP6EGwssHFMuRUTuBBR0WXQoeeIbUqM4H4xPBPAxnIxrRL5sbv_K4Guv2cfjsdD1DyPzkfxxf3wCIkqMsClrnbUTce] [12|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwFoQdntN9GmzvBBsGi9AfULo2MJ3DzkoZkh6hNwo1L-72boFb6dNHZOqJPw4lRqShoZYVFFpWXbDQFtbVM2ajfKDsxcmMv4jC_Um8nmMZlhPGkHD25fE7Rr9qbxV4fwfohkYQ] [13|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxKAONQmnu4rf5QCHZm2D1-K9PEr9I-YCgpNbZEtgm7c_F17VQutrJ-tj4elXMKok-vmqY2lSBXMZtnXoR5zKNl1fE6NrtwTbjbVqLCZjTPhoWQvt6jdzSHr2k8Yw9P66hQtFQ] [14|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy5PuYD9fkq2ZSCOT30EsTk8LsuSiX5LBhgUax3tYeX68h8RwNLpK1Ca6cdienmaY-eH-oDk9WjqjsM6f-5fntsjSUDmoPzu3QZhboznj6QEtpiBjaeLdvnoB_zj8hAIz-tUcY] [15|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwR3Jx8Jhrhm27Ze22PvIf4Bv90C1-fczNe-Dl9CW8hguGtUDBLbikG_XKZwTiufPFLXa8lxt0__LtaCzY2gdR0gm4HjxMGq2XL-KvAX6ZjaCqClms9dh2de5YbOw01z0k5Rwk2] [16|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzRiV-biVBGd4bYtxmKI4uEB1jPs8xp34eAK8zjFoCzbCONNyUpoKMbBrwoPsfrq-RaWqC_s0X-2w_ktfH6snL_wYCRUDt4NfmkhOqajBIAcVi-QNGY3QJQ5F4NecaZdY9tWWA] [17|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzN8xnFwNPDkM2AcTubzOgiWAc-UCpa3swgOGiVv7ms-Ltfhd-PoXOgmDS1AJwijpshpdfEDKV5FAseRE7wFTjlpXaS6hus2OAmgMk3-uJM67vDPEO33VkZ0YFyq01dZ9YrxE4] [18|https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzU6Ej7qCXvox_q9sKhDxCZ7IlVrznqYJYaR1DyNArlWCui8kzfj1PAbuwBNrAcQN68oEWFTxyYVWcIjJu2Ui2Rwz9FwRuPPqNDvfQVKY13r76n6tow86nxNE28VnnxA8wssmvc] [01|https://drive.google.com/file/d/1ENnZqeTpD2eV4ea_twE9-IRr3azO5HiL/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1VY20pe_EeOBkz6MMTxYuo6rWsf_Hh7Vv/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/12G3B_XMIDf9L8twCKl91Xo5dAwvRIUej/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1rvpYTNUYTlkWEP3d06jHVzA_p-dxYz6U/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1e7EL4EBd3aRFb7yy6eF-T5cFQus-lyua/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1Pbzll1RnOxmt1JI7ff-tO89NkqFJFrFs/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/16RUbEFcz_NWmeop5h0SWM-U9wzXz0XxN/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1bmeXYHPMhzKwmo7NoSXrAo6laeqqEiOp/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1x6eWca-MpQNHb1x_RXtgbrqmgN77nheV/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1hxHcxukqvsNiqPURASEZXWL5KvrZneoh/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/15dJlHvMKI6qq56zldsjRXVK8a9ezcnhv/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1ehNPfWXYsRlInbi6PJwSED3mX7OboHA9/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/13HrsMANJdUE_W-2qo6IiSt0wwyv4eHJz/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/19bD44AgpdNF6lCHjdmfx2Rio-8qFKYG3/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1pnjHGKBj8G7zaUkmAxgG3WJ5gh0dXV8H/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1c7Da_y60_dPGUuzL29WXHomU3qZixpBX/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1R71aubHWdn2iDUcP8c0FV1VVC1VU18BW/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/13Qpl1joLm6yRyyB0yoanZ8rYmbvsvQzx/preview]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Yêu, Sinh Tử Và Người Máy - Love, Death And Robots (2019) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Yêu, Sinh Tử Và Người Máy - Love, Death And Robots (2019) Kho Phim Plus
Yêu, Sinh Tử Và Người Máy - Love, Death And Robots (2019) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Yêu, Sinh Tử Và Người Máy - Love, Death And Robots (2019) Full HD Kho Phim Plus
Yêu, Sinh Tử Và Người Máy - Love, Death And Robots (2019) Phụ Đề Kho Phim Plus