Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế Chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron (2015) Trong phần Avengers 2 này, khán giả chắc chắn sẽ bất ngờ khi chứng kiến 'Iron Man’ Tony Stark sẽ trở thành “kẻ xấu”. Thực ra, vai phản diện thực sự của phim chính là một con robot mang tên Ultron do Tony chế tạo. Mệt mỏi vì công việ anh đã quyết định tạo ra Ultron để thay mình bảo vệ thế giới.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế Chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron (2015)

[Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế Chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron (2015)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh] [info] [+] Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2 Đế Chế Ultron [/info] [nd] Trong phần Avengers 2 này, khán giả chắc chắn sẽ bất ngờ khi chứng kiến 'Iron Man’ Tony Stark (Robert Downey Jr.) sẽ trở thành “kẻ xấu”. Thực ra, vai phản diện thực sự của phim chính là một con robot mang tên Ultron do Tony chế tạo. Mệt mỏi vì công việc của một nhà sáng chế, doanh nhân và cả trách nhiệm của một siêu anh hùng, anh đã quyết định tạo ra Ultron để thay mình bảo vệ thế giới. [/nd] [VietSub|https://drive.google.com/file/d/1rVV9m2bFzC3Yh7c-ckLdQ_guJ5nZArfW/preview] [Thuyết Minh|https://drive.google.com/file/d/1lS1e7LcM0oBekPelJRNPKKwK-4tCPTmb/preview]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế Chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron (2015) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế Chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron (2015) Kho Phim Plus
Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế Chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron (2015) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế Chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron (2015) Full HD Kho Phim Plus
Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2: Đế Chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron (2015) Phụ Đề Kho Phim Plus