Công Chúa Của Sự Tái Sinh - Code: Realize ~ Guardian Of Rebirth (2014) Cardia có một chất độc chết người nằm trong cơ thể của cô, và như vậy, được gọi là một con quái vật của người khác. Một đêm, cô gặp một người bí ẩn gọi mình là Ars? Lupin, người dẫn cô đến Industrial London.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Công Chúa Của Sự Tái Sinh - Code: Realize ~ Guardian Of Rebirth (2014)

[Công Chúa Của Sự Tái Sinh - Code: Realize ~ Guardian Of Rebirth (2014)]

[stt/Tập 12 / 12] [info] [+] Công Chúa Của Sự Tái Sinh [/info] [nd]Cardia có một chất độc chết người nằm trong cơ thể của cô, và như vậy, được gọi là một con quái vật của người khác. Một đêm, cô gặp một người bí ẩn gọi mình là Ars? Lupin, người dẫn cô đến Industrial London. Từ đó, cô gặp nhiều người khám phá ra sự thật và những câu chuyện có thật đằng sau những người lạ mặt và đất đai, nhằm khôi phục lại những ký ức của cô và tìm kiếm cha cô, người nắm giữ chìa khóa để kỉ niệm của cô ở London.[/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1siekmClZmMRc8BqCr83V2StWm9x0rTW-/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1VD9a4h62SQTFoYcOgDhe-QiF9Q-_KkP3/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/12rnjOlk1hETv_BRe7GnqfRzO0e7yikX0/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/15NB_ndRj5UPgCacAliHxFAg20Hy2N6IM/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1rXnXFeK8rUyS3S25CyJYkUkV8Uc0X-7X/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1U4z84U7rEVUTuHJcHPk-LKEQCyPOGNOY/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1GLeugDjWS3KiHhR8C8Z1i93q2-914W6L/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1MVfaz40v39OI04ZkzKs8EV0OD6sspI5K/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1ouf_0udMs0kS4DDbMZVxZe6ld3K86Cod/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/19s9lmnNvGg4-hG1w3RlcU2b9gv8H8O1l/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1RSEDs3HlRX9oEtjtyL6RdTe3kSKaAyaM/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1nOlTF3La4alIPcMwprZ3t_vXP701rACa/preview] [01|https://www.fembed.com/v/m8501t573254z25] [02|https://www.fembed.com/v/dm08gux65nxd03w] [03|https://www.fembed.com/v/yxl38ue-mwey024] [04|https://www.fembed.com/v/-dmwgbp0kw-xmew] [05|https://www.fembed.com/v/g2-86b-6yd-lqkx] [06|https://www.fembed.com/v/yxl38ue-mwemn0g] [07|https://www.fembed.com/v/112w8ij856j7p7w] [08|https://www.fembed.com/v/yxl38ue-mwe8nlm] [09|https://www.fembed.com/v/yxl38ue-mwe8qk4] [10|https://www.fembed.com/v/72365bg8qyn5-28] [11|https://www.fembed.com/v/yxl38ue-mwey024] [12|https://www.fembed.com/v/k857rt3q4-3xpgj]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Công Chúa Của Sự Tái Sinh - Code: Realize ~ Guardian Of Rebirth (2014) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Công Chúa Của Sự Tái Sinh - Code: Realize ~ Guardian Of Rebirth (2014) Kho Phim Plus
Công Chúa Của Sự Tái Sinh - Code: Realize ~ Guardian Of Rebirth (2014) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Công Chúa Của Sự Tái Sinh - Code: Realize ~ Guardian Of Rebirth (2014) Full HD Kho Phim Plus
Công Chúa Của Sự Tái Sinh - Code: Realize ~ Guardian Of Rebirth (2014) Phụ Đề Kho Phim Plus