Hậu Họa - Aftermath (2014) Hậu Họa Aftermath là câu chuyện về 1 cậu học sinh trung học tình cờ có được khả năng ngoại cảm. Cậu đã dùng khả năng này của bản thân để cứu sống rất nhiều sinh mạng xung quanh mình...

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Hậu Họa - Aftermath (2014)

[Hậu Họa - Aftermath (2014)]

[stt/Tập 11 / 11] [info] [+] [/info] [nd]Hậu Họa Aftermath là câu chuyện về 1 cậu học sinh trung học tình cờ có được khả năng ngoại cảm. Cậu đã dùng khả năng này của bản thân để cứu sống rất nhiều sinh mạng xung quanh mình...[/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1NTcQJGbKhmdDaYJo8P6m44l2xU5O2yoV/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1Zr0JArsCBW9hIBAvcut7hFBmrydhK0W2/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1wr_tOwIyXr1UoqdpHZuPh2XgTitsmjfq/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1NOX1bNZ4NqS8c4hU-fw4nlTGVXrgR_Fp/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1BO8NYuYn0romfXMLQiOXuSNsQ1HzWo8k/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1jNKtAfoWkfVziqjkm0GA0PcT9YmbUHd0/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1Dzb5jGI6_biiKDQZkETXu0we9rYrpgwK/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1UltB4WHeavlJ5Tz5tBrgzN4cQYmRDBhk/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1R7pSEi8wcrWCRga9b81rN1et3btb-znb/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1u-W2BFwIsgQI4T1tF5pTNuKWKSkO7ONE/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1LwNzU3clMZ_3UdNToWdV7ezNkDG9kff4/preview]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Hậu Họa - Aftermath (2014) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Hậu Họa - Aftermath (2014) Kho Phim Plus
Hậu Họa - Aftermath (2014) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Hậu Họa - Aftermath (2014) Full HD Kho Phim Plus
Hậu Họa - Aftermath (2014) Phụ Đề Kho Phim Plus
Hậu Họa - Aftermath (2014) Tập Mới Kho Phim Plus
Hậu Họa - Aftermath (2014) Bản Đẹp Kho Phim Plus
Hậu Họa - Aftermath (2014) Phụ Đề Kho Phim Plus
Hậu Họa - Aftermath (2014) Tập Cuối Kho Phim Plus