Hiệp Sĩ Bóng Đêm - Knight's & Magic (2017) Hiệp Sĩ Bóng Đêm kể về một tay otaku Nhật Bản, yêu thích máy móc đã qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm. Linh hồn của anh đã đầu thai tại một thế giới khác, gọi là Ernesti Echevarria. Tuy đã có một cuộc sống mới nhưng Eru vẫn lưu giữ lại mọi kí ức, tính cách, sở thích của mình ở kiếp trước.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Hiệp Sĩ Bóng Đêm - Knight's & Magic (2017)

[Hiệp Sĩ Bóng Đêm - Knight's & Magic (2017)]

[stt/Tập 13 / 13] [info] [+] Hiệp Sĩ Bóng Đêm [/info] [nd]Một tay otaku Nhật Bản, yêu thích máy móc đã qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm. Linh hồn của anh đã đầu thai tại một thế giới khác, gọi là Ernesti Echevarria. Tuy đã có một cuộc sống mới nhưng Eru vẫn lưu giữ lại mọi kí ức, tính cách, sở thích của mình ở kiếp trước. Thế là anh chàng tận dụng mọi ưu thế của mình để thực hiện mục đích trở thành người điều khiển Silhouette Knight - Con robot khổng lồ tồn tại trong thế giới này.[/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1tiea_U1VxxJyKNFsg5HpiQespUoJmNBO/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1n-uGpx2Xjo2SPz1sm3o1YZfXJrxxbcaF/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1n4M4rYQ2vTW2spv0AcD-AxofkDeB29uq/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1Qzno073LZ9Eqmw-_bg7kNqXNYjOJvt_l/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1mDKfB6GZHGwCOCcv5RDhKCrtg-s5pBm3/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/13aoA5o_rYcLWqVT07H1vZo2A5sK3Jgk5/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1o58jUFn3_w_MeOZh5BI5AhCRzAnYG3T0/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1GAIscOalvBleqfYPCA1nQyWv6k1wYD7B/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1YzzcgNdF9GMJnAYGjMkrH2pM7bUMaVii/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1VqKQRhh34qFK7XSAiJcibzX3aw91NpYY/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1QlqABfPinr1w_5CPStOhEqAZgVHFpw5F/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/14FTdlwEUGDIzuifWOe_v7FjtJJTDyUnZ/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1f0e8eqOIYfStqX1QC_wiQYPbOhBfDZ6t/preview]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Hiệp Sĩ Bóng Đêm - Knight's & Magic (2017) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Hiệp Sĩ Bóng Đêm - Knight's & Magic (2017) Kho Phim Plus
Hiệp Sĩ Bóng Đêm - Knight's & Magic (2017) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Hiệp Sĩ Bóng Đêm - Knight's & Magic (2017) Full HD Kho Phim Plus
Hiệp Sĩ Bóng Đêm - Knight's & Magic (2017) Phụ Đề Kho Phim Plus