Nụ Hôn Của Rồng - Kiss Of The Dragon (2001) Nụ Hôn Của Rồng nói về một cảnh sát từ Trung Quốc đến nước Pháp để đối phó với một băng nhóm tội phạm ma túy, người cộng tác cùng với anh tại Pháp là Richard anh ta là một thanh tra nhưng sống rất sa đọa và tham nhũng.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Nụ Hôn Của Rồng - Kiss Of The Dragon (2001)

[Nụ Hôn Của Rồng - Kiss Of The Dragon (2001)]

[stt/HD VietSub] [info] [+] Nụ Hôn Của Rồng [/info] [nd] Nụ Hôn Của Rồng nói về một cảnh sát từ Trung Quốc đến nước Pháp để đối phó với một băng nhóm tội phạm ma túy, người cộng tác cùng với anh tại Pháp là Richard anh ta là một thanh tra nhưng sống rất sa đọa và tham nhũng, liệu viên cảnh sát của chúng ta có được sự kết hợp tốt đẹp với thanh tra này nhằm nhanh chống phá tan đường dây mua bán ma túy hay không, hãy đón xem phim Kiss Of The Dragon. [/nd] [1|https://drive.google.com/file/d/1oErWRy-n005219e7fCcL-V4-NYtcp8pB/preview] [2|https://drive.google.com/file/d/16j7iUasQ2E9uSw5UVyet9hNIr579707J/preview] [3|https://drive.google.com/file/d/1_SrwJBk9O19RuVEADu16D6CVKPQpUC6t/preview] [4|https://drive.google.com/file/d/1YXKdFKIOU_u-x1q_Am21GdaBBT2WSMAh/preview] [5|https://drive.google.com/file/d/1O-Z-jIHG-xWBzJx4wDhyJC0IRCqPU71Z/preview] [6|https://drive.google.com/file/d/1rlrvmu99OlEOFL7Aw0dJHU4t_1Wc2Ihz/preview] [7|https://drive.google.com/file/d/1tQfNEBQBt484AWANa0yKJMf_moUzMX4U/preview] [HD #1|https://drive.google.com/file/d/17A3FMtZfNbF1YdQEsj4kWf-S0ynxJqtZ/preview]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Nụ Hôn Của Rồng - Kiss Of The Dragon (2001) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Nụ Hôn Của Rồng - Kiss Of The Dragon (2001) Kho Phim Plus
Nụ Hôn Của Rồng - Kiss Of The Dragon (2001) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Nụ Hôn Của Rồng - Kiss Of The Dragon (2001) Full HD Kho Phim Plus
Nụ Hôn Của Rồng - Kiss Of The Dragon (2001) Phụ Đề Kho Phim Plus