Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục - Escape Plan 2: Hades (2018) Ở phần 2 của Escape Plan tiếp tục có nội dung xoay quanh chuyên gia bảo mật Ray Breslin. Anh là một bậc thầy trong việc cài đặt hệ thống an ninh cho các nhà tù liên bang và cũng là người “thử vượt ngục” tại các nhà tù cũ kỹ.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục - Escape Plan 2: Hades (2018)

[Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục - Escape Plan 2: Hades (2018)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh] [info] [+] Kế Hoạch Đào Tẩu 2 [/info] [ss] [Phần 1;/2019/06/ke-hoach-dao-tau.html] [Phần 2;#*] [Phần 3;/2019/06/ke-hoach-dao-tau-3-giai-cuu.html] [/ss] [nd] Sau phần 1 được ra mắt năm 2013 nhận được sự chú ý của khán giả và giới chuyên môn, phần 2 của Escape Plan tiếp tục có nội dung xoay quanh chuyên gia bảo mật Ray Breslin. Anh là một bậc thầy trong việc cài đặt hệ thống an ninh cho các nhà tù liên bang và cũng là người “thử vượt ngục” tại các nhà tù cũ kỹ, nơi mà các nhà chức trách luôn tự hào là chốn không thể xâm phạm. [/nd] [VS #1|https://drive.google.com/file/d/1BkhCabPKEYnpkJvLZoLFI6wAY1Fr_vwD/preview] [VS #2|https://drive.google.com/file/d/1Nd2Ln9QZPmOBcuozteAbvMcGiimJ9D2n/preview] [VS #3|https://www.fembed.com/v/8e475s8jy8l73q4] [TM #1|https://drive.google.com/file/d/1mzOqr2YjTBaVfWWvn6GViMKOnd4mdCra/preview] [TM #2|https://www.fembed.com/v/g2-86b-6e-y6jrz]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục - Escape Plan 2: Hades (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục - Escape Plan 2: Hades (2018) Kho Phim Plus
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục - Escape Plan 2: Hades (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục - Escape Plan 2: Hades (2018) Full HD Kho Phim Plus
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục - Escape Plan 2: Hades (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus