Thuyết Theo Đuổi Cậu - Theory Of Love (2019) Third(Gun) vạn người mê chuyên ngành điện ảnh yêu thầm Kaii (Off) bạn tốt đào hoa, nhưng trong trường mỗi khoa đều có 1 cô bạn gái, vì vậy cậu ấy từ trước tới nay đều không dám tỏ tình.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

 Thuyết Theo Đuổi Cậu - Theory Of Love (2019)

[ Thuyết Theo Đuổi Cậu - Theory Of Love (2019)]

  • [stt/Tập 12 / 12]
  • Tâm Lý . Tình Cảm
  • 20 tháng 7
[stt/Tập 12 / 12] [info] [+]  Thuyết Theo Đuổi Cậu [/info] [nd] Third(Gun) vạn người mê chuyên ngành điện ảnh yêu thầm Kaii (Off) bạn tốt đào hoa, nhưng trong trường mỗi khoa đều có 1 cô bạn gái, vì vậy cậu ấy từ trước tới nay đều không dám tỏ tình. Trong lúc cùng nhau xem phim ở trong rạp, Kaii vừa thảo luận tình tiết bộ phim vừa nói với Third, nếu thích ai thì cứ mạnh dạn tỏ tình, cho dù có mạo hiểm cũng phải theo đuổi. Trong lúc Third lấy hết dũng cảm tỏ tình với Kaii, Kai lại hiểu lầm lời thú nhận của Third. [/nd] [br/SV HX] [01|https://hydrax.net/watch?v=c_-O2xe90] [02|https://hydrax.net/watch?v=HfAkP3G3A] [03|https://hydrax.net/watch?v=gKqYu-WV9] [04|https://hydrax.net/watch?v=MlEiG43A5] [05|https://hydrax.net/watch?v=iLdh3m4SF] [06|https://hydrax.net/watch?v=KQvbG9odz] [07|https://hydrax.net/watch?v=-eJlcFWAU] [08|https://hydrax.net/watch?v=nEgCDocl0] [09|https://hydrax.net/watch?v=eKd2Zhn2R] [10|https://hydrax.net/watch?v=Pqmhselwr] [11|https://hydrax.net/watch?v=v-qA__CRO] [12A|https://hydrax.net/watch?v=O3D-uKmJP] [12B|https://hydrax.net/watch?v=GANEVSwHw] [12C|https://hydrax.net/watch?v=NTnZjTO9e] [12D|https://hydrax.net/watch?v=kN4jz0Yiz] [12E|https://hydrax.net/watch?v=sJ2MYQsYI] [br/SV FE] [01|https://www.fembed.com/v/g2-86b-6pr1-6q0] [02|https://www.fembed.com/v/j8560tdx5p0k8yy] [03|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnkmxjq25l] [04|https://www.fembed.com/v/-dmwgbp0341md1m] [05|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn81dprz7x] [06|https://www.fembed.com/v/3zdwxbm423dxzyn] [07|https://www.fembed.com/v/dm08guxn47m4xqm] [08|https://www.fembed.com/v/j8560td14zgn-z5] [09|https://www.fembed.com/v/72365bgyepl4-15] [10|https://www.fembed.com/v/8e475s86k1x-xrm] [11|https://www.fembed.com/v/0p4wnulwz2nngwq] [12A|https://www.fembed.com/v/dm08guxn-kdew5x] [12B|https://www.fembed.com/v/j8560td14z56dww] [12C|https://www.fembed.com/v/l-5dpsny76p50ry] [12D|https://www.fembed.com/v/112w8ij614z3pl8] [12E|https://www.fembed.com/v/p8j2-tmxpqgw5d3]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Thuyết Theo Đuổi Cậu - Theory Of Love (2019) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Thuyết Theo Đuổi Cậu - Theory Of Love (2019) Kho Phim Plus
Thuyết Theo Đuổi Cậu - Theory Of Love (2019) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Thuyết Theo Đuổi Cậu - Theory Of Love (2019) Full HD Kho Phim Plus
Thuyết Theo Đuổi Cậu - Theory Of Love (2019) Phụ Đề Kho Phim Plus