Tuyệt Mệnh Hưởng Ứng - Jue Ming Xiang Ying (2019) Tuyệt Mệnh Hưởng Ứng kể về tương lai 30 năm sau, người máy giống như người thật được ứng dụng rộng rãi trong xã hội loài người. Vì an toàn của bản thân mình, loài người xây dựng đảo người máy Phương Đông.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Tuyệt Mệnh Hưởng Ứng - Jue Ming Xiang Ying (2019)

[Tuyệt Mệnh Hưởng Ứng - Jue Ming Xiang Ying (2019)]

[stt/Tập 12 / 30] [info] [+] Tuyệt Mệnh Hưởng Ứng Tuyệt Mệnh Hưởng Ứng Background [/info] [nd] Câu chuyện kể về tương lai 30 năm sau, người máy giống như người thật được ứng dụng rộng rãi trong xã hội loài người. Vì an toàn của bản thân mình, loài người xây dựng đảo người máy Phương Đông. Một chiến đội thần bí do một nữ người máy tổ chức, nhiều lần chống lại hành vi phạm tội và tập kích khủng bố của người máy dị biến để bảo vệ an toàn cho loài người và hòa bình thế giới. [/nd] [01|https://www.fembed.com/v/r8wz-te68kkkdjd] [02|https://www.fembed.com/v/n-5rks2ypwxl6jq] [03|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnk7g8-rp7] [04|https://www.fembed.com/v/k857rt3qx8kkkj6] [05|https://www.fembed.com/v/r8wz-te6514kqjq] [06|https://www.fembed.com/v/8e475s8j3-70pdd] [07|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnyrw-45rn] [08|https://www.fembed.com/v/112w8ij6dm35011] [09|https://www.fembed.com/v/72365bgydx-yynp] [10|https://hydrax.net/watch?v=gmtzGrsVK] [11|https://hydrax.net/watch?v=8rWyXlPZH] [12|https://hydrax.net/watch?v=U4BHtzofr]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Tuyệt Mệnh Hưởng Ứng - Jue Ming Xiang Ying (2019) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Tuyệt Mệnh Hưởng Ứng - Jue Ming Xiang Ying (2019) Kho Phim Plus
Tuyệt Mệnh Hưởng Ứng - Jue Ming Xiang Ying (2019) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Tuyệt Mệnh Hưởng Ứng - Jue Ming Xiang Ying (2019) Full HD Kho Phim Plus
Tuyệt Mệnh Hưởng Ứng - Jue Ming Xiang Ying (2019) Phụ Đề Kho Phim Plus