Đao Kiếm Thần Vực Phần 3 - Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online SS3 (2018) Karen Kohiruimaki luôn luôn cảm thấy không đúng chỗ trong thế giới thực. Do chiều cao quá cao của mình, cô ấy cảm thấy khó có thể kết bạn với những cô gái khác tuổi của cô ấy. Mọi thứ thay đổi khi cô được giới thiệu tới VR và Gun Gale Online.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Đao Kiếm Thần Vực Phần 3 - Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online SS3 (2018)

[Đao Kiếm Thần Vực Phần 3 - Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online SS3 (2018)]

[stt/Tập 12 / 12] [info] [+] Đao Kiếm Thần Vực Phần 3 [/info] [ss] [Phần 1;/2019/07/dao-kiem-than-vuc-phan-1.html] [Phần 2;/2019/07/dao-kiem-than-vuc-phan-2.html] [Phần 3;#*] [Phần 4;/2019/07/dao-kiem-than-vuc-phan-4.html] [Movie 1;/2019/07/sword-art-online-extra-edition.html] [Movie 2;/2019/07/sword-art-online-movie-ordinal-scale.html] [/ss] [nd]Karen Kohiruimaki luôn luôn cảm thấy không đúng chỗ trong thế giới thực. Do chiều cao quá cao của mình, cô ấy cảm thấy khó có thể kết bạn với những cô gái khác tuổi của cô ấy. Mọi thứ thay đổi khi cô được giới thiệu tới VR và Gun Gale Online. Trong GGO, Karen được tự do để chơi avatar dễ thương, chibi của những giấc mơ của mình! Karen có thể tìm thấy tình bạn trong MMO đạn này ...?[/nd] [01|https://www.fembed.com/v/dw9rxe0mp9g] [02|https://www.fembed.com/v/4lo0jrlwx9q] [03|https://www.fembed.com/v/1lv6jel6lo5] [04|https://www.fembed.com/v/en9832zq0v1] [05|https://www.fembed.com/v/1lo6jenml95] [06|https://www.fembed.com/v/54vy58xkxol] [07|https://www.fembed.com/v/5jo4j5myxo0] [08|https://www.fembed.com/v/zy9nxw2l8v1] [09|https://www.fembed.com/v/8gvdwp36poy] [10|https://www.fembed.com/v/4lv0jnw6xoq] [11|https://www.fembed.com/v/1xoqx-kex94] [12|https://www.fembed.com/v/059lxpdmn96]

Được Tài Trợ

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Đao Kiếm Thần Vực Phần 3 - Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online SS3 (2018) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Đao Kiếm Thần Vực Phần 3 - Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online SS3 (2018) Kho Phim Plus
Đao Kiếm Thần Vực Phần 3 - Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online SS3 (2018) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Đao Kiếm Thần Vực Phần 3 - Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online SS3 (2018) Full HD Kho Phim Plus
Đao Kiếm Thần Vực Phần 3 - Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online SS3 (2018) Phụ Đề Kho Phim Plus