Vua Trò Chơi Phần 7 - Yu Gi Oh! VRAINS (2017) Nhân vật chính ở đây là anh chàng Yūsaku Fujiki - một hacker tài ba sở hữu bộ óc nhạy bén. Cậu có thể nhanh chóng phán đoán tình hình và đọc suy nghĩ của người khác. Monster chính của cậu là Decode Talker.

Bị lỗi hãy nhấn lại tập đang xem

Vua Trò Chơi Phần 7 - Yu Gi Oh! VRAINS (2017)

[Vua Trò Chơi Phần 7 - Yu Gi Oh! VRAINS (2017)]

[stt/Tập 116] [info] [+] Vua Trò Chơi Phần 7 [/info] [ss] [Phần 1;/2019/07/vua-tro-choi-phan-1.html] [Phần 2;/2019/07/vua-tro-choi-phan-2.html] [Phần 3;/2019/07/vua-tro-choi-phan-3.html] [Phần 4;/2019/07/vua-tro-choi-phan-4.html] [Phần 5;/2019/07/vua-tro-choi-phan-5.html] [Phần 6;/2019/07/vua-tro-choi-phan-6.html] [Phần 7;#*] [/ss] [nd] Nhân vật chính ở đây là anh chàng Yūsaku Fujiki - một hacker tài ba sở hữu bộ óc nhạy bén. Cậu có thể nhanh chóng phán đoán tình hình và đọc suy nghĩ của người khác. Monster chính của cậu là Decode Talker. Mời các bạn đón xem diễn biến của tập phim sẽ diễn ra như thế nào nhé! [/nd] [001|https://www.fembed.com/v/409xq2lryo8] [002|https://www.fembed.com/v/1lo6dlywl95] [003|https://www.fembed.com/v/zyvnl35m8o1] [004|https://www.fembed.com/v/3qv1zp222oy] [005|https://www.fembed.com/v/7zv-ryl72vx] [006|https://www.fembed.com/v/8g9zq3yzy9d] [007|https://www.fembed.com/v/p6vgkw65xoj] [008|https://www.fembed.com/v/yx934md6qvl] [009|https://www.fembed.com/v/2w9mlk5ylo6] [010|https://www.fembed.com/v/8gvdrdrdp9y] [011|https://www.fembed.com/v/yxo34m4mq9l] [012|https://www.fembed.com/v/8godrl7rpvy] [013|https://www.fembed.com/v/8godrdr3pvy] [014|https://www.fembed.com/v/4d9j2e5gyv1] [015|https://www.fembed.com/v/pm957m7n8ol] [016|https://www.fembed.com/v/54oyq4qrx9l] [017|https://www.fembed.com/v/7y9wqmqnx9j] [018|https://www.fembed.com/v/4lo0klkrxvq] [019|https://www.fembed.com/v/4d9j2e2ryv1] [020|https://www.fembed.com/v/1xoql1w7x94] [021|https://www.fembed.com/v/7qo70q37wvg] [022|https://www.fembed.com/v/p6ogkxrwx9j] [023|https://www.fembed.com/v/mz9kl25e1vq] [024|https://www.fembed.com/v/7y9wql4mx9j] [025|https://www.fembed.com/v/1lo6d-gnl95] [026|https://www.fembed.com/v/dw9rlk1np9g] [027|https://www.fembed.com/v/1xoql1wnx94] [028|https://www.fembed.com/v/40vx5r54y98] [029|https://www.fembed.com/v/40oxqe6xyv8] [030|https://www.fembed.com/v/p6ogkxr1x9j] [031|https://www.fembed.com/v/7z9-j1jp2vx] [032|https://www.fembed.com/v/4d9j2e5yyv1] [033|https://www.fembed.com/v/5jo46-8exv0] [034|https://www.fembed.com/v/809epedx7oj] [035|https://www.fembed.com/v/549yqy7-xvl] [036|https://www.fembed.com/v/dworxex2pog] [037|https://www.fembed.com/v/4lo0jr8lx9q] [038|https://www.fembed.com/v/3qo1z-gl29y] [039|https://www.fembed.com/v/mzvkl6qp1oq] [040|https://www.fembed.com/v/4dvj2e5nyo1] [041|https://www.fembed.com/v/en9832820v1] [042|https://www.fembed.com/v/409x5rdryo8] [043|https://www.fembed.com/v/1lv6dl3mlo5] [044|https://www.fembed.com/v/1xvql1wdxo4] [045|https://www.fembed.com/v/pmo57-gl8vl] [046|https://www.fembed.com/v/zy9nl0e48v1] [047|https://www.fembed.com/v/1lo6d-g2l95] [048|https://www.fembed.com/v/5j946-85xo0] [049|https://www.fembed.com/v/8xopepqmq97] [050|https://www.fembed.com/v/809epedr7oj] [051|https://www.fembed.com/v/059ll70pn96] [053|https://www.fembed.com/v/7yowql7qxoj] [054|https://www.fembed.com/v/7y9w52erx9j] [055|https://www.fembed.com/v/1l96je7nlv5] [056|https://www.fembed.com/v/5jo46-8jxv0] [057|https://www.fembed.com/v/yx93j083qvl] [046|https://www.fembed.com/v/p6ogkxrkx9j] [047|https://www.fembed.com/v/80veped179j] [048|https://www.fembed.com/v/40vxqe6ny98] [049|https://www.fembed.com/v/p69gkxr-xvj] [050|https://www.fembed.com/v/zyonl0e5891] [051|https://www.fembed.com/v/4dvj24q5yo1] [052|https://www.fembed.com/v/yxo34-n2q9l] [053|https://www.fembed.com/v/1xvql70rxo4] [054|https://www.fembed.com/v/54vyq4dmxol] [055|https://www.fembed.com/v/5jv46-gpx90] [056|https://www.fembed.com/v/7q970-14wog] [057|https://www.fembed.com/v/8gozqx20yod] [058|https://www.fembed.com/v/409xqed-yo8] [059|https://www.fembed.com/v/p6vgkxrdxoj] [060|https://www.fembed.com/v/yx934-nxqvl] [061|https://www.fembed.com/v/en98r-850v1] [061|https://www.fembed.com/v/env832870o1] [062|https://www.fembed.com/v/6mv23-g0dor] [063|https://www.fembed.com/v/5jo46-g5xv0] [064|https://www.fembed.com/v/pmo57-878vl] [065|https://www.fembed.com/v/7zo-j1ew29x] [066|https://www.fembed.com/v/p6vgkx3kxoj] [067|https://www.fembed.com/v/1lo6d-wjl95] [068|https://www.fembed.com/v/80venxln7vj] [069|https://www.fembed.com/v/8godrl7gpvy] [070|https://www.fembed.com/v/pm95je868ol] [071|https://www.fembed.com/v/05olxpddno6] [072|https://www.fembed.com/v/40vx5-33y98] [073|https://www.fembed.com/v/4lo0k-gnxvq] [074|https://www.fembed.com/v/2w9mldq1lo6] [075|https://www.fembed.com/v/80oepewn7vj] [076|https://www.fembed.com/v/2w9mn106lv6] [077|https://www.fembed.com/v/p6ogn68lx9j] [078|https://www.fembed.com/v/4d9jx06nyo1] [079|https://www.fembed.com/v/7z9-j3ww2vx] [080|https://www.fembed.com/v/yxv3jj53qol] [081|https://www.fembed.com/v/809en3pn79j] [082|https://www.fembed.com/v/05olxn7gno6] [083|https://www.fembed.com/v/7zv-ep1329x] [084|https://www.fembed.com/v/1xoq2mdnxo4] [085|https://www.fembed.com/v/mzvky8xd19q] [086|https://www.fembed.com/v/8goz78kryvd] [087|https://www.fembed.com/v/7y9w8zg1x9j] [088|https://www.fembed.com/v/yxv3zl3eq9l] [089|https://www.fembed.com/v/6mo2knx6dor] [090|https://www.fembed.com/v/7z9-d5xq2vx] [091|https://www.fembed.com/v/eno8d8wn0v1] [092|https://www.fembed.com/v/54oyk0mgx9l] [093|https://www.fembed.com/v/p6ogm3lqxoj] [094|https://www.fembed.com/v/7q977d6ww9g] [095|https://www.fembed.com/v/8godzlyep9y] [096|https://www.fembed.com/v/yx93p-lkqvl] [097|https://www.fembed.com/v/1l96qdw1lo5] [098|https://www.fembed.com/v/6mv2p1y53d9] [099|https://www.fembed.com/v/5jv4xng32x9] [100|https://www.fembed.com/v/zyvnz2mm78v] [101|https://www.fembed.com/v/yx93k1n63qo] [102|https://www.fembed.com/v/361zdimwjpe45k0] [103|https://www.fembed.com/v/-z6dmtp05jrke40] [104|https://www.fembed.com/v/gq12-c-6wewpx3w] [105|https://www.fembed.com/v/361zdimw8zk0n0z] [106|https://www.fembed.com/v/ky4k1h3q4wk3ml7] [107|https://www.fembed.com/v/60n5pc06njl4ex0] [108|https://www.fembed.com/v/w3nj6bn8025--g4] [109|https://www.fembed.com/v/0z63xblw51x0xmp] [110|https://www.fembed.com/v/kk4wmi3-q1182m2] [111|https://www.fembed.com/v/477jrhzl80x380x] [112|https://www.fembed.com/v/8pp3wc86klelzgd] [113|https://www.fembed.com/v/4ln1zuzlxy0wndg] [114|https://www.fembed.com/v/244j1f2k68-pz8e] [115|https://www.fembed.com/v/8xlykc861pn7rzg] [116|https://www.fembed.com/v/2q2dna2k6xkngp-]

Người dùng tìm kiếm

Xem Phim Vua Trò Chơi Phần 7 - Yu Gi Oh! VRAINS (2017) VietSub Kho Phim Plus
Trọn Bộ Vua Trò Chơi Phần 7 - Yu Gi Oh! VRAINS (2017) Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 7 - Yu Gi Oh! VRAINS (2017) VietSub + Thuyết Minh Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 7 - Yu Gi Oh! VRAINS (2017) Full HD Kho Phim Plus
Vua Trò Chơi Phần 7 - Yu Gi Oh! VRAINS (2017) Phụ Đề Kho Phim Plus